zondag 28 januari 2018

Lessen uit de film The Shack van William Paul Young

Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, ​liefhebben​ als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.( 1 Johannes 4:20) 

Over het boek 'De Uitnodiging' van W. Paul Young, en nu ook een film 'The Shack', zijn de meningen flink verdeeld. Dat was één van de redenen dat ik het boek 'De Uitnodiging' nog niet gelezen had. Omdat ik new age achtergrond heb ben ik erg allergisch voor zweverige toestanden en in het bijzonder voor dwaalleringen, die de redding van Jezus door zijn dood en opstanding ontkennen. Dit boek zou het kwaad in de wereld afdoen als onwetendheid en de mens van nature goed noemen. Iets wat ook in de new age wordt beweerd.


Gisteravond gingen we met een groepje van de kerk naar de film 'The Shack' en...het viel me reuze mee. Door het verhaal werden verschillende Bijbelse principes uitgewerkt. In het kort ging het verhaal over een man, Mack Philips, die zijn jongste dochtertje Missy verloor door een gewelddadig misdrijf. Hij is boos op God, want als God alwetend en almachtig is, waarom heeft hij dit geweld dan niet kunnen voorkomen? Is dit wat God heeft gewild? Mack worstelt met God en met zichzelf. Ook hijzelf heeft zijn dochtertje niet kunnen beschermen. Hij komt steeds meer in een neerwaartse spiraal, totdat hij een briefje ontvangt waarin God hem uitnodigt om naar de hut te komen waar zijn dochtertje is vermoord.

Ten diepste gaat de film over God leren vertrouwen in een gebroken wereld.

Het kwaad wordt niet, zoals ik dacht, afgedaan als onwetendheid, maar als een harde realiteit. Het kwaad dat zijn oorsprong vindt in de verkeerde keuze van mensen. Mensen die zelf god willen zijn. Mensen, die zelf kiezen wat goed en kwaad is en daarmee beslissen over leven en dood van anderen. God regisseert het kwaad niet maar kan uit het kwaad wel iets nieuws, iets goeds laten komen. Hij kan het kwade ten goede keren. God is Goed, altijd, ondanks de dingen, die we in deze wereld meemaken, in tegenspraak met deze waarheid lijken.


Mack vraagt zich af hoe het kwaad in de wereld is gekomen en waarom God de mensen niet goed heeft gemaakt. In de film wordt dit uitgelegd met een bloementuin. De bloementuin stelt het leven van Mack voor. Er wordt gesnoeid. Mooie gezonde bloemen moeten plaats maken voor iets nieuws. In de tuin zijn niet alleen mooie bloemen maar ook  giftige wortels. Waarom is dat gif nodig? De uitleg is dat het gif ook op een andere manier gebruikt kan worden als een geneesmiddel. Zo is het ook met onze karaktereigenschappen. Ze kunnen ten kwade of ten goede worden aangewend.

Langzaam moet Mack leren God te vertrouwen maar de vraag blijft: "Waarom laat God dan deze verschrikkelijke wreedheden toe? De uitleg is dat God kan niet ingrijpen in de keuzes van mensen. Hij heeft de mensen de vrijheid gegeven om te kiezen met of zonder hem te leven. 

Toch zint Mack op wraak. De mensen die zulke verschrikkelijke dingen doen moeten gestraft worden. Het antwoord van God is dat Hij dan alle mensen tot en met Adam moet straffen. Dan komt Mack zelf voor de keuze te staan om te beslissen, welke van zijn twee kinderen gestraft moeten worden. Hij komt tot de conclusie, dat hij zelf de straf voor zijn kinderen wil dragen en zo is het ook met God. Alleen God is rechter. Hij alleen weet wat goed of fout is. Wie zou hij moeten straffen? Hij heeft de straf zelf op zich genomen door de wreedheid van de mensen zelf te ondergaan. Wat weet een mens van iemands beweegredenen. Waarom hij dingen doet, die hij doet? Wie maakt een mens tot rechter? Kan niet alleen God rechter zijn? Mack krijgt een kijkje in de hemel. Zijn dochter is gelukkig en Jezus is bij haar. Op dat moment geeft Mack zich helemaal over aan God. Hij laat zich afspoelen in een waterval, een soort doop. Daarna is Mack in staat om zijn dochtertje te begraven.

Dan komt de moeilijkste vraag. Er wordt van Mack gevraagd de moordenaar van zijn dochtertje te vergeven. Dit lijkt teveel gevraagd maar al gauw wordt duidelijk gemaakt dat vergeven niet betekent dat je iemands daden goedkeurt. Door iemand te vergeven erken je dat deze mens ook een verdwaald schepsel van God is, die gered moet worden. Mack leert om geen eigen rechter te zijn maar geef het oordeel aan God. Alleen God kent de werkelijke beweegredenen. Hij alleen weet of deze mens bevrijd kan worden. Vergeven is de rechtspraak aan God overgeven en loslaten, daarmee bevrijd je ook jezelf van wrok en bitterheid. Nu kan Mack weer vooruit en aan de toekomst denken. Ook zijn eigen verkeerde keuzes kan hij onder ogen komen en hij kan zijn eigen fouten (hijzelf heeft zijn vader vermoord) en zijn gewelddadige vader vergeven.


Er gebeuren heftige dingen in een mensenleven die de levensboot heftig kunnen schudden. Bedenk dan dat Jezus dichtbij is en leer om niet naar de situatie te kijken maar blijf steeds gericht op Jezus. God is liefde, maar alleen Hij overziet het grotere geheel. Leer te wandelen op het water. Vertrouw en leef boven de omstandigheden. God is goed....Altijd.

De inhoud van de film bevatten alleen maar Bijbelse principes. De verpakking van het verhaal kan wel tegen de borst stuiten. De Drie-eenheid, God, Jezus en de Heilige Geest worden afgebeeld als drie verschillende mensen, maar er wordt duidelijk gemaakt dat ze één zijn. In dit verhaal vertoont ook God de littekens van Jezus. God wordt afgebeeld als een donkere vrouw en als een oudere man. De Heilige Geest als een jonge vrouw en Jezus is een jonge man. Ook zie je Papa (God), die met een iPod naar moderne muziek zit te luisteren.  Al met al ben ik toch positief over deze film en ga misschien zelfs het boek lezen.

Wat gelooft Paul Young zelf

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...