zondag 20 december 2015

Uit de doeken doen.

Gister ons 15 jarig huwelijk gevierd. Gezellig samen met elkaar uit eten. Wat een zegen dat je samen op Gods weg mag wandelen. Dat Hij ons aan elkaar heeft gegeven.


En nu vieren het feest dat God zichzelf aan ons heeft gegeven. "Gods zoon is mens geworden en Hij heeft onder ons gewoond". In de grondtekst staat dat God onder ons getabernakeld heeft. De tabernakel was de tent die Mozes voor God maakte zodat Hij bij de Israëlieten kon wonen. Net als ons krijgt Gods Zoon een aardse tent. Als hij wordt geboren wordt hij in doeken gewikkeld.


Bijzonder dat dit heel specifiek wordt vermeld. Het komt nog een keer voor in de Bijbel en dat is met Pasen. Jezus was na de dood aan het kruis in doeken gewikkeld en bij de opstanding zag Petrus alleen de linnen doeken in het graf liggen. Wie Jezus werkelijk was werd eindelijk uit de doeken gedaan.

Het mooie is dat elke keer dat de Joden het Pascha vieren er een van de drie ongezuurde brood in doeken wordt gewikkeld. Dit brood wordt verstopt en moet worden gevonden. Hierin zie ik heel duidelijk het beeld van Jezus. Zonder dat ze het zelf weten zoeken ze Jezus.

Vandaag mochten we het over een tienerdienst houden en hierover vertellen. Zelfs als je ontheemd bent mag je je thuis voelen bij God en mag je jezelf aan Hem geven net zoals Hij zichzelf aan jou heeft gegeven. www.fundamenten.blogspot.nl

Iedereen gezegende Kerstdagen gewenst.

Mag jou hart een kribbe zijn?
Het was geen toeval: deze houten kribbe;
God zelf had voor zijn Zoon die plaats bepaald;
de engel jubelde de blijde boodschap
 dat in een kribbe God was neergedaald;
in simpel hout, misschien wel vuil en stoffig,
misschien wel weggeschoven in een stal;
maar God plaatst voor het voetlicht van de wereld
een voerbak voor de Redder van ‘t heelal…

opeens gevuld met Godd’lijk manna,
met levend brood voor ieder mensenkind;
ja, Bethlehem werd ‘t broodhuis voor de volken;
verzadiging voor wie Hem zoekt en vindt…
Elk mens is als de kribbe in Gods ogen;
geheel vergankellijk in lout’rend, heilig vuur,
zo leeg, zo vuil en in Zijn hand onbruikbaar,
maar God is wachtend op dat ene uur
waarin wij knielen en Hem need’rig vragen:
“Kom in mij wonen, maak mijn kribbe rein,
zodat ik word waartoe U mij bestemd hebt:
om door Uw leven, levend brood te zijn.”
Laat Christus zo uw hart en dagen vullen,
geef Hem maar alle ruimte die Hij vroeg.
Wees als de kribbe die door God verkoren
de Koningszoon met grote vreugde droeg.


dinsdag 1 december 2015

God in het middenpunt

Binnenkort mogen we dv ons 15 jarig huwelijksjubileum vieren.
 19 december 2000 was een prachtige zonnige winterdag. Gelukkig maar want ik had een jurk met blote armen. Maar door alle onderrokken en korsetten was het uit te houden. Een prachtige dag. Een dag om nooit te vergeten

Prediker 4:12 is onze trouw tekst.

Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen.
Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht!
Ook indien er twee nederliggen, zullen zij warm worden, maar hoe zal één alleen warm worden? Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.
 
Samen op weg ieder aan een kant en God in het midden.

Het Hebreeuwse woord voor man is Ish אּישׁ
Het Hebreeuwse woord voor vrouw is Ishshah אשת

Als man en vrouw zich met elkaar verbinden in een huwelijksrelatie en een worden zie je dat ze 2 letters hetzelfde hebben. אש (dit is het woord voor vuur)
 De letters die ze elk apart hebben en maakt de Godsnaam. de  man heeft de י en de vrouw heeft de ת
Zet je deze beide letters bij elkaar dan maakt dat de Godsnaam Jah, ית . Dat we kennen van Hallelu-Jah.

Zonder God wordt het huwelijk een verterend vuur waar ieder op zichzelf op zoek gaat naar zijn eigen geluk. Maar doordat God zich aan het huwelijk heeft verbonden kunnen man en vrouw zich aan elkaar warmen. Dan draait het geluk niet meer rondom het ego maar rondom God. Dit geheim is verborgen in de letters van man en vrouw.Eén worden met elkaar niet om jezelf te verliezen maar om elkaar aan te vullen en om zo verder te komen dan als je op jezelf was gebleven. In het huwelijk mag je jezelf blijven met al je eigenaardigheden maar wel met op zo'n manier dat je rekening houdt met de ander. Je mag het goede in elkaar versterken. Je verantwoordelijkheid is de beste man/vrouw te willen zijn voor je partner.

Wat me bijgebleven is uit de preek is dat de voorganger de gewraakte tekst uit efeze 5 aanhaalde. De vrouw die wordt opgeroepen om aan haar man onderdanig te zijn. Een tekst waar ik geen moeite mee heb maar het publiek dat in de zaal zat begreep deze tekst niet. Hoezo, moeten vrouwen in dit nieuwe millennium nog onderdanig zijn aan de man? Ik probeerde uit te leggen dat de vrouw gelijkwaardig is aan de man maar dat God ons ook verschillend heeft gemaakt. De man mag als Christus zijn vrouw leiden. Een dienende leider zijn. En de vrouw mag haar man in liefde dienen.

Het grootste probleem is dat mensen denken in machtsrelaties. Als je vanuit dat perspectief naar het huwelijk kijkt dan heb je gelijk. Maar je moet denken in liefdesrelaties. Dan ziet deze tekst er heel anders uit. In Liefde wil je juist het beste voor de ander en dat is het grote geheim.


“God schiep de man uit de aarde, maar de vrouw heeft Hij geschapen uit de droom van de man; daarom is ze des te mooier en fijngevoeliger…” Ernst Hello
 
 
Meer lezen zie deze link

woensdag 11 november 2015

Consument of rentmeester


Trouw, volharding en opoffering zijn woorden die langzaam uit het Nederlandse woordenboek verdwijnen. Trouw is een rem op de ontwikkeling en innovatie verkondigt Mevr. Zwagerman in Goedemorgen Nederland. Letterlijk zegt ze: "Je moet niet te bang zijn om te stoppen. Het is een misverstand om te denken dat iets wat lang duurt altijd beter is". Ze had een gesprekje gehad met iemand die al 30 jaar getrouwd was, terwijl zij heeft ervaren dat korter bij wisselende mannen veel leuker is.


Ik heb al eens eerder geschreven dat we in een wegwerpmaatschappij leven. Maar de manier waarop we met onze spullen omgaan wordt nu ook geprojecteerd op onze relaties. Mensen veranderen langzaam in gebruiksvoorwerpen die onze verlangens moeten bevredigen. Niet meer wat kan ik betekenen voor de ander maar alleen de vraag wat kan die ander betekenen voor mij wordt belangrijk. Het egoïsme viert hoogtij. "Als ik het maar goed heb, als het maar goed voelt voor mij ik moet toch gelukkig worden, dat is mijn recht". Voelt het niet fijn... ach dan doe je het toch weg. We staan op onze rechten en vergeten onze verantwoordelijkheden.

De mens is als rentmeester door God aangesteld over heel de schepping niet als consument. We zijn rentmeester over alle 'spullen' en nog veel meer over onze relaties. Liefde zoekt zichzelf niet staat er in 1 kor 13. Werkelijke Liefde is in onze maatschappij ver te zoeken. De Bijbel vertelt ons het omgekeerde!

Jullie moeten jezelf niet beter vinden dan een ander, of opscheppen over jezelf. Nee, jullie moeten bescheiden zijn, en een ander belangrijker vinden dan jezelf.Denk niet alleen aan jezelf, maar zorg juist voor elkaar. Bedenk wat Jezus Christus gedaan heeft. Daaraan zien jullie hoe jullie met elkaar om moeten gaan.
Jezus Christus was aan God gelijk. Maar hij vroeg niet om de hoogste macht en eer voor zichzelf. Nee, hij gaf zijn hemelse positie op. Hij maakte zich zo onbelangrijk als een slaaf. Hij kwam als mens op aarde. En toen hij leefde als mens, dacht hij nooit aan zichzelf. Hij was altijd gehoorzaam aan God, zelfs toen hij aan het kruis moest sterven.

maandag 26 oktober 2015

Ik vind het eng worden...

Gisteravond ging ik nog even een rondje met de hond lopen. Het was al donker en de jongens stelden voor om met me mee te lopen. Wauw, echt jongens die om hun moeder denken, wat lief van ze... Maar al gauw renden ze voor me uit naar de natuurplas om daar te gaan schommelen. Ik liep door langs het water en ging op een boomstronk zitten. Ha ha...mooie beschermers.

 
Ik genoot van de sterren en het laatste beetje licht boven de horizon. Na een tijdje waren de jongens het schommelen zat en vroegen zich hardop af waar mam gebleven was? MAM...Ik moest erom lachen want ik zat vlakbij. Ik antwoorde niet gelijk. Opeens hoorde ik paniek in hun stem. "ik vind dit eng worden" zei een van de jongens"... Ik zat vlakbij en stelde ze maar meteen gerust met:  "Ik ben er wel hoor, vlakbij, je ziet me alleen niet". Ze waren gerustgesteld. Met hun zaklantaarns gingen ze me zoeken en samen liepen we naar huis.

Onderweg dacht ik eraan dat God ook altijd bij ons is en zo glimlachend naar ons gestuntel kijkt. Soms zijn we zo bezig met onze eigen dingen dat we vergeten dat Hij vlakbij is en op ons let.


Net als de jongens kan ik angst voor de angst krijgen. Er is niks veranderd maar stel je voor...dat ik hier alleen in het donker ben. Wie weet wat er op de loer ligt. Er kan eigenlijk van alles gebeuren. Kijk naar IS. de vluchtelingen, oorlogen, of misschien krijg ik wel een dodelijke ziekte of een ongeluk...O, help. Heer ik vind het eng worden. Dan spreekt de Heer: Ik ben er. Ik zie je. Waarom laat je jezelf zo afleiden? Waarom liep je niet met me mee en genoot van de dingen die je vandaag geef. Wees niet zo bang voor morgen, Je bent vrij en hebt een hoopvolle toekomst. Blijf maar dicht bij mij.


Vanochtend kreeg ik de volgende Bijbeltekst op mijn telefoontje:

Spreuken 3:25-26 Wees niet bevreesd voor plotselinge angst of voor verwoesting door goddelozen, als die komt, want de HEERE is je hoop, Hij zal je voet bewaren voor gevangenschap.

Shalom

 

zondag 18 oktober 2015

Re(ik)carnatie
Piramide van Maslow
De dominee sprak over de piramide van Maslov. Tijdens mijn studie kwam deze piramide regelmatig voorbij. Ik realiseerde me dat wij als gelovigen uit deze piramide moeten komen. De mens is van nature egocentrisch. Het IK is heerst als koning op de troon van ons leven. En alles is erop gericht om dit ik te onderhouden. De hoogste behoefte van de mens is volgens Maslow waardering en zelfontplooing.

Ik denk dat de grootste behoefte van ieder mens is om geliefd/aanvaard te zijn. We zoeken van alles om ons ego te bevredigen. We zoek.en bevestiging bij andere mensen. We proberen door onze prestaties onszelf waar te maken. We verzamelen aardse schatten. We worden op deze manier slaaf van ons ikje.


Jezus wil ons hiervan bevrijden. Hij toonde ons de Liefde en Aanvaarding van God de Vader. Door dit te geloven worden we waarlijk vrij. We hoeven dan geen bevestiging meer te zoeken bij mensen of bezit. We zijn Geliefd! Door het geloof worden we bevrijd van de slavernij van onszelf. De Piramide van Maslov gaat niet meer op voor gelovigen omdat het hoogste doel wordt vervuld. In


Christus vinden we alles wat we nodig hebben. En zo kunnen we als bevrijde mensen in het leven staan om de ander te kunnen dienen zonder egoïstische motieven. Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft liefgehad. Hij leert ons door Zijn ogen te kijken en met Zijn hart te voelen. Goede zondag toegewenst.


zondag 11 oktober 2015

Het geheime logboek van topnerd Tycho

Vorige maand is het boek Het geheime logboek van topnerd Tycho uitgekomen. Geschreven door Corien Oranje in samenwerking met Cees Dekker. Ik vind het zelf altijd heel boeiend om te zien dat de wetenschap de Bijbel bevestigd.  

Zoals ook in Romeinen 1:20 

Mijn kinderen mog dan ook blij dat dit boek uitkwam. Yes, eindelijk een boek dat wetenschappelijk interessant is en geloof niet ontkracht. Zelf was ik erg geraakt door het boek van Ben Hobrink, Moderene wetenschap en de Bijbel. Wat zou is het geweldig dat er nu ook zo'n soort boek is voor de kinderen. Zodra het boek uit was heb ik het gekocht maar wat een grote teleurstelling. Het boek was een pleidooi voor de evolutie theorie.

Het boek gaat uit van de oerknal en evolutie met als conclusie dat de wetenschappelijke kijk op het ontstaan van de wereld waar is. Met een verschil dat God de oerknal en de evolutie geschapen en bedacht heeft. De schepping is 13.8 miljard jaar begonnen. De aarde is 4,54 miljard jaar oud en het leven begon uit de oersoep vanaf 3,5 miljard jaar. De mens en de aap hebben gemeenschappelijke voorouders. Ons staartbotje is het bewijs. 
Dat de aarde in 6 dagen is geschapen is wordt afgedaan als een bekrompen denkwijze die voortkomt uit een te letterlijke kijk op de Bijbel. 

De ouders, die in het boek die komen protesteren tegen de ideeën die de wetenschapper 'oom Jeroen'. Ze worden neergezet als boze drukpratende ouders. Toms moeder heeft  zelfs rode vlekken in haar nek. Ook deze mensen komen even aan het woord maar alle argumenten worden snel van tafel geveegd met snelle logisch klinkende feiten die ook heel anders uitgelegd kunnen worden.

Als argument om het boek te schrijven haalt Corien Oranje Augustinus aan:
Het is een schande als christenen allerlei onzin vertellen over de aarde, de hemel en de natuur en dan ook nog zeggen dat het uit de Bijbel komt. Als ze dat doen, denken niet-christenen  dat er onzin staat in de Bijbel. En dan geloven ze ook niet wat er in de Bijbel staat over Jezus en over Gods nieuwe wereld. Als we de wetenschap ontkennen kan dat een struikelblok voor onze kinderen worden die later met diezelfde wetenschap worden overladen.Een dominee komt op de school van Tycho vertellen dat je de Bijbel niet letterlijk moet nemen.God heeft de Bijbel door mensen laten opschrijven op hun eigen manier in de taal van hun tijd. Mensen wisten nog niets van zwaartekracht en sterrenkunde. De Bijbel moet je niet gebruiken als een natuurkunde boek. Het boek van Ben Hobrink komt juist tot een tegenovergestelde conclusie. De Bijbel bevestigd juist veel wetenschappelijke feiten die nu pas bekend geworden zijn.

In het boek van Oranje wordt dan een psalm aangehaald. Er staat dat de aarde op palen staat... Het is een lied van David waarin de palen staan voor grondvesten van de aarde. Corien zegt dat men vroeger dacht dat de aarde plat was en vier hoeken had.

Maar in Jesaja 40 staat: Hij troont boven het rond der aarde, en haar bewoners zijn als sprinkhanen; Hij breidt de hemel uit als een doek en spant hem uit als een tent waarin men woont. En in Job Hij hangt de aarde op aan het niets. De Bijbel gaat uit van een ronde aarde die hangt in het niets! Hoe konden de schrijvers dat toen al weten. En ook dat de hemel zich uitbreidt als een doek. 

Je ziet dus een heel selectief gebruik van feiten en Bijbelteksten om de evolutie theorie te ondersteunen en de Bijbel te ontkrachten.

Tycho blijft met nog een heleboel vragen zitten. Hoe moet je de Bijbel dan lezen. Hadden Adam en Eva ook ouders? en hoezo was de aarde goed, als er aardbevingen en overstromingen waren. Had God dat eerste kleine stofje dat te zwaar was om te tillen in Zijn hand gehad?

Als de feiten van dit boek doortrekt en inderdaad uitgaat van de wetenschappelijke kijk op het ontstaan van de aarde dan kom ik met een groot probleem.

De Bijbel gaat namelijk uit van een historische Adam er staat in Romeinen 5: Vanwege de zonde van één mens, Adam, kreeg de dood macht over alle mensen. Maar dankzij één mens, Jezus Christus, zullen wij allemaal eeuwig leven, samen met hem. Want dankzij Jezus Christus ziet God ons als goede mensen. Dat is Gods grote geschenk voor ons.

Als de dood niet door Adam in de wereld gekomen is maar al heerste voordat adam er was en zelfs noodzakelijk was voor de evolutie dan hoefde de dood ook niet overwonnen te worden???

Dit boek roept meer vragen op dan ze beantwoord en stelt te stellig dat de wetenschappelijke kijk waar is. Er wordt selectief gebruik gemaakt van feiten. Het laat geen ruimte voor andersdenkenden. Mensen die er anders over denken worden neergezet als een stelletje sullige oververhitte ouders. Mijn zoon is halverwege het boek maar zegt nu ook helemaal in de war te zijn omdat het niet klopt met de Bijbel. Bah wat een rot boek.Nog even een klein psje. Het is niet zo dat ik christenen die wel in de evolutie theorie geloven veroordeel. Waar het mij om gaat is dat het boek te stellig positie neemt met de evolutieleer. Er zijn ook genoeg christelijke wetenschappers die op basis van dezelde feiten tot andere conclusies komen. Wat ik wel goed vind aan het boek is dat uitgelegd wordt dat ook als de evolutie waar zou zijn het nog steeds een wonder van God moet zijn. 


zondag 4 oktober 2015

Delen van Gods gaven

Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.’ Lucas 6:38


Het is alweer even geleden dat ik iets schreef. Door alle drukte van een nieuw seizoen kwam het er steeds niet van. Wel zat ik boordevol ideeën voor een blog maar drukte maakte dat ik nergens toe kwam.


Inmiddels is de routine van een nieuwe school, roosters en lestijden een beetje ingebakken. Vroeg op dat wel maar het is fijn om toch elke ochtend samen te ontbijten. De rust is weer een beetje terug. We zijn weer gestart met het geven van catechisatie en de voorbereidingen voor de tienerdiensten zijn alweer in volle gang. www.fundamenten.blogspot.nl

De herfst kondigt zich aan. Ook een hele mooie periode van oogsten. Tijd van jam maken, De eerste potten bramenjam staan alweer in de kast. Genieten van al Gods gaven die God in de schepping aan ons geeft. De druiven zijn binnenkort aan de beurt. Dit jaar wil ik er druivengelei van maken. Ook de eetbare pompoen heeft vrucht gedragen. Zelfs zoveel dat er van uitgedeeld kan worden. Nu nog wat lekkere recepten opzoeken. Wat te denken van een oosterse pompoensoep


Oosterse pompoensoep
Soepen, Voorgerecht, 4 personen, Voorbereidingstijd 15 minuten, Bereidingstijd 60 minuten,

Ingrediënten
2 kipfilet
1,5 liter water
2 kippenbouillonblokjes
1 middelgrote gesnipperde ui
2 stengels bleekselderij
1 pompoen in blokjes
200 gram blonde linzen
1 snufje koenjit
1 snufje laos
1 snufje boemboe saté
1 snufje ketoembar
1 snufje djahé
1 takje koriander

Bereiden
Kook de kipfillet samen met de bouillonblokjes ongeveer een half uur. Week ondertussen de linzen in water en snijd de groenten. Na dat half uur de kipfilet in blokjes snijden en samen met de groenten en de gewassen linzen toevoegen aan de bouillon. Het geheel een half uur laten pruttelen. Schep een kleine hoeveelheid van de soep in een kom en mix de rest van de soep samen met de kruiden tot een rommige soep. Het appart gezette deel weer terug en nog even laten koken. Serveren met vers gesneden korianderblaadjes.
Eet smakelijk
Onze tuin stond vol goudsbloemen en op de site van de gulle aarde stond een recept voor zalf die ik van deze bloemen heb gemaakt. De zalf kan je gebruiken voor de genezing van huidaandoeningen. Ik gebruik liever geen smeerseltjes uit een potje die vol chemische toevoegingen zitten.

http://de-gulle-aarde.blogspot.nl/2012/10/calendula-zalf.html


Het zwembad en de trampoline staan weer in de schuur. We gaan ons weer voorbereiden op het winterseizoen. Brrr, ik moet er nog helemaal niet aan denken en geniet van de zonnige herfstdagen. Het liefst zolang het kan met een boekje in de tuin. De tijd van binnen zijn, houtkachel aansteken  en lezen breekt binnenkort weer aan. Henze een mini bieb gemaakt waar mensen boeken kunnen lenen. Vooral gevuld met Christelijke romans en kinderboeken. Zo kunnen we delen van de overvloed. Zoals ook God aan ons geeft. Een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat.


vrijdag 21 augustus 2015

Een nieuw schooljaar


Hier in het noorden is de vakantie voorbij. De eerste week zit er weer op voor de kinderen. De oudste gaat nu naar het voorgezet onderwijs. Een hele verandering. Vroeg op en 8 kilometer op de fiets.

De dag voor de eerste schooldag zie ik berichten op tv dat zo aan het begin van het jaar de meeste ongelukken plaatsvinden en dat daar vooral brugklassers bij betrokken zijn. Aaaah,  zulke berichten wil ik helemaal niet horen! Ik wil die zorgen niet aan mijn zoon laten zien... Hoe het zal gaan?...Ik probeerde niet aan negatieve dingen te denken en geen bezorgde moeder uit te hangen. Het lukte me om alleen"Veel plezier" te roepen en daar ging onze grote zoon.

 (Ik had nog allemaal bezorgde woorden willen toevoegen zoals: kijk je uit, goed recht blijven rijden, afstappen bij het oversteken etc etc. maar ik hield me in) Maar zou ik daarmee enige invloed kunnen hebben in wat hem overkomt. Denk ik nou echt dat ik de touwtjes van zijn leven in mijn hand heb???Nee, ik moet loslaten. Mijn eigen wil over zijn leven moet ik loslaten opdat God Zijn wil in het leven van mijn zoon kan doen. Een beetje krampachtig leg ik in gebed het leven van mijn kinderen in Gods hand. Zelf kan ik toch niets doen.Maar toch merkte ik dat ik de eerste dag toch ook zelf flink zenuwachtig was. Alsof in flinke storm mijn hart liet bruisen.
Via facebook kreeg ik een berichtje binnen van een oud lied van Ocean: Put your hand in the hand of the man who stilled the water, put your hand in the hand of the man who calmed the see...Leg je hand in de hand van de man die het water tot zwijgen bracht,,,

Wat een mooi lied denk ik dit is precies wat ik nodig heb. Ja Heer wilt U de storm in mijn hart tot bedaren brengen. Op dat moment tingelt mijn mobieltje om aandacht, Mijn dagelijkse woord Bijbeltekst

komt binnen...het is uit Marcus 4:39

En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte.

Wauw wat een antwoord Heer. U doorgrond en kent mij. U verstaat van verre mijn gedachten en antwoord mij.

donderdag 6 augustus 2015

Vakantie rustEn daar gingen we dan. Even echt weg. Weg van de dagelijkse routine en mallemolen van het leven. We hadden een camping geboekt in Luxemburg. Lekker eenvoudig met de tent omdat dat vorig jaar zo goed was bevallen. Al zag ik wel een beetje op tegen de reis en alles wat er fout kon gaan kon ik me gelukkig steeds meer ontspannen.

En het was een fijne vakantie. We kregen op de camping een prachtig stil plekje toegewezen aan de rand met uitzicht op een heuvel.

Vlakbij alle voorzieningen. De kinderen konden zich heerlijk vermaken in het zwembad en wij konden lekker genieten van de boeken die we meegenomen hadden. En zo lees je in een paar dagen twee dikke romans uit.

Wat me opviel was dat elke avond de koeien die aan de andere kant van de heuvel graasden naar beneden kwamen en bijna naast de tent stonden te grazen. De volgende ochtend waren ze weer verdwenen. Vreemd en gezellig dat ze alleen 's avonds naar beneden kwamen. Via C-Cards krijg ik elke week een kaartje in de mailbox. Het knipoogje van God was het kaartje dat ik tijdens de vakantie kreeg.


Christelijke e-card Jesaja 63:14als aan het vee, dat afdaalt in de vallei, 
gaf de Geest des Heren hun rust.
Zo hebt Gij uw volk geleid 
om U een luisterrijke naam te maken.
Jesaja 63:14
Het was een fijne rustige vakantie waar we als gezin weer meer naar elkaar zijn toegegroeid. Luxemburg heeft zijn naam eer aangedaan. Allemaal stadjes met luxe burchten. Heerlijk gewandeld en uitstapjes gemaakt naar Duitsland en Frankrijk. Waarbij het uitstapje naar Frankrijk minder leuk was omdat we 3 uur vast kwamen te staan in een file van opstandige boeren. Toch nog even in Metz kunnen rondlopen. Zijn we toch een keer in Frankrijk geweest. 


Haha mama vind dit niet zo leuk, Brr de kabelbaan gaat wel erg hoog.

Ho maar, kom maar voorzichtig naar beneden. Pfff kinderen je kijkt even niet en dan...

rots met gezicht?

Toch nog in Frankrijk

En in Duitsland
 
 

zondag 19 juli 2015

Niet kijken maar zien

Vakantietijd dat betekent ook geen kinderdiensten op zondag. Iedereen heeft vakantie. Maar om uit de dienst weg te blijven omdat er geen kinderdiensten zijn vind ik een slechte reden.

Er valt altijd wel iets op te pikken uit een dienst. Ik bad ervoor en kreeg de tekst uit 2 Koningen 6 waar Elisa vraagt of de ogen van zijn dienstknecht geopend mochten worden. Mogen ook mijn ogen en de ogen van mijn kinderen geopend worden.

Het is maar wat je ziet


Maar deze zaterdag mopper ik. Bah, Heer ik heb geen zin in een saaie dienst. Misschien moeten we deze zondag maar eens buurten in een andere (levende) gemeente. Henze kan ook niet mee omdat hij nachtdienst heeft. De kinderen hebben veel meer zin om naar onze oude evangelische gemeente te gaan. Wat moet ik doen Heer...De Heer geeft me ineens rust en vrede Het komt goed...Ik ben met je.

's Avond lees ik dat de dienst van morgen gaat over...2 Koningen 6. De tekst die ik vorige week heb gekregen voor mijzelf en ons gezin. Ja, Heer ik zie een saaie dienst maar opent U mijn ogen voor de voor de werkelijkheid dat U het bent die spreekt. Ik kan niet meer wachten om morgen naar de dienst te gaan. Wat zal God tot ons willen zeggen. In ieder geval dat het niet uitmaakt naar welke gemeente je gaat. Hij alleen kan onze ogen openen voor Zijn werkelijkheid waar je ook bent.

Vol verwachting sta ik op...maar dan blijkt één van de jongens ziek te zijn. We kunnen niet eens naar de dienst. Maar ik ben niet uit het veld geslagen en luister via kerkomroep mee naar de dienst. Een mooie dienst. Wees niet bang in deze wereld. De draak is overwonnen en op de wereld gegooid. De boze gaat op deze wereld rond als een briesende leeuw. Er is lijden en vervolging. Maar we mogen kijken met Gods ogen die de wereld overwonnen heeft. We leven en sterven niet voor onszelf maar voor de Heer. Hij houdt ons leven in Zijn hand en leidt ons op een volmaakte weg. Als je het maar wil zien!

Ik wens je geopende ogen.
Het licht valt naar binnen precies op een hartje

De koning van Aram voerde oorlog tegen Israël. Telkens als hij in overleg met zijn bevelhebbers besloot om bij een bepaalde plaats zijn kamp op te slaan, 9liet de godsman Elisa de koning van Israël waarschuwen dat hij uit die buurt moest wegblijven omdat de Arameeërs daar een aanval beraamden. 10De koning van Israël liet dan de inwoners van de plaats die de godsman had genoemd waarschuwen en zorgde ervoor zelf uit de buurt te blijven. Dat ging zo keer op keer, 11tot grote ergernis van de koning van Aram. Hij riep zijn bevelhebbers bij zich en vroeg hun: ‘Zeg me: wie van onze mensen heult met de koning van Israël?’ 12Een van de bevelhebbers antwoordde: ‘Niemand, mijn heer en koning, maar de profeet Elisa in Israël weet de koning van Israël zelfs te vertellen wat u in uw slaapkamer zegt.’13Hierop zei de koning: ‘Zoek voor mij uit waar hij is, dan zal ik hem gevangen laten nemen.’ Toen hem werd verteld dat Elisa in Dotan was, 14stuurde hij een groot leger met strijdwagens en paarden op de stad af.
De Arameeërs kwamen ’s nachts bij Dotan aan en omsingelden de stad. 15Toen de bediende van Elisa de volgende morgen opstond en naar buiten kwam, zag hij dat de stad omsingeld was door een leger met strijdwagens en paarden. ‘Wat moeten we beginnen, heer?’ riep hij uit.16Zijn meester antwoordde: ‘Wees niet bang, wij zijn met meer dan zij.’ 17En hij bad: ‘HEER, open zijn ogen en laat het hem zien.’ De HEER opende Elisa’s knecht de ogen, en toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur, die Elisa omringden. 18Toen de Arameeërs op Elisa afkwamen, smeekte hij de HEER hen te verblinden. De HEER verblindde hen, zoals Elisa had gevraagd, 19en toen zei Elisa tegen hen: ‘U bent verkeerd. Dit is niet de stad waar u zijn moet. Volg mij, dan zal ik u de weg wijzen naar de man die u zoekt.’ Hij leidde hen naar Samaria, 20en daar aangekomen bad hij: ‘HEER, open hun ogen en laat hen weer zien.’ De HEER opende hun de ogen, en toen zagen ze dat ze zich midden in Samaria bevonden. 21Toen de koning van Israël de Arameeërs zag, vroeg hij aan Elisa: ‘Wat vindt u, vader? Zal ik ze doden?’ 22‘Nee,’ antwoordde Elisa, ‘dood hen niet. Hebt u ze soms met uw eigen wapens krijgsgevangen gemaakt, dat u hen zou doden? Zet hun een maaltijd voor, zodat ze kunnen eten en drinken, en laat hen teruggaan naar hun heer.’ 23Hierop liet de koning een overvloedig gastmaal voor hen aanrichten, en toen ze gegeten en gedronken hadden stuurde hij hen terug naar hun heer. Van toen af aan deden de Aramese benden geen invallen meer in Israël.

zondag 12 juli 2015

vakantietijd...rust


Vakantietijd...een tijd van rust na gedane arbeid. Een tijd waarin alle routines wegvallen. Heerlijk die vrijheid. Het is geweldig maar er zitten ook keerzijdes aan deze rust..


Zo ziet het aanrecht eruit als je man het ontbijtje maakt.
Kinderen gaan laat naar bed en hebben daardoor wat kortere lontjes.
We eten later en er blijft minder tijd over voor andere dingen.
Als je opruimt en je je even omkeert ligt er al weer rommel.
Dan nog het voorbereiden van de vakantie en er moet nog zoveel gebeuren.

Als je niet oppast is er geen sprake meer van vakantierust maar van vakantiestress. Het grote geheim is dat echte rust niet van buitenaf komt maar van binnenuit. Een rust die zelfs kan bestaan in woelige tijden. Naar deze rust ben ik op zoek.Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God, want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. (Hebr 4:9)

Deze rust heeft alles te maken met nederigheid of beter gezegd met afhankelijkheid en vertrouwen. We zijn zo bezig met met eigen leventje dat we vergeten in afhankelijk te leven met God.

Zo was het ook met de Israelieten dat in deze Bijbeltekst als voorbeeld wordt genoemd. Ze werden door God bevrijdt uit de slavernij. Ze hadden aan hun bevrijding zelf geen aandeel. In alles wat ze nodig hebben had God voorzien. God heiligt het volk en gaf de tabernakel, wetten en geboden. Toch blijft het volk klagen en nu na ongeveer 3 jaar staan ze op het punt het beloofde land in te trekken. Dan blijkt dat het volk niet veranderd is en nog steeds op zichzelf vertrouwt. Ze zien geen land van melk en honing maar een land van reuzen. Ze zien zichzelf als nietige sprinkhanen die dat land niet kunnen innemen. En dat klopt omdat ze nog steeds alleen op zichzelf en hun eigen kracht vertrouwden (trots) en niet op God. 


Ook wij moeten leren om niet naar onszelf of omstandigheden te kijken en het te verwachten van de dingen uit de schepping. We moeten naar onszelf en de omstandigheden kijken vanuit God ogen en leven uit Zijn kracht. 


maar dan heb je wel hele leuke broodjes
Geliefde Kind. Ik verlang ernaar om samen te zijn. Worstel niet zo. Ik vraag niets van je dan op Mij te vertrouwen. Kom tot Mij en Ik zal je rust geven. Mijn juk is zacht en Mijn last is licht...

We zijn soms zo bezig met onze eigen dingen, misschien hele goede dingen maar vergeten dat te doen in afhankelijkheid van God. Hij overvraagt je niet en geeft je alles wat je nodig heeft voor de taak die Hij voor jou in petto heeft. Vertrouw daar maar op. Laat los en weet ik ben jou God..

Ik wens je deze vakantie de echte rust die God jou wil geven. Rust te midden van de woelige baren.

Shalomzondag 21 juni 2015

Op zoek naar een snapolator

Soms zijn er van die dagen!! Dagen waar je al struikelend kunt voortbewegen, figuurlijk dan. De ene blunder volgt de ander. Ook dit was weer zo'n dag.

We zouden voor mijn schoonvader op zoek naar een rollator. Eindelijk had hij zijn trots overwonnen mochten we er een voor hem kopen. Hij wil niet gezien worden als een oude man schuifelend achter dat ding. Ik kan me het zo goed voorstellen. Maar na een paar valpartijen werd het nu toch echt nodig. Mijn man en ik kregen de opdracht om een rollator aan te schaffen.

We kwamen er al snel achter dat het zoeken van een rollator niet eenvoudig is. We gingen vol goede moed op weg naar de eerste tweedehands winkel. Regelmatig zie ik ze daar staan. Maar deze keer niet. Bij de volgende winkel wordt er net een rollator bij de kassa neergezet. Ook daar zijn verder geen rollators meer.  De volgende 2de hands dan maar. Ik zie ik in de achteruitkijkspiegel een man een rollator uit de kofferbak tillen. Ha, denk ik, die wil hij naar de tweedehands brengen misschien kan ik hem goedkoop overnemen. Ik wil uitstappen en de man aanspreken maar net op dat moment gaat de passagierskant open en stapt er een oudere vrouw uit de auto. Net op tijd maak ik rechtsomkeert. Wat een vreselijke blunder zou dat zijn geweest. Bekomen van de schrik lopen we naar binnen en ja hoor daar staat een rollator. Een lelijk wit ding getooid met een Friese vlag. Ik mompel dat die vlag er wel af kan. Ik bekijk hem van alle kanten om het prijsje te ontdekken totdat ik zie dat mijn man me doordringend aankijkt. Hij knikt naar een stoel waar een oudere man op zit. Niet weer! Nee, die rollator is niet te koop. Met een rood hoofd loop ik de winkel door. Geen rollator. De volgende 2de hands. Hier ben ik voorzichtiger. Er staat een rollator en er is niemand in de buurt. Helaas, als ik dichterbij kom staat er op het karretje privé en ik kijk om me heen of niemand me in de richting van de rollator heeft zien gaan. Achter in de winkel staat er ook nog een rollator bij de deur met een boodschappentas er naast. Ik durf er niet meer heen te lopen maar mijn man gelukkig wel. Dit is toch duidelijk van iemand??? Maar nee hij is zowaar te koop. Eindelijk hebben we dat onding op de kop kunnen tikken. Als er rollators bestonden om blunders te voorkomen dan heb ik er zeker eentje nodig. Een snapolator. Situaties goed inschatten is niet echt mijn ding.

Gelukkig zoekt God geen knappe wijze mensen. Ik las net in 1 kor 1: 27:

27 Maar God heeft juist mensen uitgekozen die in deze wereld ‘dom’ of ‘zwak’ genoemd worden. Zo heeft God de wijsheid en de kracht van mensen belachelijk gemaakt. 28 God heeft mensen uitgekozen die onbelangrijk zijn en niets voorstellen, en voor wie niemand respect heeft. Daarmee maakte hij een eind aan alles wat in deze wereld belangrijk is. 29 Zo zorgt hij ervoor dat niemand trots kan zijn op zichzelf

donderdag 21 mei 2015

Is het goed als het goed voelt?


 
 
Het is nu zo’n 20 jaar geleden dat ik de rijkdom van het Christelijke geloof ontdekte. Ik was 25 jaar en bijna klaar met mijn studie pedagogiek. Wat het geloof betrof had ik zo mijn eigen ideeën. In geen geval wilde ik met het Christelijke geloof te maken hebben, dat was saai, ouderwets en achterhaald. Voor mezelf had ik een eigen filosofie samengesteld. God was voor mij een soort liefdevolle energie en de mens moest door vele levens zien op te klimmen naar deze oerbron om zo zelf goddelijk  te worden.  
Nadat ik Christen werd deed deze filosofie me denken aan de slang in uit het paradijs die Eva verleidde met de woorden: "Dan zul je aan God gelijk zijn en kennende goed en kwaad". “ Eigenlijk stootte ik God van zijn rechtmatige troon door zelf god te willen worden.
 
 
God liet me van het ene op het ander moment zien dat hij wel degelijk een Persoon was. De rust en zekerheid die ik heb ontvangen zijn nooit meer weggegaan. Ik heb sinds dien het roer van mijn leven omgegooid. Opklimmen naar God was niet meer nodig want God zelf is naar ons toegekomen door Zijn Zoon Jezus Christus.  
In het Christendom vond ik een persoonlijke Vader die me van binnen en buiten kent en mij door en door lief heeft. Ik besefte dat God ons zo lief heeft dat Hij aan ons de keuze laat om hem te volgen of niet. God dwingt zijn liefde niet af. Hij wil dat we hem liefhebben uit eigen vrije wil en vanuit die liefde gehoorzaam zijn.
 

Nadat ik Christen werd moest ik leren om niet meer te leven vanuit mijn gevoel ("Het is goed als het goed voelt" was mijn motto) Ik moest leren vanuit het Geloof te leven, leren wie God is en wat Hij van ons vraagt. Gevoelens kunnen bedrieglijk en wispelturig zijn en zijn zeker geen goed fundament om je keuzes op te bouwen. In 2 Kor 11: 14 staat dat: "de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts".
 

Telkens als ik me naar voelde of iets verkeerds deed dan dacht ik dat God boos op me zou zijn. Ik kwam in een kramp door perfect te willen zijn.  'God zal me op een gegeven moment wel zat zou zijn', redeneerde ik. Elke gebeurtenis probeerde ik te analyseren, zoals ik met mensen deed om erachter te komen of ze mij nog wel leuk zouden vinden. Maar steeds meer kwam ik erachter dat ik me bij God niet waar hoef te maken. Gods Liefde is niet te verdienen en ik hoef zijn liefde ook niet terug te verdienen. Besef van Gods grote Liefde veranderd ons hart. God openbaarde zich op manieren die ik niet eens had bedacht. God laat zich niet manipuleren en Hij kan niet meer of minder van je houden dan Hij nu al doet. Je bent Zijn Geliefde Kind. Geef God de touwtjes van je leven. Zijn plan is volmaakt.
Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.
 
Geloof en gevoel hoeven niet altijd samen te gaan. Maar de liefde van God is er altijd. Hij leidt ons leven. Vertrouw daar maar op.
 

zondag 26 april 2015

Nieuw leven...


De lente alles komt tot leven. Ook mijn site heeft een kleine verandering ondergaan. Er staan geen kopjes meer van tienerdiensten, rock solid en familynights boven aan de pagina. De site werd er heel erg traag van. Voor de verschillende jeugddiensten is nu een andere blogspot in het leven geroepen.

Alles is nu te vinden op: www.fundamenten.blogspot.nl

Afgelopen week konden we heerlijk genieten van de zon. De lentekriebels beginnen langzaam te komen. Een merelpaartje heeft zijn toevlucht gevonden in een oud zwaluwnest in de nok van ons huis. Er worden hele plukken hooi en gras naar boven gesleept. Zelf ben ik bezig geweest met het klaarmaken van een groente tuintje. De AH groentetuintjes heb ik in bakken in de serre staan en de plantjes kunnen binnenkort naar buiten.


 
Henze heeft 15 m 3 hout op de kop kunnen tikken. De bomen achter ons huis werden gesnoeid en gerooid. Nu heeft hij het druk met zagen en kloven. Zo kunnen we er de volgende twee winters weer warm bijzitten. Maar daar wil ik nog niet aan denken. Laat mij maar lekker van het zonnetje genieten.
 
 
 
Elke ochtend komt de zon weer eerder op. Wat prachtige plaatjes oplevert.
  
De kikkers vormen weer paartjes. En zo komt alles weer tot leven.
 


zaterdag 18 april 2015

Even mijn hart luchten.

Vorige week een gesprek gehad met iemand die een catechisatie avond heeft gegeven aan kinderen. Hij vertelde dat hij verbaasd was dat er kinderen zijn die in de zevendaagse schepping geloven. En dat er zelfs mensen in de kerk zitten die dit geloven. Raar vond hij het, dat er mensen zijn die dit kritiekloos aannemen.

Oeps dacht ik, want ik ben zo iemand. Ik vertelde hem dat ik het niet belangrijk genoeg vond om het daar met kinderen over te hebben.

Het ergste van het hele gesprek vond ik dat hij twijfel begint te zaaien in de harten van kinderen. Hij geeft de boodschap mee dat je de Bijbel niet in alles kan vertrouwen en wat is dan nog wel waar?
Het gaat er bij catechisatie toch om geloofsvertrouwen mee geven?


Het andere punt is dat hij ervan uitgaat dat mensen die in een zevendaagse schepping geloven, dat geloven omdat ze niet verder kijken dan hun neus lang is. Nu kan ik van mijzelf zeggen dat het geloven in een zevendaagse schepping een hele weloverwogen beslissing is geweest. (vroeger geloofde ik in de evolutietheorie en toen ik Christen werd in de voortschrijdende schepping)

Maar is God te onmachtig om de aarde in zeven dagen te scheppen? Er zijn veel Christenen die geloven in een voortschrijdende schepping. De dagen moet je als eeuwen zien want een dag is bij God als een eeuw. Maar als je daarin gelooft dat de mens zich ontwikkelde uit de dieren dan kom je met een aantal problemen te zitten want de dood is pas ontstaan door de zondeval. Dan zouden er ook al mensen zijn gestorven voor de zondeval. Dan is de dood geen gevolg van de zonde en dan hoeft Jezus de dood ook niet te overwinnen want dat is een natuurlijk proces etc etc.

Ook zijn er mensen die zeggen dat de aarde al miljoenen jaren oud moet zijn. Ik geloof ook nog eens in een jonge aarde. Ja maar, zeggen sommige Christenen: In Genesis staat de aarde werd woest en ledig. Er kunnen wel miljoenen jaren tussen zitten. Ik was er niet bij maar zelf denk ik dat God de aarde met een ingeschapen ouderdom kan scheppen. Ik bedoel Adam werd niet als baby geschapen maar als man. Met een ingeschapen ouderdom dus en zo kan het ook met de aarde zijn. Nou ja het is niet de bedoeling om een discussie te beginnen want ieder moet hierin zelf een keuze in maken.

Belangrijk vind ik dat je kinderen niet moet opzadelen met zinloze discussies over zaken waar we als nietige mensen eigenlijk niets over weten. We moeten de kinderen Gods Liefde laten zien. Hij gaf zijn Zoon opdat wij zouden leven! Een leven dat zin heeft.


Eigenlijk schrijf ik dit stukje voor mezelf om even mijn eigen gedachten weer op een rijtje te krijgen. Het blijkt nu dat ze deze man, die ook Jezus verlossing in twijfel trekt, volgend jaar een eigen catechisatie groepje krijgt. Ongelofelijk...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...