zondag 18 oktober 2015

Re(ik)carnatie
Piramide van Maslow
De dominee sprak over de piramide van Maslov. Tijdens mijn studie kwam deze piramide regelmatig voorbij. Ik realiseerde me dat wij als gelovigen uit deze piramide moeten komen. De mens is van nature egocentrisch. Het IK is heerst als koning op de troon van ons leven. En alles is erop gericht om dit ik te onderhouden. De hoogste behoefte van de mens is volgens Maslow waardering en zelfontplooing.

Ik denk dat de grootste behoefte van ieder mens is om geliefd/aanvaard te zijn. We zoeken van alles om ons ego te bevredigen. We zoek.en bevestiging bij andere mensen. We proberen door onze prestaties onszelf waar te maken. We verzamelen aardse schatten. We worden op deze manier slaaf van ons ikje.


Jezus wil ons hiervan bevrijden. Hij toonde ons de Liefde en Aanvaarding van God de Vader. Door dit te geloven worden we waarlijk vrij. We hoeven dan geen bevestiging meer te zoeken bij mensen of bezit. We zijn Geliefd! Door het geloof worden we bevrijd van de slavernij van onszelf. De Piramide van Maslov gaat niet meer op voor gelovigen omdat het hoogste doel wordt vervuld. In


Christus vinden we alles wat we nodig hebben. En zo kunnen we als bevrijde mensen in het leven staan om de ander te kunnen dienen zonder egoïstische motieven. Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft liefgehad. Hij leert ons door Zijn ogen te kijken en met Zijn hart te voelen. Goede zondag toegewenst.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...