dinsdag 26 februari 2013

Mijn genade is genoeg.

Copyright (c)  www.123rf.comB. Cowman: Toen ik na een dag hard werken naar huis reed, was ik erg moe en depressief. 
Als een bliksemschicht, kwam ineens een Bijbelvers bij op; 'Mijn genade is u genoeg'. Mijn antwoord was: 'Ja, heer, dat is waar ook' en ik barstte in lachen uit.

Tot die tijd had ik nooit begrepen wat de Heilig gelach van Abraham was. Dit Bijbelvers leek het ongeloof volkomen absurd te maken.

Ik zag een dorstig visje voor me dat zich bezorgd afvroeg of het met zijn dorst de rivier droog zou drinken, en de Vader zou zeggen, ' drinken maar visje, mijn stroom is u genoeg. 
En ik dacht aan een mens hoog op een berg, zeggende tot zichzelf. ' Ik adem zoveel kubieke meter lucht per jaar, ik ben bang dat ik alle zuurstof in de atmosfeer zal uitputten. ' Maar God zegt tot hem; ' Adem en vul je longen; mijn lucht is u genoeg.'

O mensen van God wees grote gelovigen! Weinig geloof zal uw ziel naar de hemel brengen, maar groot geloof zal de hemel naar uw zielen brengen. (Charles H. Spurgeon)
Groot geloof  is.. een geloof in een groot God, een geloof dat vertrouwt op het werk dat God in je leven doet. Hij doet alle dingen meewerken ten goede. (er staat niet sommige dingen). 


Copyright (c) www.123rf.comFilippenzen 4:4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

zondag 24 februari 2013

Kerk zijn is als....

Ria Riksten-Brouwer maakt prachtige gedichten die ik graag onder de aandacht wil brengen. Haar nieuwste bundel heet als een bloem in Gods tuin.
 

Gods tuin

O, daar te mogen groeien,
met heel die bloemenschaar.
In liefde openbloeien,
zo, met en voor elkaar.

Een zee van warme kleuren
en elke bloem apart,
verspreidt haar milde geuren
ja, recht vanuit het hart.

Papavers, lelies, anjers,
’t viooltje, de margriet,
de mini’s, midi’s, kanjers
en de vergeetmijniet.

Ik zie er korenbloemen,
jasmijn en gladiool,
te veel om op te noemen,
bescheiden, stoer, frivool.

En al die bloemen samen,
van roos tot anemoon,
daarvan kent U de namen,
van tulp tot duizendschoon.

En denkt de kleine anjer:
Ik krijg niet zoveel roem,
want ik word nooit zo’n kanjer
als daar, die zonnebloem?

Vergeet het niet, elk bloempje,
ja, zelfs de kleinste stek,
krijgt van de grote Tuinman
een hele eigen plek …


 

Titel: Als een bloem in Gods tuin
Auteur: Maria Riksten-Brouwer
Genre: Christelijke gedichten
Prijs: € 8,95
ISBN: 978-90-816819-1-9
 voor meer info:

zaterdag 23 februari 2013

Rode inkt

Weer een boek uitgelezen. Een indrukwekkend boek. Vooral omdat ik naast dit boek het verhaal van Anne van de Bijl aan het lezen ben over Christenvervolging in de Arabische wereld. "Een leger van licht." Het is een bemoedigend boek.

Het boek Rode Inkt is een roman over Christenvervolging in China maar ook in het westen. Het verhaal van Zhen-Li is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Rode inkt

Kathi Macias


Het boek gaat over vervolging die je als Christen te wachten staat als je Jezus wil volgen. Efeze 4:20 "Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen." Dat geheel anders zijn botst met de wereld waarin we leven. Een wereld die beheerst wordt door de duisternis. Wanneer we Jezus volgen zullen we vervolging meemaken. Niet alleen in landen ver weg maar soms ook heel dichtbij.


Het boek heeft 3 verhaallijnen. Eén speelt zich af in China. Zhen-Li komt door haar geloof en getuigen daarvan in de gevangenis terecht waar ze te maken krijgt met de haat van een wrede bewaker.
Daarnaast gaat het over de oude Julia die in het bejaardenhuis woont. Een vrouw van gebed krijgt te maken met de bittere Magaret.
De derde verhaallijn gaat over Maggie die niks van het geloof wil weten en steeds verder vast komt te zitten in de wereld van Loverboys. De duisternis spant een strik om mensen te vernietigen. Wat is hierin de kracht van gebed.


Kathy Macias werkte al journaliste bij een krant en heeft inmiddels ruim veertig boeken op haar naam staan. Ze won al verscheidene prijzen voor haar romans en wordt door kerken veelvuldig gevraagd als spreekster. Ze draagt Open Doors een warm hart toe.
zondag 10 februari 2013

De hemel op aarde?

Iedereen praat, in huizen, op straat
Over hoe 't na de dood met ons gaat
Wat zoe het zijn, geen oorlog, geen pijn
Vrede voor groot en klein

Maar als dit alles niet bestaat
Is het voor ons nog niet te laat
Drink rode wijn, maak veel plezier

Wat als je gaat en Petrus daar staat
Aan 't begin van de hemelse poort
Stel je toch voor, je mag er niet door
Hij heeft het laatste woord

Maar als dit alles niet bestaat
Is het voor jou nog niet te laat
Leef gewoon je leven.

Jan Smit
 
Indien er geen doden worden opgewekt, laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij. Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden. Komt tot de rechte nuchterheid en zondigt niet langer, want sommigen hebben geen besef van God.
 
Hierboven een stukje uit de songtekst van de hemel van Jan Smit en een tekst uit 1 korintiërs 15. Wat Jan Smit schrijft is dus zeer bijbels. Als je niet gelooft blijft er maar één hemel over. Een hemel op aarde. Hier en nu moet je er uit halen wat er in zit en zorgen dat je aan je trekken komt. Een kortstondig gevoel van geluk dat niet vol te houden is. Je hoeft maar het journaal te kijken om te zien dat de hemel op aarde een illusie is Of zoals de dominee vanochtend zei: "Is Jan Smit dan vergeten dat de volendamse hemel in een nacht kan veranderen in een hel"
 
 
 
Jezus is met de dicipelen op weg naar het kruis en Hij maakt de discipelen duidelijk wie Hij is en wat Hij zal gaan doen. Hij verteld dat hij moet lijden en sterven en de leerlingen willen daar niet aan. De lijdenstijd breekt aan. Jezus staat helemaal alleen. Hij weet wat er gaat gebeuren maar voor het diepe lijden gaat beginnen krijgt Hij een oase. Op de berg der verheerlijking. Om even los te komen van alle dagelijkse dingen om met zijn Vader te spreken.
 
 
Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. 2 Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. 3 Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. 4 Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ 5 Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’ 6 Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. 7 Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.’ 8 Ze keken op en zagen niemand meer,  dan Jezus alleen.
 
Wat is de hemel op aarde?
Jezus heeft de discipelen net de noodzaak van het lijden uitgelegd. Die weg moeten de leerlingen aanvaarden. De weg naar Golgotha. We willen allemaal graag een leven zonder het kruis en de hemel verdienen. Luister, er is geen andere weg naar de hemel dan de weg van het lijden en sterven van Jezus. Om vergeving te ontvangen. Dan kan er een hemel op aarde beginnen. Zonder knielen bij het kruis is de hemel niet bereikbaar. Zonder Jezus kom je er niet. Of je nu netjes in de kerk zit of de bloemetjes buiten zet. Je moet Jezus zien en door hem aangeraakt worden. Aan de voet van het kruis onze schuld belijden. Je schuld verdwijnt als je zijn genade ziet en problemen komen in een ander licht.
 
Waar kom je als mens op adem. Momenten dat God heel dichtbij is. Bij het openen van de bijbel of fietsend door de natuur. Dat je ineens beseft dat God er is.  Een moment als een oase waar je bij kan tanken. Dat is je blijvende hemel op aarde. Weten dat God er is, zijn genade en liefde aanvaarden en door alles heen vertrouwen op Hem.
 
 


Goede zondag...
 
 
 
 
 


dinsdag 5 februari 2013

Recensie van het boek Verdiend, Ella Marjon


Verdiend
Ella Marjon
 
Spannende christelijke thriller voor vrouwen (en mannen) staat er voorop de kaft. Hmm, ik weet het niet. Ik ben niet zo van de spannende boeken maar omdat ik het boek gratis mag lezen neem ik het maar mee. Kopje koffie, kacheltje aan....Ik merk niet eens dat mijn man thuiskomt en de koffie staat onaangeroerd koud op tafel. Het is gewoon te spannend weg te leggen. 't Is dat ik eten moet maken dat ik het boek even wegleg. 's Avonds is het boek uit. In één ruk uitgelezen. Van het begin tot het eind, ja tot de laatste bladzijde blijft het spannend. De kaft heeft niet gelogen. Het is een heftige maar mooie thriller. Erg gewaagd omdat de hoofdpersoon in de ik-vorm is geschreven en halverwege het boek gaat de ik-vorm over naar de mannelijke hoofdpersoon. Ik wil dit boek ook nog aan mijn man laten lezen. Kan hij zich verplaatsen in de man? De leefwereld van Iris en Erik staan wel wat van me af maar ik kan me er wel een voorstelling van geven. De oppervlakkigheid van relaties en leven komen door verschrikkelijke omstandigheden in een ander licht te staan en leiden uiteindelijk naar het grote Licht. Mooi geschreven een spannend boek dat uiteindelijk het lezen toch waard blijkt te zijn.
 
 
 
 
Iris is opgegroeid in de Betuwe. Om wat te zien van de wereld, verhuist ze naar Amsterdam, een bruisende stad die haar alles biedt wat ze zoekt: een uitdagende baan, een heerlijk appartement en nieuwe contacten. Als er op een dag bij haar wordt ingebroken en de dreiging haar overvalt, keert ze terug naar de Betuwe. Maar ook daar vindt ze geen rust. Wie wil iets met haar vereffenen? Is het die vlotte buurvrouw? Haar oude schoolvriendin? Haar ex-vriend misschien? Oude herinneringen komen weer boven en ze wantrouwt haar nieuwe vrijheid. Terwijl de gebeurtenissen elkaar in rap tempo opvolgen, verliest Iris de grip op haar eigen leven. Er zijn daders en slachtoffers en soms is er niets daartussenin.
 
De Auteur:
Ella Marjon is getrouwd en moeder van drie kinderen. Naast haar werk als zelfstandig ondernemer schrijft ze romans en thrillers. Verdiend is haar tweede thriller. Het boek De Blauwe Hel moet ook heel spannend zijn. Ook heeft ze meegewerkt aan de verhalenbundel Kind der wrake.
 

 


zaterdag 2 februari 2013

Wat geloof je nou eigenlijk?

Bijna 20 jaar geleden ben ik tot geloof gekomen, zoals dat heet. Doormiddel van, zo zegt men nu, een hele foute evangelisatiemethode. Er kwamen Christenen met foldertjes de deuren langs. Toch heeft God deze manier gezegend en heeft God mij overtuigt dat Hij bestaat. 'De weg terug', heette het foldertje. (De inhoud van het foldertje)

Kort samengevat:
God houdt van u en heeft u geschapen voor een eeuwige relatie met Hem,  Omdat de mens van God is afgedwaald, is de relatie met Hem verbroken. Jezus Christus is Gods antwoord op het probleem van de zonde. We moeten Jezus Christus aanvaarden als onze Verlosser en Heer.

Ik las het foldertje en God raakte mij aan. IK BEN...sprak God in mijn hart. Hij bestaat drong het tot me door. Hoewel ik totaal niet geloofde in een persoonlijke en levende God. Wist ik het ineens 100% zeker. Het is Gods Geest die me overtuigde met een zekerheid die nooit meer is weggegaan (best wel bijzonder). Ik was opeens wedergeboren en wist dat ik fout bezig was geweest met de gedachte dat ik zelf god zou zijn. De bijbel werd mijn lievelingsboek en die was ineens helemaal nieuw voor me. Zo veel rijkdom was eruit te halen. Het was geen saai boek meer.

Doordat ik een vriendin had die ook Christen was, ging ik met haar mee naar haar kerk. Een Volle Evangelische Gemeente. Een hele warme gemeente met mensen die Jezus van harte lief hadden en daar ook helemaal vol van waren. They talk the walk. Ik zag dat het niet alleen bij woorden bleef maar dat het geloof ook werkelijk het dagelijkse leven beïnvloedde. Na de dienst bleven de mensen koffie drinken en was er werkelijke belangstelling en liefde voor elkaar. Ik was vroeger wel eens meegegaan naar een kerk. Daar is me alleen van bijgebleven dat mensen de dienst verveeld uitzaten. De liederen in deze kerk waren niet zwaar en onbegrijpelijk maar modern en vol passie. Het waren zogenaamde opwekkingsliederen. Waar de blijdschap over de verlossing van Jezus voorop staat. De preken werden gehouden door sprekers die zich door God geroepen voelden. Bij hun preken lieten zij zich biddend leiden door de Heilige Geest. Hele fijne preken over het aanvaarden van Gods aanvaarding. Hoe door het oude testament God steeds weer zijn plannen onthuld en werkelijkheid werden in het sterven en opstanding van zijn Zoon en hoe dat ons leven beïnvloed. Hoe wij in Christus kunnen Overwinnen. Zijn vrede en liefde kunnen ervaren. Preken waar niks mis mee was.
(Dit is natuurlijk even een snelle schets van de kerkelijke gemeente waarin ik terecht kwam.)

Zoals ik al eerder heb verteld zijn we 2 jaar geleden van deze Evangelische Gemeente overgestapt naar een PKN gemeente omdat we ons daartoe geroepen voelden. En het is helemaal niet verkeerd om eens je 'eigen' gemeente van een afstandje te bekijken. Om ook eens naar andere kerken te kijken. Zijn er alleen accentverschillen of zijn er echt wezenlijke verschillen. Ik ga nu eens wat dieper naar de zaken kijken. Wat gelooft die ander nou eigenlijk en hoe kijk ik daar tegen aan. Is dit bijbels of ben ik verblind door mijn jarenlange gang naar de VEG? Best wel eens goed om je eigen geloofsovertuigingen tegen het Licht te houden.

Er zijn veel overeenkomsten. De bijbel is het Woord van God geïnspireerd door de Heilige Geest en Jezus is de Zoon van God die voor onze zonden is gestorven. Door zijn opstanding hebben we nieuw leven ontvangen. Het fundament is hetzelfde, de Bijbel en het geloof in Christus.Maar jammer genoeg


Ik ben erachter gekomen dat er ook hele wezenlijke verschillen zijn in het geloof van Gereformeerden en de Evangelischen. Verschillen die grote gevolgen hebben in het leven van de gelovige.

Verschil in de kijk op zonde en genade
God vraagt van elk mens dat hij Hem gehoorzaamt, dat hij zich bekeert van zijn zonden en gelooft in de Heere Jezus.

Vanuit genade naar de zonde kijkend:
-Ik heb geleerd dat je door het offer van Jezus geheiligd bent. God ons zoals kolossenzen 1:13 het zegt: "gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon" We mogen vanuit die genade in het leven staan. Dat geeft vreugde en blijdschap. Vanuit de genade kijk je naar de zonde en mag je de zonde door Zijn kracht overwinnen. Vol dankbaarheid en liefde Zijn wil volgen. Dit geeft diepe vrede.

Vanuit de zonde naar de genade kijkend:
-Wat ik heb gemerkt in de Gereformeerde kerk is dat de nadruk blijft bij de zonde. Elke dienst weer diezelfde zin: "Onze schuld is groot, ja zeer groot". En de preken gaan vooral over levensverandering. Doe geen zonden en probeer goed te zijn voor je naaste, lees je bijbel en bid elke dag. Het blijft als het ware steken bij de zonden. Het laat niet zien hoe je als wedergeboren nieuwe mens samen met God in het leven kan staan.

God is niet iets voor later maar nu al mag je een relatie hebben met je Hemelse Vader en alle stappen van je leven in Zijn handen leggen.

Vrije wil en gebonden wil
Dit is dus mijn situatie: aan mijzelf overgelaten, onderwerp ik mij wel met mijn verstand aan de wet van God, maar in mijn doen en laten onderwerp ik mij aan de wet van de zonde.(Rom 7)

Vrije wil
Uit bovenstaande kan je afleiden dat de wil er wel is maar dat de zondemacht mij gevangen houdt om het goede te doen. God geeft ons wel een vrije wil. Als wij naar Hem toerennen als de verloren zoon, terug naar huis keren en Jezus offer aanvaarden voor onze zonde dan bevrijd Hij ons. (Dit is ook een grote motivatie om te evangeliseren)

-De Evangelische gemeente is gaat ervan uit dat de menselijke waardigheid een onverkorte vrijheid van de wil vereist. God zou een vrije wil hebben gegeven omdat God geen robots heeft geschapen. Want werkelijke liefde laat zich niet afdwingen. Hieruit vloeit ook de geloofsdoop. Nadat een mens tot erkentenis van de waarheid is gekomen door de Heilige Geest overtuigt en dus wedergeboren laat hij zich dopen. Met Christus begraven en opgestaan tot een nieuw leven. Het Ja-woord wordt gegeven. Kinderen worden opgedragen en niet gedoopt omdat ze nog geen vrije wil hebben. God heeft geen kleinkinderen dus kunnen wij als ouders niet voor hen kiezen om gelovig te zijn. Dat is iets waar we onze Hemelse Vader om mogen bidden. Dat ook zij overtuigt mogen worden door de Heilige Geest. Dat is Gods werk. Wij mogen getuigen. God overtuigt. Het blijft dus inderdaad genade.

Gebonden wil
-Mijn Gereformeerde broeders en zusters geloven in een gebonden wil. De mens is niet in staat tot enig goed en kan op geen enkele manier meewerken aan zijn behoud. Het is de verkiezing van God. Is dit ook een reden om minder oog te hebben voor evangelisatie?
Maar als het zo ligt moeten we dan maar afwachten tot God ons verlost? Heb je dan ooit echte zekerheid dat je behouden bent? Totale genade dus en  vloeit hieruit ook de kinderdoop? Kinderen worden door de doop deel aan het verbond ondanks dat ze wilsonbekwaam zijn. God kiest ze uit.

Wat ik ook heel erg mis is het enthousiasme en de vreugde. Al gauw wordt je een beetje raar aangekeken als je na de dienst over je geloof begint te praten. Er lijkt weinig behoefte om na de kerkdienst iets met je geloof te doen. Maar hoe zit het dan met de wedergeboorte? Bij die vraag wordt je vreemd aangekeken. je bent gedoopt, gaat naar de kerk, doet goede dingen en zo is het toch genoeg? Maar waar is dan de vreugde en het verlangen om Hem steeds meer te kennen en te volgen? Hebben deze mensen werkelijk voor het geloof gekozen? Of komt dit door de gedachte dat je als mens niet voor God kan kiezen? Zoveel vragen...

Nadat ik dit stukje schreef kreeg ik dit boek in handen dat eigenlijk precies beschrijft wat ik hierboven heb geschreven het geeft veel duidelijkheid geeft in de verschillen die ik nu ervaar. vrijgemaakt door de zoon

(alvast excuses voor dit lange blogje, het was niet de bedoeling om zoveel op te schrijven maar ik geloof dat me dit erg hoog zit op dit moment)

Er zijn er nog veel meer verschillen. Ik schrijf ze op om vooral voor mezelf wat meer duidelijkheid te krijgen en te ontdekken waar ik nu zelf eigenlijk sta. Het is wel eens goed om zo eens los te komen van mijn eigen vanzelfsprekendheden. en wat staat er nu echt in de Bijbel. Ook om op deze manier de ander beter te kunnen begrijpen en misschien heb ik het nog niet goed begrepen. Ingewikkeld hoor........... maar eens, eens komt die dag...

Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen,
doch straks van aangezicht tot aangezicht.
Nu ken ik onvolkomen,
maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.
Zo blijven dan:
Geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde.
Ik wens jou en mezelf die liefde toe als we ooit met met medegelovigen in gesprek komen.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...