zondag 26 oktober 2014

Herftstwandeling


 
 
De Herfst is nu op z'n mooist dus moeten we nodig een wandeling maken. We besluiten naar het bos te gaan waar we als pasgetrouwd stel wel eens gingen wandelen met de hond. De jongens horen alle verhalen aan. Er moet een hek staan in het bos met de tekst. "Alles op Zijn tijd". Mijn man was in een moeilijke tijd dit hek tegengekomen en het had hem destijds erg bemoedigd. We wilden wel eens zien of dat hek er na 14 jaar nog zou staan.
 

Heerlijk om weer eens samen te wandelen. Ook de jongens genieten. Gelijk worden er stokken meegesleept, bladeren worden omhoog geschopt en bomen worden beklommen.

 
In het bos staan veel paddenstoelen. Een heleboel aardappelbolleten. Ronde zwammen waarin een grijze poeder zit. Trap je per ongeluk op zo'n bolletje dan verschijnt er een grijze rook. Dit hoef ik geen twee keer te zeggen en de jongens beginnen op wat bolletjes te trappen er ontstaat een grijze mist. Ho maar...

 
 We lopen maar weer door want paddenstoelen slopen is niet de bedoeling. Mooi al die verschillende bomen. Glad, ruw, rare vormen, wortels boven de grond. Alle bomen moeten beklommen worden.


We hebben heerlijk gewandeld maar het hek met de tekst: Alles op Zijn tijd is verdwenen. We hebben in ieder geval een heerlijke tijd gehad met elkaar.
 
 
 We zien onderweg nog de boom die mijn vader vroeger getekend heeft. Hij is enorm gegroeid.
 


zaterdag 18 oktober 2014

Wat doe je als je onrecht wordt aangedaan?


Jabes was de aanzienlijkste onder zijn broeders; zijn moeder had hem Jabes genoemd:
want, zeide zij, ik heb hem met smart gebaard.
 
Jabes nu riep de God van Israël aan met de woorden: Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten; laat uw hand met mij zijn; weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft!
 
En God schonk wat hij had gevraagd.
1 Kronieken 4:9-10

Jabes, zijn naam valt zomaar tussen een opsomming van namen in een geslachtsregister van Juda. Er wordt van hem niet verteld wie zijn vader en moeder waren. Plompverloren staat er ineens dat Jabes de aanzienlijkste onder zijn broeders was. Wie is deze man waarvan er verder niets over in de bijbel staat. Zijn naam betekend zorgzaam. Zijn moeder had Jabez(zorgzaam) met Jazeb(smart) gebaard. Een woordspel zoals die vaker in de bijbel voorkomt. Het leven van de moeder van Jabes werd beheerst met smart en hij wordt er voortdurend aan herinnerd. Hij wil niet dat zijn leven beheerst wordt door smart en vraagt God: Weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft. Als je kijkt naar de Statenvertaling dan staat het er nog beter.:
Dat U het met het kwade alzo maakt, dat het mij niet smarte!

Kwaad overkomt ons maar God kan het zo maken
dat het ons hart niet treft.

In ons leven maken we allemaal afwijzing, verdriet, zonde en pijn mee. Verdriet kan je boos maken maar God kan dat verdriet zo aanraken dat het het hart niet verhard of bitter maakt. God wil ons uit dit gebied van smart leiden. Zijn diepe goddelijke vrede geven die alle verstand te boven gaat. Filippenzen 4:7  
En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
 
Jezus Christus Gods Zoon was de man van smarten om ons uit het gebied van smarten te leiden om ons te brengen in het gebied van Zijn Koninkrijk In Colossenzen 1:13 staat. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Hij vergroot ons gebied.


Kies voor de weg van Jezus als mensen ons pijn doen. Laat je vrede en vreugde niet roven. Hoe reageer jij als je onrecht wordt aangedaan, als mensen je onterecht beschuldigen of pijn doen. Vertrouw dan op God en wordt niet boos.
Weet dat het kwade je overkomt maar Gods liefde zorgt ervoor dat het je hart niet meer treft. Je bent geliefd. Door deze liefdevolle nabijheid van God in je leven heb je de kracht om je vijand te vergeven
Jij keuze stelt je vijand in de vrijheid. Vergeef en veroordeel niet. Vertrouw op God ook als het in je nadeel werkt. Niets kan je scheiden van Zijn liefde.

Of zoals in het onze Vader staat: Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking...om toch boos te worden of zorgen te gaan maken.

Ik bid dat je in de dingen van alle dag Gods hand mag zien. Dat je mag zien dat Hij je draagt en alle dingen (niet sommige dingen) laat meewerken ten goede. God wil het kwade niet maar Hij kan het wel gebruiken.zaterdag 11 oktober 2014

Family nights

Zoals je ziet zijn er pagina's bovenaan bijgevoegd waaronder een kopje Family Nights. Onder dat kopje kan je steeds de nieuwste ideeën voor een family night vinden.


We zijn met het gezin begonnen met het organiseren van gezinsavonden naar aanleiding van het boek van Focus on the Family. Family nights ken ik uit het blad opwekking maar er is nu (al langere tijd) ook een boek van. Met dit boek kan je avonden voor je gezin organiseren waar je dichter naar elkaar en dichter bij God komt. Ik zie steeds meer gezinnen waar tv en computer het gezin overnemen dus leek het me goed om heel bewust één avond in de week in te plannen waar we echt iets met elkaar doen en waar we echt eens samen gaan nadenken over wat voor ons als gezin echt belangrijk is. Praten over ons geloof, waarden en karaktereigenschappen en dat alles op een ontspannen en vrolijke manier.

De eerste avond hebben we gesproken over de onzichtbare God. "Ook als ik zucht is God in de lucht was het thema". We hebben verschillende proefjes gedaan met onzichtbare dingen. We lieten een papieren bloem openvouwen in het water met deze aankondiging.


We lieten statische elektriciteit zien door ballonnen magisch aan het plafond te hangen. Potloden te bewegen met statische elektriciteit. Een lieten een kaart kleven aan een omgekeerde beker vol water zonder dat het water er uit viel. Er zijn allerlei leuke proefjes te bedenken die zwaartekracht, elektriciteit en magnetisme zichtbaar maken. We kunnen zwaartekracht niet zien en niet voelen. Dat wil niet zeggen dat het er dan ook niet is.

 

Zo is het ook met God. De kinderen kregen een eigen bijbeltje en zochten Johannes 1:18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. En dan Johannes 4:24  want God is Geest en
Nadat Jezus Christus uit de dood was opgestaan was Zijn lichaam niet gelijk aan de onze. Hij was werkelijk aanwezig en tegelijk kon hij verdwijnen.
Lucas 24:36-39Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie.’ 37 Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. 38 Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? 39 Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.’

God is niet zichtbaar maar hij laat zich zien in Zijn zoon en ook in de schepping. We bekijken een youtubefilmpje van Newsboys Klik voor film hier

We lezen daarna Gen 1:1 In het begin schiep God de hemel en de aarde God schiep uit niets iets.
 
Psalm 19:1-6
De hemel verhaalt van Gods majesteit,
het uitspansel roemt het werk van zijn handen,
de dag zegt het voort aan de dag die komt,
de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.
Toch wordt er niets gezegd, geen woord 
gehoord, het is een spraak zonder klank.
Over heel de aarde gaat hun stem,
tot aan het einde van de wereld hun taal.
 
We gaan een spel doen met dobbelstenen. We hebben 6 dobbelstenen en om de beurt mogen we gooien. Het doel is om alle dobbelstenen op volgorde te gooien. Dat is onmogelijk. Net zo onmogelijk dat de schepping toevallig zou zijn ontstaan. Je moet wel dwaas zijn om te denken dat de aarde toevallig is ontstaan. Lees maar eens psalm 14:1 Dwazen denken: Er is geen God
 
We geloven in een onzichtbare God die de wereld heeft geschapen en bestuurt. We sluiten de avond af met een kokostaart die we in het begin van de avond samen hebben gemaakt en een uur in de oven moest. Het was een gezellige avond.
 
Kokostaart: 4 eieren, 170 gram bastersuiker, 60 gram zachte boter, 90 gram gezeefde bloem, snufje zout, halve theelepel bakpoeder, 425 ml melk, 110 gram gemalen kokos, halve theelepel vanille-extract. Taartvorm van 24cm doorsnede.
 
Hoewel we samen alle ingrediënten in de taartvorm hebben gegoten is de taart onzichtbaar in tweeën gedeeld.
 
 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...