zaterdag 9 november 2013

Is God goed?

Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. 16 Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven, want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid.
 
 
 
Gisteravond met de tieners gepraat over de dood. Dit maakte veel boosheid los. Hoe kan een liefdevolle God de mensen zo laten lijden? Belachelijk dat door één mens de mensheid zo moet lijden.  Het is de schuld van Adam en Eva. Omdat zij een appeltje hebben gegeten zitten wij met de gebakken peren, dat slaat toch nergens op.
 
Tja, als je er zo simpel na kijkt en dan slaat het inderdaad nergens op. Maar... 
Was het een gewoon appeltje?
Nee. het was de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad. God wist dat als de mens zou sterven als hij zelf de vrucht van goed en kwaad moest dragen. Hij waarschuwde de mens.
 
In het paradijs hadden Adam en Eva een kinderlijke onschuld omdat ze zich van geen kwaad bewust waren. Maar door het eten van deze kennisvrucht werden hun ogen geopend. Ze verloren hun onschuld en door hun kennis van goed en kwaad werden ze zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van de goede en slechte daden. De kinderlijke onschuld had plaats gemaakt voor voorbedachte daden waarvoor ze zelf de rekening moesten betalen.
 
 
Waarom gaf God dan een vrije wil en zorgde hij er niet voor dat we deden wat Hij vroeg?
De mens is gemaakt voor een relatie met God. Een liefdevolle relatie met de Hemelse Vader. Maar als God de mens had gemaakt zonder een vrije keuze dan is een relatie niet mogelijk. God had ons ook zonder vrije keuze kunnen maken en dan zouden we een soort robotjes zijn geworden die ja en amen zeggen.
 
 
 
 
 
Waarom mochten ze dan niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad?
Het grootste probleem is dat de mens niet meer op God vertrouwde maar ging luisteren naar Gods vijand. Die vraagtekens plaatste bij Gods goedheid. De kern van de leugen is dat God het goede onthoudt aan zijn kinderen. Dat we God niet nodig hebben en dat we dat zelf wel kunnen bepalen en kunnen worden als God. Adam en Eva werden hongerig naar deze vrucht die hun nog meer zou bieden.
 
De mens was volmaakt gelukkig in een wereld die overvloeide van overvloed en goedheid maar ze wilden meer. Meer zien, meer weten en er was ook meer..... Iets waarvan God wilde dat we niet zouden weten. Wat dat dan was. Lelijkheid, zonde, verlies, tekort, gebrek, onrecht dat was waar God ons voor wilde behoeden.
 
Maar hier blijft het niet bij....God is goed dat Hij al voor de grondlegging van de wereld . Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht
In Gen 3:15 geeft God een belofte dat het zaad van de vrouw  (slaat op Jezus geboorte uit de maagd Maria) de kop van de slang zal vermorzelen. God zelf heeft zijn leven gegeven opdat wij zouden leven. God is goed en het is dus niet terecht dat we met onze vinger naar God wijzen.
 
 God is niet de oorzaak van het lijden, Hij geeft de oplossing. Hij roept Kom, Hij geeft troost en kracht om in deze donkere wereld stand te houden. God wil het lijden niet maar Hij kan het lijden wel gebruiken ten goede om ons meer en meer te laten lijken op zijn Zoon. Laat je enten op de Boom des Levens: Jezus Christus.
 
Mooie uitleg Adieu God
 

http://www.eo.nl/geloven/videos/adieu-god-faq/-mc-/g/-mg-/386/-ms-/gp-adieu-god-waarom-zoveel-ellende-als-god-liefde-is/-mp-/1/


 

 maandag 4 november 2013

Nick Vujicic, Geen muur te hoog

Bemoedigende en inspirerende overdenkingen in 50 hoofdstukken over het leven van Nick Vujicic.
Hij zit in een situatie die voor bijna iedereen slopend zou zijn maar hij laat zien dat het mogelijk is daar toch op een positieve manier mee om te gaan en daarmee weet hij anderen te inspireren. Hij laat zien dat je bestemming niet afhangt van wat er is gebeurt maar hoe je met die gebeurtenis omgaat

Over zelfaanvaarding en zelfacceptatie, want als je jezelf aanvaard zoals je bent en als je jezelf liefhebt en je geliefd weet door de Vader dan komt er ruimte voor de ander. Je bent je unieke zelf. Wees genadig voor jezelf en neem jezelf niet al te serieus en doe eens raar. Humor is belangrijk, zodat je om jezelf kunt lachen. Durf afhankelijk te zijn en laat zien dat je betrouwbaar bent.

Over leven met beperkingen en Gods plan daarin. Je bent op maat gemaakt. Je hebt geen armen of benen nodig, wat je beperkingen ook zijn, het enige dat God nodig heeft is een bereidwillig hart. Nick Vujicic moedigt aan om niet stil te blijven staan bij je beperkingen maar om je te richten op mogelijkheden. Om actief stap voor stap te zoeken naar jouw doel in je leven. Je bent misschien niet volmaakt maar wel perfect passend voor Gods doel. Vergelijk je daarom ook niet met anderen. Blijf vertrouwen ook als je geduld moet oefenen. Vergroot je kansen door te gaan netwerken, een opleiding te volgen of misschien door te verhuizen. Je kan het verleden niet veranderen maar je toekomst wel. Denk er goed over na welke gevolgen hebben je stappen op langere termijn en bereken de kosten. Gebruik blunders en missers om harder je best te doen. Neem risico's.

Over omgaan met tegenslagen en hoop blijven houden. Laat je niet meevoeren met negatieve gedachten. Dat er tegenslagen zijn in je leven betekend niet dat God niet van je houdt, in die diepe dalen in God juist heel dicht bij je en tegenslagen kunnen je vormen als je blijft vertrouwen. Blijf vertrouwen en geef de hoop niet op. God begaat geen vergissing. Hij verspilt geen tijd. Verander van perspectief en verwacht het beste. Je beleving van de vervelende situatie kan erger zijn dan de werkelijkheid. Besef dat tijden veranderen. Er komen ook weer goede tijden. Opgeven is geen optie. Je zwakheid kan dan juist je kracht zijn. Geef je over aan Gods wil en luister naar Zijn stem. God is groter dan het probleem. Zie jezelf door Gods ogen en de mensen die je liefhebben en durf hulp te vragen. Problemen kunnen buiten proporties worden ervaren door negatieve, vernietigende gedachten. Houd dan het juiste perspectief. Misschien ben je teveel gericht geweest op je eigen kunnen en kracht.

Dankbaarheid voor de goede dingen en maak ruimte voor de ander. Ervaar de genezende kracht van het geven. Er voor de ander zijn maakt het gelukkigst.


Richt je niet op alle verleidingen van de wereld want alles hebben maakt niet gelukkig.

vrijdag 1 november 2013

Review Bemind van Ginny L. Yttrup
 “Mijn duif in de rotskloof, in de schuilhoek van de bergwand, laat mij uw gedaante zien, laat mij uw stem horen, want zoet is uw stem” (Hooglied 2:14)

Sommige verhalen kunnen je leven veranderen. Ze kunnen je gedachten een duwtje geven waardoor je tot een nieuw inzicht komt. Verhalen kunnen je een ander perspectief geven. In het boek van Ginny Yttrup kruisen de levenspaden van drie vrouwen elkaar. Vrouwen met elk een eigen verhaal. Doordat ze elkaar leren kennen worden deze ontmoetingen levensveranderd.

Het boek Bemind  van Ginny Yttrup is gebaseerd op haar eigen ervaringen. Het gaat over de vrijheid die gevonden wordt door te geloven in de waarheid van Gods Woord.  Bij het schrijven van het boek heeft Ginny een maand in Mendocino, Californië gewoond. De plaats waar het verhaal Bemind zich afspeelt. Overweldigd door Gods prachtige schepping stuitte ze op een citaat van Augustinus:

“…En dan gaan mensen eropuit om de hoge bergen te bewonderen, de machtige golven van de zee, de brede stromen van rivieren, de wijde oceaan en de banen van de sterren. Ze gaan bij zichzelf weg en hebben er geen vraag bij…”

Wat is het toch raar dacht Ginny bij zichzelf, dat mensen zich kunnen verwonderen over de 
majesteit van Gods schepping en dan voorbij gaan aan het wonder van zichzelf. Namelijk dat zijzelf ook Gods glorie weerspiegelen. Al sinds de zondeval verstopt de mens zichzelf. Maar God roept ons ook sinds die tijd: “Waar ben je!” en “Kom bij Mij”. Maar de mens verstopt zich en vraagt zich af: “Ben ik het wel waard om geliefd te zijn?”

Ginny Yttrup is een veelgevraagd spreker en coach en schrijver verhalen over onvoorwaardelijke liefde, genade en vrijheid die gevonden wordt in God. Naast het boek Bemind schreef ze ook Gevangen in woorden en Wat verloren was.
Het boek Bemind is een innemend en fris geschreven roman waarin het verhaal van God op een bijzondere manier doorklinkt. Gods waarheid en liefde die mensen heel maakt en bevrijdt. Een roman waarvan het verhaal me veel gedaan en is dan ook van harte aanbevolen.

Ben jij het waard om geliefd te zijn?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...