zaterdag 9 november 2013

Is God goed?

Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. 16 Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven, want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid.
 
 
 
Gisteravond met de tieners gepraat over de dood. Dit maakte veel boosheid los. Hoe kan een liefdevolle God de mensen zo laten lijden? Belachelijk dat door één mens de mensheid zo moet lijden.  Het is de schuld van Adam en Eva. Omdat zij een appeltje hebben gegeten zitten wij met de gebakken peren, dat slaat toch nergens op.
 
Tja, als je er zo simpel na kijkt en dan slaat het inderdaad nergens op. Maar... 
Was het een gewoon appeltje?
Nee. het was de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad. God wist dat als de mens zou sterven als hij zelf de vrucht van goed en kwaad moest dragen. Hij waarschuwde de mens.
 
In het paradijs hadden Adam en Eva een kinderlijke onschuld omdat ze zich van geen kwaad bewust waren. Maar door het eten van deze kennisvrucht werden hun ogen geopend. Ze verloren hun onschuld en door hun kennis van goed en kwaad werden ze zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van de goede en slechte daden. De kinderlijke onschuld had plaats gemaakt voor voorbedachte daden waarvoor ze zelf de rekening moesten betalen.
 
 
Waarom gaf God dan een vrije wil en zorgde hij er niet voor dat we deden wat Hij vroeg?
De mens is gemaakt voor een relatie met God. Een liefdevolle relatie met de Hemelse Vader. Maar als God de mens had gemaakt zonder een vrije keuze dan is een relatie niet mogelijk. God had ons ook zonder vrije keuze kunnen maken en dan zouden we een soort robotjes zijn geworden die ja en amen zeggen.
 
 
 
 
 
Waarom mochten ze dan niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad?
Het grootste probleem is dat de mens niet meer op God vertrouwde maar ging luisteren naar Gods vijand. Die vraagtekens plaatste bij Gods goedheid. De kern van de leugen is dat God het goede onthoudt aan zijn kinderen. Dat we God niet nodig hebben en dat we dat zelf wel kunnen bepalen en kunnen worden als God. Adam en Eva werden hongerig naar deze vrucht die hun nog meer zou bieden.
 
De mens was volmaakt gelukkig in een wereld die overvloeide van overvloed en goedheid maar ze wilden meer. Meer zien, meer weten en er was ook meer..... Iets waarvan God wilde dat we niet zouden weten. Wat dat dan was. Lelijkheid, zonde, verlies, tekort, gebrek, onrecht dat was waar God ons voor wilde behoeden.
 
Maar hier blijft het niet bij....God is goed dat Hij al voor de grondlegging van de wereld . Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht
In Gen 3:15 geeft God een belofte dat het zaad van de vrouw  (slaat op Jezus geboorte uit de maagd Maria) de kop van de slang zal vermorzelen. God zelf heeft zijn leven gegeven opdat wij zouden leven. God is goed en het is dus niet terecht dat we met onze vinger naar God wijzen.
 
 God is niet de oorzaak van het lijden, Hij geeft de oplossing. Hij roept Kom, Hij geeft troost en kracht om in deze donkere wereld stand te houden. God wil het lijden niet maar Hij kan het lijden wel gebruiken ten goede om ons meer en meer te laten lijken op zijn Zoon. Laat je enten op de Boom des Levens: Jezus Christus.
 
Mooie uitleg Adieu God
 

http://www.eo.nl/geloven/videos/adieu-god-faq/-mc-/g/-mg-/386/-ms-/gp-adieu-god-waarom-zoveel-ellende-als-god-liefde-is/-mp-/1/


 

 1 opmerking:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...