vrijdag 28 oktober 2016

Leven als god of leven voor God

Elk mens is op zoek naar het geluk: Het gevoel van innerlijke vrede en het verlangen dat er onvoorwaardelijk van je gehouden wordt. Het gevoel dat je aanvaard en geliefd bent en dat je tot je recht komt. Voor de tienerdienst gingen we kijken hoe verschillend de wereld deze zoektocht naar vrede en liefde invult en hoe God zegt dat we dit doel kunnen bereiken.

Wat zegt de wereld en wat zegt de Bijbel over jou?

Je bent het waard-------------------------------Je bent waardevol in Gods ogen
Jij bent belangrijk------------------------------Jezus is Heer
Volg je hart--------------------------------------Leid je hart
Volg je droom----------------------------------Volg de droom van God
Denk om jezelf---------------------------------Denk aan het belang van een ander
Zorg dat je niks mist---------------------------Zoek eerst het Koninkrijk van God
Vecht voor je recht-----------------------------Geef als je vijand je mantel vraagt, loop de 2de mijl.
Bepaal zelf wat je wel en niet wil-----------Vertrouw op Gods leiding
Geniet zoveel mogelijk (YOLO)------------Wees geen slaaf van de zonde

De wereld zegt dat niets mag jou geluk in de weg staan, dat je mensen om je heen moet kiezen die jou bevestigen en gelukkig maken. Als je goed oplet heb je gezien dat al de wereldse zinnen draaien om één persoon en dat ben jezelf. Het Ik wordt vergoddelijkt. En er zijn zelfs occulte stromingen die beweren dat je zelf goddelijk bent en steeds goddelijker moet worden. Het eeuwenoude verlangen om als God te zijn.

Gen 3:4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.

Op zoek naar de vervulling van je eigen verlangens kom je tot de ontdekking dat het nooit genoeg is. Steeds weer moet je bevestiging krijgen. Steeds weer, honger en dorst. Die prachtige keuken, een goede baan, die snelle auto en ga zo maar door het vult nooit. Als je iets eenmaal iets hebt (succes of bezit) het wordt weer normaal en er wordt weer een nieuw verlangen geboren. Je wordt en bent een slaaf van jezelf. Maar Jezus maakt je werkelijk vrij. 
Met Christus ben ik gekruisigd en niet ik leef meer maar Christus leeft in mij zegt de Bijbel. Ik wordt verlost van mijn ikke ikke en Christus komt in mijn hart wonen, Hij die al mijn verlangens vervult. Ik honger en dorst niet meer. Nu ben ik in staat om onvoorwaardelijk lief te kunnen hebben. Het is een vrucht van de Heilige Geest in mij en geen produkt van mijn eigen succes. Een onvoorwaardelijke liefde die zichzelf niet zoekt. Nu ik bevrijd ben van de slavernij van mijn ik kan ik mijn vijanden liefhebben. Ik heb geen bevestiging nodig want ik weet God houdt van mij en die liefde mag ik uitdelen. Geven wordt zaliger dan nemen. Het geeft je een ander perspectief want deze wereld is maar tijdelijk en aan zinloosheid onderworpen maar God is eeuwig en geeft richting aan je leven.

Ieder, die zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen, maar ieder, die het verliezen zal, die zal het vernieuwen.Luc 17:33

God zet de wereld op zijn kop. Leef door te sterven, Wordt rijk door te geven, De eersten worden de laatsten. Wordt groot door een kind te worden etc etc...

vrijdag 21 oktober 2016

Zielsverwantschap


Het woord zielsverwanten of soulmates is een uitdrukking die ik veel tegenkwam in New Age wereld. Het romantische idee dat er ergens op de wereld één persoon zou zijn die jou helemaal aanvult en helemaal speciaal voor jou op de wereld is gezet. Veel romantische films en boeken nemen dit idee als uitgangspunt.  Maar bestaat er zoiets als een zielsverwant, het idee dat God voor jou één speciaal persoon heeft geschapen. Is dit wel Bijbels. De gedachte dat God speciaal voor jou een mens heeft gemaakt? Is dat niet het toppunt van egoïsme? Het is het ultieme sprookje en het is een grote gevaarlijke leugen dat veel huwelijken ondermijnt.  (Want wat als je ontdekt dat je partner toch niet de soulmate blijkt te zijn die God voor jou in gedachten had).

Natuurlijk als je verliefd bent dan gebruik je misschien het woord zielsverwant. Die ander is volmaakt en alles zie je door een roze bril maar als die roze wolk overgedreven is staat de realiteit op de deur van je leven te bonken. Al na een paar jaar of eerder merk je dat je man of vrouw helemaal niet die sprookjesprins(es) blijkt te zijn. We zijn immers allemaal onvolmaakte mensen en doen domme dingen. Mijn man is ook niet volmaakt. Hij is soms lomp en chagrijnig net als ik niet volmaakt ben en kattig uit de hoek kan komen. (van Henze mocht ik dit erin zetten)


Ook de gedachte dat die persoon bestaat die er speciaal voor jou is, is een verkeerd om denken, omdat je juist op zoek moet gaan naar een manier om zelf een goed persoon voor die ander te zijn. Het is jou verantwoordelijkheid om de ander lief te hebben en niet andersom.

Wat zou het huwelijk lekker makkelijk worden als je de volmaakte persoon trouwt. Het huwelijk is juist hard werken om elkaar positief te blijven zien en lief te blijven hebben. Om de vruchten van de Geest zoals Liefde, goedheid, trouw, lankmoedigheid tot uiting te laten komen. Het huwelijk moet je zien als een werkplaats waar een eenheid wordt gesmeed. Liefde is een werkwoord!


Een goed huwelijk is niet gebaseerd op het vinden van de volmaakte persoon, een succesvol huwelijk is gebaseerd op twee mensen die het goede voor elkaar zoeken en het beste met elkaar voor hebben. Die niet hun ego voorop stellen maar hun ega. Het gaat daarin in de eerste plaats om jouw verantwoordelijkheid om die ander lief te hebben en je daarin te oefenen. Als je Bijbelse principes op je huwelijk toepast kan bijna elk huwelijk slagen. Probeer alles te overwinnen met de Liefde en zegen de ander, ook als het moeilijk gaat. En bovenal bid voor je partner. God zal je voorzien in de Liefde die je nodig hebt. Zoek vervulling niet bij een mens maar bij God. Hij is je zielsverwant!zondag 9 oktober 2016

Genade is niet eerlijk!

Genade is niet eerlijk, het schuurt aan ons rechtvaardigheidsgevoel. Iemand krijgt iets wat hij/zij niet verdient heeft. Denk aan het verhaal van de Verloren Zoon, die in plaats van straf een feest kreeg of de arbeiders in de wijngaard die allemaal hetzelfde loon kregen terwijl sommige arbeiders een hele dag in de zon hadden zitten ploeteren. Sommige mensen krijgen niet wat ze wel verdienen (straf) en sommige mensen krijgen meer dan ze verdienen (loon).

In het Engels zijn er twee woorden voor genade die van toepassing zijn op de twee bovenstaande situaties. Namelijk: Mercy en Grace. Mercy is iets niet krijgen wat je wel verdient, (straf) en Grace is iets wel krijgen wat je niet hebt verdient (loon). Maar is genade dan onrechtvaardig? Wel  als je denkt in termen van verdienen.

Genade helpt ons uit onze verdiencultuur en prestatiemaatschappij te stappen. God geeft niet ons verdiende loon. Niemand kan Gods liefde verdienen. Hij betaald zelf onze schulden. Zonder Gods genade zijn we reddeloos verloren. Want allemaal missen we Gods nabijheid maar worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus (staat er in Rom 3:23)

God roept ons op om ook zo in de maatschappij te staan. Om onze vijanden te geven wat ze niet verdienen en om blijmoedig te geven in vertrouwen op Zijn liefdevolle zorg. We mogen hierin steeds meer op onze Vader gaan lijken. Kunnen wij geven wat een ander niet verdient?

Genadevolle oneerlijkheid is in Liefde uit de cirkel van oorzaak en gevolg stappen en gaan kijk met Gods liefdevolle ogen. Stap maar op het water. Ga wandelen in geloof en niet met wat voor ogen is.


Gezegende zondag.
.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...