vrijdag 24 februari 2017

Land van stilte van Tessa Afshar

Indien de Here mijn hulp niet was geweest, mijn ziel zou bijna in de stilte gewoond hebben. (psalm 94:17)


Land van Stilte. Een ontroerende historische roman van Tessa Afshar. Zij weet als geen ander de Bijbelse tijden te laten herleven. Dit keer speelt het verhaal zich af in de historische setting van het nieuwe testament. De Joodse Elianna vindt dat ze het niet meer waard is om geliefd te zijn. Ze verwijt zichzelf de dood van haar kleine broertje, de oogappel van haar vader, die gebroken door het verdriet niet meer de kracht heeft om het linnenbedrijf te leiden. Samen met haar verloofde probeert ze het bedrijf overeind te houden, maar rampspoed blijft haar achtervolgen. Elianna ervaart al deze tegenspoed als een veroordeling van God en probeert hierin te berusten door haar eigen verlangens overboord te zetten. Om haar verloofde te beschermen besluit ze bij hem weg te gaan en daarna wordt ze tot overmaat van ramp ook nog lichamelijk ziek. Gamaliël een religieuze leraar probeert Elianna te troosten door haar een deel van de Heilige Schrift te geven. Hierin leert Elianna dat Gods haar een hoopvolle toekomst wil geven. Ze leert God zien wie Hij is en ontdekt dat, dat iets anders is dan haar ervaringen haar vertellen. Juist onder de last van lijden en ziekte leert ze God vertrouwen. Na een ontmoeting met Jezus, laat ze alle wrok varen en komt er een keer in haar leven.

Een roman met een diepere boodschap, die laat zien dat we moeten leren ons niet door onze ervaringen te laten leiden maar door wat de God zegt. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here staat er in spreuken 34:20. Als we ons laten leiden door alles wat we zien en meemaken, dan kunnen we gaan denken dat God tegen ons is. De rampen die ons overkomen ervaren we dan als een straf, maar God wil dat we Hem leren vertrouwen ook als daar geen aardse reden toe is. Juist op die momenten op God's liefde blijven vertrouwen. We moeten ons gaan richten op Gods wil en niet op onze eigen verlangens, door gehoorzame stappen te zetten in de ruimte die God ons geeft. Tessa Afshar wil met haar roman Land van stilte laten zien dat God ons vertrouwen niet zal beschamen en dat we allemaal geliefde kinderen zijn van onze Hemelse Vader. 

‘Jullie moeten geen rouwkleren dragen, maar feestkleren. Jullie moeten niet bedroefd op de grond zitten, maar dansen en vrolijk zijn!’ (Jesaja 63:3)


Tessa Afshar is geboren in Iran en groeide daar op al moslima. Op haar veertiende ging ze naar een Engelse meisjesschool in Amerika. Toen ze haar opleiding aan deze school had afgerond, vestigde ze zich definitief in de Verenigde Staten. Haar leven kreeg een andere wending toen ze christen werd. Ze ging theologie studeren aan de Unicersiteit van Yale en maakte daar deel uit van het evangelisch genootschap. Tegenwoordig schrijft ze romans en is ze actief als kerkelijk werker in een gemeente in New England. 

Andere boeken van haar zijn: Aan zijn voeten. Schrijfster in Jeruzalem, Schrijfster aan het Perzische hof en Achter de muren van Jericho. 

vrijdag 17 februari 2017

Gevoel of verstand?

Moeten we als ouders trots zijn als onze kinderen mondig en weerbaar zijn? In deze maatschappij is het een groot goed als je, je staande weet te houden en je woordje klaar hebt. Ouders moedigen hun kinderen aan om voor zichzelf op te komen. Wat vroeger gezien werd als brutaal en grof wordt tegenwoordig mondig en weerbaar genoemd. Je ziet het ook terug in de maatschappij. Mensen worden steeds egoïstischer; "als ik maar aan mijn trekken kom, want een ander doet het niet voor je".
Vaak laten we ons handelen en spreken afhangen van ons hart, ons gevoel. "Ik mag toch zeker wel boos zijn". "Je moet niet alles maar slikken, je moet je gevoelens laten zien anders raak je gefrustreerd".
Maar is dat wel zo?

Gevoel is de wind in je zeil (welk gevoel blaast in je zeil?)
Deze theorie, dat het slecht is om je gevoelens te onderdrukken,  komt voort uit Freuds denkwijze dat veel psychische klachten ontstaan uit het onderdrukken van driften. Alhoewel deze theorie in de psychologie al lang weer achterhaald is, werkt deze nog wel steeds door in onze maatschappij. Het is de basis geweest van de seksuele revolutie en aan dat grote goed willen we niet tornen.

In de Bijbel staat dat we ons niet moeten laten beheersen door onze gevoelens. Als ik me laat meevoeren met mijn negatieve gevoelens dan gaat het van kwaad tot erger. Ik betrek er steeds meer dingen bij waar ik boos over ben. In plaats dat, deze uiting van gevoelens, me oplucht word ik steeds bozer.

De Bijbel zegt dat ik best boos mag worden (Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen plaats.) Ik mag dus boos worden over onrecht. Maar ik moet me niet aan die boosheid overgeven door zelf te gaan zondigen. Mopper niet..., erger je niet..., wees niet jaloers...Je zou er toch gefrustreerd van raken maar....

De Bijbel geeft gelukkig ook de oplossing hoe je met negatieve gevoelens moet omgaan. Er staat in Efeze 4:"...dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken". 

Wijsheid is het roer van je schip. (Wie staat aan het roer?)
De Bijbel raad aan om je niet over te geven aan je gevoelens maar dat je met verstand naar de situatie gaat kijken. Onze overtuigingen en gedachten hebben een grote invloed op ons gevoel en gedrag. Je moet vanuit dat nieuwe denken en de rijkdom,  die je van God ontvangen hebt,  geheel anders in de wereld gaan staan. Kijk met je verstand naar de situatie en heers over je gevoel. Kijk niet alleen naar jezelf maar ook naar de ander en naar wat werkelijk belangrijk is. Het is niet aan jou om te oordelen. Het is aan jou om de Liefde (God) te laten regeren.Vertrouw op God. Hij heeft deze situatie in Zijn hand.  God voorziet je in alles wat je nodig hebt. Zijn nabijheid is de bron van vreugde, die alle boosheid verdrijft. Waardoor je helderder de wereld in kan kijken.

...maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en ​barmhartig, en ​vergeef​ elkaar, zoals ook God in ​Christus​ u ​vergeven​ heeft.Wandelen als ​kinderen​ van het licht. Wees dan navolgers van God, als geliefde ​kinderen, en wandel in de ​liefde, zoals ook ​Christus​ ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven.

zaterdag 4 februari 2017

Afstemmen op de Meester

Oh wat kan ik slecht tegen onrecht. Soms kan ik gewoon zwelgen in verontwaardiging over mensen die iets doen of zeggen waarvan ik vind dat, dat gewoon niet kan. Nog steeds pluk ik de vruchten uit de boom van goed en kwaad. Vaak stel ik mezelf teleur. Weer niet gelukt om op een positieve manier te reageren op een situatie waarvan ik vond dat ik op mijn rechten stond. Maar nu werd het me toch echt te gortig.

Het beltegoed van mijn zoon bleek alweer op te zijn. "Hoe kan dat nou. Heb je, je gevensgebruik niet uitgezet?" Verontwaardigd beweerde mijn mijn zoon niks gedaan te hebben waardoor het geld op kon zijn. Hij gaf me zijn telefoon en ik ging eens goed op zoek. Bij de sms-berichten vond ik een berichtje over een abonnement??? Wat is dit! via http://www.payinfo.nl/ kan je kijken of er een abonnement is afgesloten met je mobiele telefoon en het bleek dat Daniël een abonnement van 5 euro per week had. Hij had via Whatsapp een linkje gekregen en daarin stond dat je 10 gratis emoji's kreeg als je op het linkje klikte en dat had hij gedaan. Via dat linkje van Whatsapp kwam hij op deze pagina:

Hij had op de groene Ga Verder knop gedrukt en niet op Klik hier zoals eronder staat en daarmee was het abonnement gestart. Ik kookte van woede. Wat een vieze vuile manier om kinderen te pakken. Welk weldenkend mens gaat bewust een abonnement afsluiten van 7,50 per week voor wat emoticons. De hele middag was ik bezig om dingen uit te zoeken wat mijn rechten waren en of dit mag. Ik schreef een voorbeeldbrief naar het bedrijf en kreeg een reactie terug. Tja niks aan te doen.
Op het moment dat de bevestigingsknop werd geselecteerd is de abonnementsdienst op 02/11/2016 van start gegaan. De kosten en de frequentie van de dienst, alsmede andere relevante informatie aan u werden verstrekt via onze website. Vervolgens werd u naar ons productenportaal geleid waar u de gekozen items kon downloaden en installeren. Hierna is ook een gratis welkomstbericht naar uw telefoon gestuurd welke de aanmelding op onze dienst bevestigde. Het welkomstbericht bevat ook alle informatie betreffende onze abonnementsdienst. Er is geen gegronde reden om een vergoeding toe te kennen aangezien alle informatie betreffende het abonnement bekend was gemaakt voordat de dienst werd bevestigd.

Waaat, oh wat was ik woest en ook de hele avond was ik bezig met brieven om bezwaar te maken en overheidsinstanties aan het schrijven die zich bezig houden met deze nepperij. De volgende ochtend was ik nog chagrijnig. Steeds weer moest ik denken aan het onrecht dat was aangedaan. Ik zou hoe dan ook dat geld terugkrijgen...ik zal ze pakken...vieze vuile...

Goed, maar eerst maar eens stille tijd en ik pakte mijn Bijbel en las het stukje, dat bij die ochtend aan de beurt was.

Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten. Zegen​ hen die u ​vervloeken​, en ​bid​ voor hen die u belasteren. Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de andere. Verhinder hem die het ​bovenkleed​ van u afpakt, niet ook uw ​onderkleed​ te nemen. Maar geef aan ieder die iets van u vraagt, en eis niet terug van hem die neemt wat van u is. En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. En als u hen liefhebt die u ​liefhebben​, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars hebben degenen lief die hen ​liefhebben​. En als u goed doet aan hen die aan u goeddoen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde. En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars lenen aan zondaars, om hetzelfde terug te ontvangen. Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. .......En oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden; verdoemt niet, en gij zult niet verdoemd worden; laat los, en gij zult losgelaten worden. (Lucas 6:27-36)

Ik kwam in opstand: "Maar Heer, moet ik het dan zomaar laten gebeuren?"  Tijdens de wandeling met de hond dacht ik er langer over na. Waar ben ik eigenlijk mee bezig. Waarom laat ik de woede zo toe. We leven in een wereld vol onrechtvaardigheid. Laat het maar los. Langzaam kon ik het loslaten en dat voelde zo heerlijk. We kunnen ons zo laten leiden door de negatieve dingen van deze wereld. Dingen veraf en dichtbij. Maar de Heer wil niet dat het ons helemaal gaat beheersen. Natuurlijk mag ik duidelijk maken dat dit een oneerlijke zaak  is maar daarna moet ik het loslaten. Of ik nu wel of niet mijn geld terug krijg is opeens niet meer belangrijk. Ik heb toch genoeg. Ik ben zo rijk en dan bedoel ik niet mijn aardse bezit. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn. Door mijn negatieve houding en boosheid steek ik ook andere mensen in mijn omgeving aan. Wees blij staat er in de Bijbel. Het staat zelfs twee keer achter elkaar:

 "Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u".

We mogen als christen positief in het leven staan en dankbaarheid is de meest effectieve manier om die negativiteit te verdrijven. We mogen dankbaar zijn omdat God heel dicht bij ons is.
Hij is nabij staat er na de oproep om blij te zijn. Dat is de grootste reden van onze vreugde. God ziet ons, hij weet onze strijd, Hij geeft ons raad, Hij geeft ons weer vrede die alle verstand en ons gevoel te boven gaat.

Telkens weer afstemmen op de stem van de Meester. Jezus hield zich ook niet met het onrecht bezig door zich druk te maken over de Romeinse bezetter. Jezus keek naar de persoon, de mens en zelfs de onrechtvaardige gemene tollenaar riep Hij bij zijn naam. Niet om hem te veroordelen maar om maaltijd bij hem te houden. Wij moeten nog zoveel leren. Juist door onze houding (Geheel anders zijn) kunnen we mensen Christus laten zien. Ooh Heer, help me om niet van de boom van goed en kwaad te eten maar van de boom des levens. WWJD? What Would Jesus Do?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...