woensdag 13 januari 2016

Onze droom en/of Gods droom

Binnenkort mogen we een dienst voorbereiden voor de gemeente over het thema: de droom van Jacob. We willen voorin de gemeente een boom neerzetten waarin mensen hun droom kunnen hangen met behulp van gekleurde papiertjes. Hmmm. Hoe langer ik erover nadenk des te meer gaat me dit idee tegenstaan. 


Een boom met onze dromen. Waarom?. Hoe verbind je deze boom met het verhaal van Jacob en de zijn droom over de ladder. Hij had waarschijnlijk ook dromen over een gelukkig leven in vrede met de mensen om hem heen. Maar in plaats van een vredig leven wordt hij door zijn bedrog een vluchteling. Juist op de vlucht en waarschijnlijk het moeilijkste moment in zijn leven krijgt hij deze droom van God.

Eigenlijk moeten we niet zo gericht zijn op onze eigen dromen. Bij de meeste dromen kom je bedrogen uit als ze neerstorten op de harde realiteit. We leven nu eenmaal in een gevallen en zondige wereld. We moeten ons geluk niet in de wereld zoeken maar bij God. Ja, we mogen onze wensen en dromen bekend maken bij Hem. Dat staat in Fil 4: 6: Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.


Je mag je dromen bekendmaken bij God maar...er staat niet dat je dromen en wensen in vervulling zullen gaan. Er staat dat de vrede van God je hart en je gedachten zullen behoeden in Christus Jezus. Gods plan met ons leven gaat soms heel anders als we hadden verwacht. Zijn plannen niet onze plannen en onze wegen, zijn niet Gods wegen. Gods weg gaat ver boven onze wegen en dromen uit. God vervult niet al onze wensen maar wel al zijn beloften!

God wil niet dat ons leven gaat draaien om ik, ik, ik maar om Hem. Kortgeleden zag ik dit getuigenis en nog steeds ben ik diep onder de indruk. We moeten zo leren om God in het middelpunt van ons leven te zetten. Dat geeft de echte vrede en vreugde die de wereld niet kan geven. Ik ben geschapen om God te verheerlijken om als Jezus in vreugde de ander te dienen. Om Jezus te laten zien aan deze gevallen wereld en niet op zoek te gaan naar onze eigen verlangens en dromen. Misschien staat daarom het idee van de droomboom mij zo tegen.

Hier de video over Rachel Barkey. Een jonge moeder die nog maar kort te leven heeft verteld over haar geloof in God. 
Scherven die samen toch iets moois vormen

dinsdag 5 januari 2016

Ook dit jaar jezelf toevertrouwen aan God.
Een nieuw jaar een nieuw begin. Tja eigenlijk gaat de tijd gewoon door maar toch loop je even over de wegen van je herinnering om daarna weer vooruit te kijken. Ook dit jaar start ik met een nieuw dagboek en het oude dagboek kan de kast weer in. Mijn voornemen van 2015 was om te genieten van datgene dat God geeft en niet op zoek te gaan naar het geluk voor mijzelf te zoeken. Om vreugde, vrede en liefde bij God te zoeken en niet uit de omstandigheden.

Eigenlijk wordt dat voornemen het beste verwoord met de Bijbeltekst uit fil 4:4:

Verblijdt u! 5 Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. 6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.Dit laat al gelijk zien dat dit voornemen niet op eigen kracht te bewerken was. Steeds meer moeten we leren om onszelf helemaal toe te vertrouwen aan God. God vrezen! dat betekend niet bang zijn voor God maar jezelf helemaal toevertrouwen aan Hem.

Mijn oude dagboek staat weer vol aantekeningen die me dit jaar hebben aangesproken. Hieronder een paar om ze niet te vergeten:

Nederig zijn = niet vanuit zwakte maar vanuit kracht er voor kiezen om nederig te zijn. Nederigheid is goedgericht vertrouwen. Vertrouwen op God stellen en niet op jezelf

Een zeeman navigeert niet op de wind maar op de sterren! Laat je leven niet leiden door toevallige gebeurtenissen zoals occultisten maar navigeer op de waarheid van God.

Het grootste geluk voor een mens is weten geliefd te zijn. Dat je gezien wordt zonder veroordeling. Jij bent Gods Geliefde. 

Het belangrijkste van volwassen worden is niet een zelfstandig ego worden maar verantwoordelijkheid kunnen dragen. Jezelf kunnen wegcijferen en weten dat je Geliefd bent. 

Als je weet dat je geliefd bent dan hoef je jezelf niet waar te maken. Dat geeft rust en vrede die de wereld niet geeft. Geloof is een verrijking omdat je bevrijdt wordt van jezelf want je weet jezelf Geliefd door God en zoekt die liefde niet langer in de wereld door bevestiging van mensen. Geloof geeft een nieuwe manier van denken.

Leven zonder God is zoals iemand die zichzelf aan de haren uit de modder wil trekken.

Heilig leven is meer dan alleen kwaad vermijden het is een innerlijke honger naar God en Hem uit Liefde willen dienen door de Heilige Geest.

Genade moet heersen in je leven. God wil je alles geven. Leef niet meer van beneden naar boven maar van boven naar beneden. Leef niet van uit gemis van van dat wat er is. God zal ons in al onze tekorten voorzien. Fil 4:19

Jezus gooide de tafels omver niet de geldwisselaars. Wees boos op de zonde, niet op de zondaar.

Valse bescheidenheid is dubbele hoogmoed.

Leven met een hoofdletter is toegepast Geloof. 

Het leven met God gaat niet over rozen. Juist in de tegenslagen van het leven is de overwinning. Zelfs in de dood. God geeft ons de kracht om te blijven zingen in de diepste nacht. Niets kan ons scheiden van Gods Liefde. 

Ik hoef bij God niet in een goed blaadje te komen want daar sta ik al in!

De dingen die ik doe komen voort uit Gods liefde.

En dat is mijn voornemen van dit jaar dat de dingen die ik doe mogen voortkomen uit God en Zijn liefdevolle Vaderhart. Dat we Jezusleven mogen laten zien. Ontspannen in Zijn Liefde leven. Minder mopperen en dankbaar zijn. (Ook voor de 'tegenslagen')

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...