zondag 16 april 2017

Onvoorstelbaar


Vanochtend onder het wandelingetje met de hond was ik weer eens aan het mijmeren en ik vroeg me af hoe zou het zijn als Jezus terug komt. Stel hij komt nu terug. Hoe zou dat gaan? Ergens boven de Olijfberg komt Jezus tevoorschijn uit de wolken en wij zijn dan in een flits bij hem in de lucht? De hele wereld  in rep en roer en alle mensen in de war. (En niet alleen als Jezus terugkomt ook als wij sterven dan zijn we ineens bij Hem)

Ik kan me er eerlijk gezegd helemaal niks bij voorstellen. Hoe bereid ik mijzelf en mijn kinderen daarop voor? Kan ik dat zelf wel geloven? Hoe groot is mijn geloof? Ik geloof dat Jezus is gestorven en is opgestaan en voor mijn zonden is gestorven en dat Hij met ons is alle dagen van ons leven...

maar geloven in iets wat er nog gaat gebeuren in het hier en nu vind ik veel moeilijker.

Vandaag is het Pasen en precies daarover ging de preek. Ook de vrouwen die onderweg waren naar het graf om Jezus te zalven hadden precies hetzelfde probleem. Ze geloofden dat Jezus de opstanding en het leven was. Dat Hij de Messias was maar ondanks dat Jezus hen had verteld dat Hij na drie dagen zou opstaan konden ze dat niet geloven. (Jezus is gestorven en wie zal de steen kunnen wegrollen zodat ze Hem de laatste eer kunnen bewijzen...) ze zijn vreselijk ontzet als ze de weggerolde steen zien en te horen krijgen dat Jezus is opgestaan.
Dan haalt de voorganger een andere tekst uit de Bijbel aan. Namelijk een hoofdstuk uit Genesis. Het is niet te geloven maar dit stukje had ik van de week net zelf gelezen en dit was ook de reden dat ik bezig was met het mijmeren over iets geloven wat je nog niet kan zien.

Hoofdstuk 45:26
Toen zij hem vertelden: Jozef leeft nog en hij is zelfs heerser over het gehele land Egypte, bleef zijn ​hart​ er koud onder, want hij kon het niet geloven. Maar toen zij hem al de woorden overbrachten, die Jozef tot hen gesproken had, en toen hij de wagens zag, die Jozef gezonden had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader ​Jakob​ op. En ​Israël​ zeide: Het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog; ik wil gaan en hem zien, ​eer​ ik sterf.

Pas als de vrouwen in Marcus en Jacob in Genesis te horen krijgen dat de Geliefde leeft en het bewijs zien..de steen, de koninklijke wagens pas dan begint het geloof te groeien.

Met mijn klein geloof ben ik dus in goed gezelschap en mag vertrouwen dat als die tijd komt en ik de dingen zie gebeuren die Jezus heeft voorzegd dan mag ik weten dat ook mijn ongeloof tegemoet gekomen zal worden. En ondanks dat kleine geloof mogen we op weg gaan en gaan vertellen dat Jezus leeft! Dat Jezus komt...Ook nu al is Hij bij ons alle dagen van ons leven tot aan die dag dat Hij komt en we voor altijd bij Hem mogen zijn. Onvoorstelbaar zal voorstelbaar worden.

zaterdag 8 april 2017

de blijmoedige geverIn mijn 'poesie'-album. Staan vele versjes van mijn ouders, familie en vrienden. Leuk om daar nog eens doorheen te bladeren. Hierboven het gedichtje van mijn vader. Het gedicht eindigt met een bekende spreuk: "Wat jij niet wilt, dat je geschiedt. Doe dat ook een ander niet." Doe een ander niet aan wat je zelf ook niet zou willen ondergaan. 

Anders dan je misschien zult denken is dit geen tekst uit de Bijbel. Er staat wel een tekst in de Bijbel die daar heel erg op lijkt. Maar die is positief. Het legt de nadruk niet bij iets laten maar legt de nadruk bij iets doen. In actie komen. Aan de slag. Kijk maar:

 "Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen." 
Mat 7:12

Om de ander te behandelen zoals jij behandeld wil worden daarvoor moet je in actie komen. Je moet iets wel doen. Je moet oog krijgen voor de nood van de ander. Wat zou jij in dat geval graag willen. Je moet erover nadenken en ernaar gaan handelen. 

We zitten nu net voor Pasen. De laatste week van de 40 dagen-tijd gaat in. Voor sommigen ook een tijd om te vasten. Om iets te laten zoals: geen televisie, geen snoep, niet winkelen....weer passief. In de Bijbel staat dat het vasten ook veel actiever kan. Ik bedoel niet iets laten maar iets doen.

Het staat in Jesaja 58. Hier zie je dat het vasten inderdaad een actieve houding vraagt. 

Is dit niet het ​vasten​ dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het ​juk​ ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder ​juk​ breken? Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder ​huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen?

Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen. Je ​gerechtigheid​ gaat voor je uit, de majesteit van de HEER vormt je achterhoede. Dan geeft de HEER antwoord als je roept;
als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik.’ Wanneer je het ​juk​ van de onderdrukking uitbant,
de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur. De HEER zal je voortdurend leiden, hij zal je verkwikken in dorre streken,
hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt.

God wil niet alleen dat we iets niet doen. Hij wil juist dat we iets wel doen. Dat we Zijn liefde laten regeren in ons leven. Maar waar zijn die gevangenen en hongerigen dan?

Het gaat erom dat je oog hebt voor de ander en geeft wat die nodig heeft. En het kan op hele simpele manieren. Bij ketenen losmaken zou je kunnen denken aan de ander vergeven. Je brood delen is bijvoorbeeld de ander met een bemoedigen met een kaartje of een bezoekje. Onderdak bieden is bijvoorbeeld een praatje met iemand maken, die anderen links laten liggen. Iemand kleden is bijvoorbeeld iemand het evangelie vertellen, dat hij/zij een geliefd kind van God is.

Liefde is een werk woord. Liefde maakt ook dat je bewogen raakt met je medemens en dat je oog krijgt voor de ander. Des te meer de liefde mag regeren des te meer zal je ook het verlangen krijgen om te delen. Je gaat ontdekken dat delen rijk maakt en vreugde geeft. En ieder doe, naardat hij zich in zijn ​hart​ heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief. (Besef dat ook God blijmoedig geeft) Liefde moet van binnenuit komen en kan niet opgelegd worden. Het is Gods Geest die jou het verlangen zal geven. God die het willen als het werken in jou zal werken (Fil 2:13) God verandert ons hart als we Zijn hart leren kennen.  Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft. Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

(Lucas 6:38)

zaterdag 1 april 2017

Met gesloten ogen...

Mijn hoofd zit vol en mijn gedachten vliegen alle kanten op. De griepgolf is voorbij maar we zijn nog steeds aan het hoesten. Deze morgen is het alsof alles mee aanvliegt en ik maak me zorgen om mijn kinderen en mijn man. Ieder met zijn eigen problemen. We zitten allemaal niet echt lekker in ons vel, terwijl het zonnetje buiten zo zijn best doet om de wereld te verwarmen, voel ik me huverig van binnen.

Brrr, ik ga met de hond al biddend een rondje lopen. Maar mijn gedachten schieten nog steeds alle kanten op. Alle verkeerde dingen, die invloed hebben op ons en onze kinderen. Kan ik ze er voor beschermen. Wat kan ik doen tegen het pesten, tegen de teleurstellingen, die de moed ontnemen, tegen dwaalleren die ze van God afhouden.

Opeens een diepe zucht: "Oh Heer, wat ben ik blij dat U mijn Heer bent..."

Er valt ineens een last van mijn schouders. Het is alsof ik het niet zelf was, die dit zei en ik besef dat ik wat belangrijks heb gezegd. Want waar ben ik eigenlijk mee bezig! Ik draag op dit moment alle lasten zelf, alsof ik alle touwtjes vast in handen moet hebben.  Maar ik heb ook nog een HEER. We kunnen nog zoveel problemen zien en nog zoveel plannen maken Gods plan gaat echt wel door. Vertrouw nu maar.

Er schiet een tekst te binnen:
"Toen mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden, 
hebben Uw vertroostingen mijn ziel verkwikt."
Psalm 94:19

Ook al zie je het even niet, God kan alle dingen ten goede gebruiken. Ik krijg daarna, voor een persoon aan wie ik steeds moet denken, een bijzonder gebed, die ik zelf niet begrijp. 'Heer wilt U hem laten zijn als Bileam', Later die avond hoor ik dat het gebed is verhoord. In plaats van vloek kwam er zegen. Wauw dat God juist in zwakke momenten laat zien dat Hij Heer is.

Heer, ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft gelooven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zoo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
Als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen den weg niet vindt:
neem mijn hand in Uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten oogen
naar het onbekende land.


woensdag 22 maart 2017

Blijvend gelukkig


Wat is het heerlijk weer. De wind is gaan liggen en de zon schijnt. De natuur wordt langzaam weer tot leven gewekt. Bomen vormen langzaam knoppen en vogels zijn druk met het maken van nesten.
De lijster heeft zijn nest al klaar

Ook in de tuin beginnen sommige planten aarzelend aan de lente. De sneeuwklokjes, krokussen en narcissen waren de eerste waaghalzen, maar ook de forsythia en wilgen durven nu hun bloemen te laten zien. Van de groenteplanten is de rabarber onverschrokken met een groeispurt begonnen. Nu maar hopen dat het zo'n mooi weer blijft. Het is nog erg nat in de tuin dus kan ik nog niet veel beginnen. Wel heb ik dode bladeren en ander dood materiaal weg gehaald en op de composthoop gegooid.


Onstuitbaar is de lente begonnen en niets kan dat tegenhouden. Misschien dat de kou het proces een beetje kan vertragen maar de groei is begonnen. Het oude is voorbij gegaan en en nieuwe is gekomen. Zo is het ook in ons eigen leven als we ons leven aan God hebben gegeven. Onstuitbaar groeiend in en door de Liefde.


Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde, die in Christus tot uiting komt. De dood niet, het leven niet, engelen niet, regeringen niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer. (Rom 8: 28-29)

We waren te vergelijken met een bloem in een vaas. Een bloem die maar korte tijd bloeit om daarna te sterven maar God heeft ons geënt op een levende plant: U hebt als de takken van de wilde olijf deel gekregen aan het sap uit de wortel van de edele olijf. We mogen nu blijvend vruchtdragen:  Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen. God heeft ons vrede gegeven omdat Hij ons verzoend heeft met zichzelf. We mogen leven als Zijn kinderen. Zonen  en dochters door Zijn genade. 
Heel veel mensen zijn in deze wereld op zoek naar geluk en vrede zonder te weten waarnaar ze precies op zoek zijn of waar ze het kunnen vinden. Geluk en vrede zijn geen doel waar je naar kunt jagen (goede baan, rijkdom, tevreden kinderen) het zijn producten die voortkomen uit de verbondenheid met Gods Liefde. Als je met Gods Liefde verbonden bent dan hangt je geluk en vrede niet meer af van de omstandigheden, in wat je hebt of wat je doet maar van wie je bent in Christus. Geluk en vrede zijn niet de afwezigheid van strijd maar de aanwezigheid van God. 
vrijdag 10 maart 2017

Is de Bijbel wel waar?

Met bovenstaande vraag kwam mijn zoon thuis. Met catechisatie hadden ze het gehad over de verhalen uit de Bijbel en hoe sommige verhalen alleen symbolisch zouden zijn. Dat de schepping alleen symbolisch zou zijn bedoeld. Dat het boek door mensen is geschreven om God te verklaren.

Is dat zo? Zijn verhalen uit de Bijbel door mensen geschreven en vooral symbolisch bedoeld? De Bijbel is het verhaal van God met Zijn Schepping. Het verteld over het begin en het eind van Gods plan met de mensheid. Het vertelt de geschiedenis van God met mensen en het verteld van de toekomst door profetieën.

Zouden de wonderlijke geschiedenissen die er in staan niet echt gebeurd zijn? Of zouden ze echt gebeurd zijn en daarnaast ook verwijzen naar een hoger plan. Ik denk het laatste. God is Almachtig!!!

We waren zelf niet bij de schepping en moeten vertrouwen op Zijn Woord. Als je verhalen uit de Bijbel in twijfel gaat trekken, door ze alleen maar als symbolische verhalen te zien, dan heeft dat grote consequenties. Als de dood al regeerde voor de zondeval d.m.v. evolutie, dan was de schepping niet volmaakt. Ik kan hier nog veel verder over uitweiden maar dat heb ik hier als eens eerder gedaan. Ook hoe ik denk over Jezus wonderen die in twijfel worden getrokken heb ik al eens hier geschreven. Op dit moment lees ik een boekje waarin staat dat ontdekkingen die in deze eeuw zijn gedaan al werden beschreven in de Bijbel. Net andersom dus.

Eerst eens wat feiten:
De Bijbel is geschreven over een periode van 1500 jaar door meer dan 40 schrijvers uit verschillende lagen van de bevolking (koningen, vissers, staatslieden, geleerden, een dokter, een boerenzoon een veehouder etc.) De Bijbel is geschreven op verschillende plaatsen onder verschillende omstandigheden, in diverse culturen. Sommigen schreven terwijl ze in grote blijdschap verkeerden en anderen terwijl ze het eigenlijk niet meer zagen zitten. De Bijbel is geschreven in drie talen. Het oude testament in het Hebreeuws en Aramees. Het nieuwe testament in het Grieks.  De Bijbel is geschreven op drie continenten: Azië, Afrika en Europa.

Het zou niet verwonderlijk zijn als teksten in de Bijbel op verschillende plaatsen met elkaar in strijd zouden zijn. Toch is dat niet het geval. De Bijbelse schrijvers schreven over honderden onderwerpen in harmonie en samenhang. De Bijbel vormt één geheel. Door God geschreven of zoals (2 Petrus 1:20) zegt: "Door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken".
materiaal van Christelijk clubwerk.

Dat dit zo is kan je ook afleiden aan de profetieën die in de Bijbel staan.
Jezus zegt dat het Oude Testament gaat over Hemzelf, de Messias. Gods uiteindelijke plan staat door de geschiedenis en de profetieën geschreven.

Jezus zegt: "Ik heb het gezegd dat alles wat over Mij in de boeken van Mozes en de Profeten en in de Psalmen staat werkelijkheid moet worden." (Lukas 24:44) Ook in (Handelingen 3:18) zegt Petrus: "want lang van tevoren had Hij al door zijn Profeten gezegd dat Christus veel zou lijden".
(1 Korinthiërs 15:3,4): "Christus is voor onze zonden gestorven zoals voorzegd is in de Boeken. Hij werd begraven en is op de derde dag weer levend gemaakt, wat ook in de Boeken stond".

Profetieën
In het Oude Testament staan zestig Messiaanse profetieën en tweehonderd zeventig profetieën die daarmee samenhangen. Gods ‘legitimatiebewijs’ in de geschiedenis, om zijn Zoon, de Messias, de Verlosser der mensheid, te onderscheiden van alle mensen die ooit geleefd hebben. De taak om iemand te laten passen bij Gods legitimatiebewijs dat alleen past bij de Messias is onmogelijk. Er zijn ongeveer veertig mensen geweest die er aanspraak op maakten de Joodse Messias te zijn. Maar slechts één -Jezus Christus- beriep zich erop dat Hij de profetieën vervulde. En Hij vervulde niet alleen de 60 belangrijke profetieën maar ook de 270 daarmee samenhangende!!

Zijn de vervulde profetieën door Jezus toevallig? Een waarschijnlijkheidsberekening sluit toeval uit. Een wetenschapper (Peter W. Stoner, Science Speaks) heeft een waarschijnlijkheidsberekening uitgevoerd met betrekking tot 8 profetieën. "We hebben berekend dat de kans dat een mens, uit welke eeuw dan ook, alle acht profetieën heeft vervuld, één op de 10 tot de 17de is. Een 1 met 17 nullen. En dat zijn dan nog maar 8 profetieën!

Zou Jezus weloverwogen een poging gedaan hebben om de Joodse profetieën te vervullen? Veel gebeurtenissen rond de komst van de Messias gaat alle menselijke inmenging te boven. De geboorte bijvoorbeeld in Bethlehem. De afstamming. Geboren uit het zaad van een vrouw in plaats van een man. De tijd van zijn komst. De omstandigheden rondom zijn geboorte. Het verraad door Judas en het verradersloon (op de cent nauwkeurig) en het land wat met dat loon gekocht zou worden. De manier waardoor Hij ter dood gebracht werd. Hij zou door handen en voeten doorboord worden (een beschrijving Psalm22:17 en Zacharia12:10) Let wel: 800 jaar voordat de kruisiging door de Romeinen als straf werd ingesteld. De reactie van de mensen erom heen, het spotten en spuwen. Het lot dat geworpen werd om zijn kleding. Dat zijn kleding niet werd verscheurd en zijn botten niet gebroken. Dat Hij zou komen voordat de tempel verwoest zou worden (70 jaar later).Waarom deed God al die moeite? Hij wilde dat Jezus Christus als Hij op aarde kwam alle bewijzen voor zijn bevoegdheid zou hebben die Hij nodig had. Maar het meest boeiende feit van Jezus Christus is dat Hij kwam om levens te veranderen. "Ik zal u een nieuw hart geven- en nieuwe en goede verlangens- en een nieuwe Geest in u planten…" (Uittreksel hfst 9. Jezus feit of fictie)

Alleen al door de profetieën moet je tot de conclusie komen dat de Bijbel niet door de mens geschreven is maar door God zelf. Gods Woord is een Levend Woord. Een Woord dat nog dagelijks tot ons spreekt. Het is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Het mag zeker niet afgedaan worden als een menselijk werk om God te verklaren. Dat is geen optie! De Bijbel is een wonder op zich.

Liefde installeren

Een leuk stukje uit vervlogen tijden. De tijd dat je, je computer nog moest opstarten met MS-dos. Maar toch dit verhaaltje nog altijd leuk om te lezen.Healing Helpdesk

Helpdesk: Goedemorgen, waarmee kan ik u van dienst zijn?

Klant: Ik wil graag Liefde installeren. Kunt u me daar misschien bij helpen?

Helpdesk: Ja natuurlijk, bent u er klaar voor?

Klant: Tja, ik ben niet zo technisch, maar ik denk dat ik er wel klaar voor ben.
Wat moet ik eerst doen?

Helpdesk: De eerste stap is het openen van uw Hart. Kunt u dat vinden?

Klant: Ja, zeker, maar er worden nu verschillende andere programma's uitgevoerd. Kunnen die tijdens het installeren gewoon blijven draaien?

Helpdesk: Welke programma's zijn dat precies?

Klant: Laat me eens kijken, op het ogenblik worden Oud-zeer.exe, Lage Zelfwaardering.exe, Wrok.exe en Wrevel.com uitgevoerd.

Helpdesk: Geen probleem. Oud-zeer.exe wordt geleidelijk wel door Liefde gewist uit
uw huidige besturingssysteem. Het kan zijn dat het in het geheugen aanwezig blijft, maar dan laat het
andere programma's ongemoeid. Lage-zelfwaardering.exe wordt op den duur wel door een module van Liefde overschreven. Die heet Hoge zelfwaardering.exe. Maar Wrok.exe en Wrevel.com moet u wel helemaal afsluiten. Door deze programma's kan Liefde niet worden geïnstalleerd. Kunt u deze afsluiten?

Klant: Ik weet niet hoe dat moet.................


Helpdesk: U gaat naar uw startmenu en klikt op Vergeving.exe. Doe dat net zo lang totdat Wrok.exe en Wrevel.com helemaal zijn gewist.

Klant: Oke, gelukt. Maar nu is Liefde vanzelf gestart. Is dat normaal?

Helpdesk: Ja hoor. U moet nu een melding krijgen dat het opnieuw wordt geïnstalleerd voor de resterende levensduur van uw Hart. Krijgt u die melding?

Klant: Oei, ik krijg een foutmelding.

Helpdesk: Welke foutmelding?

Klant: Er staat: Fout 412 Programma wordt niet uitgevoerd op interne componenten. Wat wil dat zeggen?

Helpdesk: O, geen paniek, dat is een probleem dat wel vaker voorkomt. Het wil zeggen dat Liefde is ingesteld om op externe harten te worden uitgevoerd, maar dat het nog niet op uw eigen Hart draait. Het ligt nogal ingewikkeld, maar in lekentermen wil het zeggen dat u pas aan Liefde voor anderen toekomt als u eerst Liefde op uw eigen computer draait.

Klant: Wat moet ik daarvoor dan doen?

Helpdesk: Kunt u de directory Zelfacceptatie openen?

Klant: Ja, die heb ik.

Helpdesk: Klik dan nu maar op de bestanden Ken-je-waarde.txt en Erken-je-beperkingen.doc en kopieer die naar de directory Mijn Hart. De computer zal alle bestanden die nog problemen geven overschrijven en programma's met fouten corrigeren. U dient ook Overdreven-zelfkritiek.exe uit alle directories te wissen en de prullenbak leeg te maken, dan weet u zeker dat het programma voorgoed verdwenen is en nooit meer terug kan komen.

Klant: Zo, dat is gebeurd. Hela! Mijn Hart loopt vol met nieuwe bestanden........Glimlach.mpg draait nu op mijn beeldscherm en geeft gelijk aan dat Vrede.com en Tevredenheid.com in mijn Hart worden overschreven. Is dat wel goed?

Helpdesk: Dat gebeurt wel eens ja. Maar alles op zijn tijd. Liefde is nu dus geïnstalleerd en wordt uitgevoerd.  Als het goed is moet u nu vanaf alles zelf aankunnen, als er nog problemen voordoen of u nog vragen heeft belt u gerust nog een keer. Nog een hele fijne dag gewenst.

vrijdag 24 februari 2017

Land van stilte van Tessa Afshar

Indien de Here mijn hulp niet was geweest, mijn ziel zou bijna in de stilte gewoond hebben. (psalm 94:17)


Land van Stilte. Een ontroerende historische roman van Tessa Afshar. Zij weet als geen ander de Bijbelse tijden te laten herleven. Dit keer speelt het verhaal zich af in de historische setting van het nieuwe testament. De Joodse Elianna vindt dat ze het niet meer waard is om geliefd te zijn. Ze verwijt zichzelf de dood van haar kleine broertje, de oogappel van haar vader, die gebroken door het verdriet niet meer de kracht heeft om het linnenbedrijf te leiden. Samen met haar verloofde probeert ze het bedrijf overeind te houden, maar rampspoed blijft haar achtervolgen. Elianna ervaart al deze tegenspoed als een veroordeling van God en probeert hierin te berusten door haar eigen verlangens overboord te zetten. Om haar verloofde te beschermen besluit ze bij hem weg te gaan en daarna wordt ze tot overmaat van ramp ook nog lichamelijk ziek. Gamaliël een religieuze leraar probeert Elianna te troosten door haar een deel van de Heilige Schrift te geven. Hierin leert Elianna dat Gods haar een hoopvolle toekomst wil geven. Ze leert God zien wie Hij is en ontdekt dat, dat iets anders is dan haar ervaringen haar vertellen. Juist onder de last van lijden en ziekte leert ze God vertrouwen. Na een ontmoeting met Jezus, laat ze alle wrok varen en komt er een keer in haar leven.

Een roman met een diepere boodschap, die laat zien dat we moeten leren ons niet door onze ervaringen te laten leiden maar door wat de God zegt. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here staat er in spreuken 34:20. Als we ons laten leiden door alles wat we zien en meemaken, dan kunnen we gaan denken dat God tegen ons is. De rampen die ons overkomen ervaren we dan als een straf, maar God wil dat we Hem leren vertrouwen ook als daar geen aardse reden toe is. Juist op die momenten op God's liefde blijven vertrouwen. We moeten ons gaan richten op Gods wil en niet op onze eigen verlangens, door gehoorzame stappen te zetten in de ruimte die God ons geeft. Tessa Afshar wil met haar roman Land van stilte laten zien dat God ons vertrouwen niet zal beschamen en dat we allemaal geliefde kinderen zijn van onze Hemelse Vader. 

‘Jullie moeten geen rouwkleren dragen, maar feestkleren. Jullie moeten niet bedroefd op de grond zitten, maar dansen en vrolijk zijn!’ (Jesaja 63:3)


Tessa Afshar is geboren in Iran en groeide daar op al moslima. Op haar veertiende ging ze naar een Engelse meisjesschool in Amerika. Toen ze haar opleiding aan deze school had afgerond, vestigde ze zich definitief in de Verenigde Staten. Haar leven kreeg een andere wending toen ze christen werd. Ze ging theologie studeren aan de Unicersiteit van Yale en maakte daar deel uit van het evangelisch genootschap. Tegenwoordig schrijft ze romans en is ze actief als kerkelijk werker in een gemeente in New England. 

Andere boeken van haar zijn: Aan zijn voeten. Schrijfster in Jeruzalem, Schrijfster aan het Perzische hof en Achter de muren van Jericho. 

vrijdag 17 februari 2017

Gevoel of verstand?

Moeten we als ouders trots zijn als onze kinderen mondig en weerbaar zijn? In deze maatschappij is het een groot goed als je, je staande weet te houden en je woordje klaar hebt. Ouders moedigen hun kinderen aan om voor zichzelf op te komen. Wat vroeger gezien werd als brutaal en grof wordt tegenwoordig mondig en weerbaar genoemd. Je ziet het ook terug in de maatschappij. Mensen worden steeds egoïstischer; "als ik maar aan mijn trekken kom, want een ander doet het niet voor je".
Vaak laten we ons handelen en spreken afhangen van ons hart, ons gevoel. "Ik mag toch zeker wel boos zijn". "Je moet niet alles maar slikken, je moet je gevoelens laten zien anders raak je gefrustreerd".
Maar is dat wel zo?

Gevoel is de wind in je zeil (welk gevoel blaast in je zeil?)
Deze theorie, dat het slecht is om je gevoelens te onderdrukken,  komt voort uit Freuds denkwijze dat veel psychische klachten ontstaan uit het onderdrukken van driften. Alhoewel deze theorie in de psychologie al lang weer achterhaald is, werkt deze nog wel steeds door in onze maatschappij. Het is de basis geweest van de seksuele revolutie en aan dat grote goed willen we niet tornen.

In de Bijbel staat dat we ons niet moeten laten beheersen door onze gevoelens. Als ik me laat meevoeren met mijn negatieve gevoelens dan gaat het van kwaad tot erger. Ik betrek er steeds meer dingen bij waar ik boos over ben. In plaats dat, deze uiting van gevoelens, me oplucht word ik steeds bozer.

De Bijbel zegt dat ik best boos mag worden (Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen plaats.) Ik mag dus boos worden over onrecht. Maar ik moet me niet aan die boosheid overgeven door zelf te gaan zondigen. Mopper niet..., erger je niet..., wees niet jaloers...Je zou er toch gefrustreerd van raken maar....

De Bijbel geeft gelukkig ook de oplossing hoe je met negatieve gevoelens moet omgaan. Er staat in Efeze 4:"...dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken". 

Wijsheid is het roer van je schip. (Wie staat aan het roer?)
De Bijbel raad aan om je niet over te geven aan je gevoelens maar dat je met verstand naar de situatie gaat kijken. Onze overtuigingen en gedachten hebben een grote invloed op ons gevoel en gedrag. Je moet vanuit dat nieuwe denken en de rijkdom,  die je van God ontvangen hebt,  geheel anders in de wereld gaan staan. Kijk met je verstand naar de situatie en heers over je gevoel. Kijk niet alleen naar jezelf maar ook naar de ander en naar wat werkelijk belangrijk is. Het is niet aan jou om te oordelen. Het is aan jou om de Liefde (God) te laten regeren.Vertrouw op God. Hij heeft deze situatie in Zijn hand.  God voorziet je in alles wat je nodig hebt. Zijn nabijheid is de bron van vreugde, die alle boosheid verdrijft. Waardoor je helderder de wereld in kan kijken.

...maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en ​barmhartig, en ​vergeef​ elkaar, zoals ook God in ​Christus​ u ​vergeven​ heeft.Wandelen als ​kinderen​ van het licht. Wees dan navolgers van God, als geliefde ​kinderen, en wandel in de ​liefde, zoals ook ​Christus​ ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven.

zaterdag 4 februari 2017

Afstemmen op de Meester

Oh wat kan ik slecht tegen onrecht. Soms kan ik gewoon zwelgen in verontwaardiging over mensen die iets doen of zeggen waarvan ik vind dat, dat gewoon niet kan. Nog steeds pluk ik de vruchten uit de boom van goed en kwaad. Vaak stel ik mezelf teleur. Weer niet gelukt om op een positieve manier te reageren op een situatie waarvan ik vond dat ik op mijn rechten stond. Maar nu werd het me toch echt te gortig.

Het beltegoed van mijn zoon bleek alweer op te zijn. "Hoe kan dat nou. Heb je, je gevensgebruik niet uitgezet?" Verontwaardigd beweerde mijn mijn zoon niks gedaan te hebben waardoor het geld op kon zijn. Hij gaf me zijn telefoon en ik ging eens goed op zoek. Bij de sms-berichten vond ik een berichtje over een abonnement??? Wat is dit! via http://www.payinfo.nl/ kan je kijken of er een abonnement is afgesloten met je mobiele telefoon en het bleek dat Daniël een abonnement van 5 euro per week had. Hij had via Whatsapp een linkje gekregen en daarin stond dat je 10 gratis emoji's kreeg als je op het linkje klikte en dat had hij gedaan. Via dat linkje van Whatsapp kwam hij op deze pagina:

Hij had op de groene Ga Verder knop gedrukt en niet op Klik hier zoals eronder staat en daarmee was het abonnement gestart. Ik kookte van woede. Wat een vieze vuile manier om kinderen te pakken. Welk weldenkend mens gaat bewust een abonnement afsluiten van 7,50 per week voor wat emoticons. De hele middag was ik bezig om dingen uit te zoeken wat mijn rechten waren en of dit mag. Ik schreef een voorbeeldbrief naar het bedrijf en kreeg een reactie terug. Tja niks aan te doen.
Op het moment dat de bevestigingsknop werd geselecteerd is de abonnementsdienst op 02/11/2016 van start gegaan. De kosten en de frequentie van de dienst, alsmede andere relevante informatie aan u werden verstrekt via onze website. Vervolgens werd u naar ons productenportaal geleid waar u de gekozen items kon downloaden en installeren. Hierna is ook een gratis welkomstbericht naar uw telefoon gestuurd welke de aanmelding op onze dienst bevestigde. Het welkomstbericht bevat ook alle informatie betreffende onze abonnementsdienst. Er is geen gegronde reden om een vergoeding toe te kennen aangezien alle informatie betreffende het abonnement bekend was gemaakt voordat de dienst werd bevestigd.

Waaat, oh wat was ik woest en ook de hele avond was ik bezig met brieven om bezwaar te maken en overheidsinstanties aan het schrijven die zich bezig houden met deze nepperij. De volgende ochtend was ik nog chagrijnig. Steeds weer moest ik denken aan het onrecht dat was aangedaan. Ik zou hoe dan ook dat geld terugkrijgen...ik zal ze pakken...vieze vuile...

Goed, maar eerst maar eens stille tijd en ik pakte mijn Bijbel en las het stukje, dat bij die ochtend aan de beurt was.

Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten. Zegen​ hen die u ​vervloeken​, en ​bid​ voor hen die u belasteren. Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de andere. Verhinder hem die het ​bovenkleed​ van u afpakt, niet ook uw ​onderkleed​ te nemen. Maar geef aan ieder die iets van u vraagt, en eis niet terug van hem die neemt wat van u is. En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. En als u hen liefhebt die u ​liefhebben​, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars hebben degenen lief die hen ​liefhebben​. En als u goed doet aan hen die aan u goeddoen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde. En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars lenen aan zondaars, om hetzelfde terug te ontvangen. Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. .......En oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden; verdoemt niet, en gij zult niet verdoemd worden; laat los, en gij zult losgelaten worden. (Lucas 6:27-36)

Ik kwam in opstand: "Maar Heer, moet ik het dan zomaar laten gebeuren?"  Tijdens de wandeling met de hond dacht ik er langer over na. Waar ben ik eigenlijk mee bezig. Waarom laat ik de woede zo toe. We leven in een wereld vol onrechtvaardigheid. Laat het maar los. Langzaam kon ik het loslaten en dat voelde zo heerlijk. We kunnen ons zo laten leiden door de negatieve dingen van deze wereld. Dingen veraf en dichtbij. Maar de Heer wil niet dat het ons helemaal gaat beheersen. Natuurlijk mag ik duidelijk maken dat dit een oneerlijke zaak  is maar daarna moet ik het loslaten. Of ik nu wel of niet mijn geld terug krijg is opeens niet meer belangrijk. Ik heb toch genoeg. Ik ben zo rijk en dan bedoel ik niet mijn aardse bezit. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn. Door mijn negatieve houding en boosheid steek ik ook andere mensen in mijn omgeving aan. Wees blij staat er in de Bijbel. Het staat zelfs twee keer achter elkaar:

 "Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u".

We mogen als christen positief in het leven staan en dankbaarheid is de meest effectieve manier om die negativiteit te verdrijven. We mogen dankbaar zijn omdat God heel dicht bij ons is.
Hij is nabij staat er na de oproep om blij te zijn. Dat is de grootste reden van onze vreugde. God ziet ons, hij weet onze strijd, Hij geeft ons raad, Hij geeft ons weer vrede die alle verstand en ons gevoel te boven gaat.

Telkens weer afstemmen op de stem van de Meester. Jezus hield zich ook niet met het onrecht bezig door zich druk te maken over de Romeinse bezetter. Jezus keek naar de persoon, de mens en zelfs de onrechtvaardige gemene tollenaar riep Hij bij zijn naam. Niet om hem te veroordelen maar om maaltijd bij hem te houden. Wij moeten nog zoveel leren. Juist door onze houding (Geheel anders zijn) kunnen we mensen Christus laten zien. Ooh Heer, help me om niet van de boom van goed en kwaad te eten maar van de boom des levens. WWJD? What Would Jesus Do?

donderdag 26 januari 2017

Jezelf zijn of Jezus volgen?

Mijn zoon stelde mij de vraag: "Mam, ik heb geleerd dat je bij God helemaal jezelf mag zijn maar waarom moet je dan gaan lijken op Jezus?" Voor het zoeken naar het antwoord op deze vraag moet je eigenlijk eerst een andere vraag beantwoorden namelijk: Wie ben je?

We zijn door de wereld zo aangetast dat we niet meer weten wie  we zijn. God heeft ons geschapen naar Zijn evenbeeld. Na de zondeval schaamden ons voor wat we soms denken, wat de ander zal denken. Bang om veroordeeld te worden door God, anderen en onszelf, omdat we wisten dat ons hart niet meer puur en zuiver was. De mens verstopte zich...en maakte kleren van vijgenbladeren voor zichzelf.

Maar God riep en roept nog steeds uit: "Mens, waar ben je". "Kom tot mij". God roept je en je mag komen. Dit zegt God niet om je gevangen te nemen maar om je te bevrijden van jezelf. Zonder dat je het weet ben je een slaaf van jezelf. Maar God liet ons vrij om te kiezen. Wil je bij mij horen of kies je voor de wereld en blijf je, je verstoppen. Door het offer van Jezus hoef je, je niet langer verstoppen uit angst voor God- en mensenoordeel. In die zin mag je jezelf zijn en mag je komen zoals je bent. Maar wie ben je dan?

Je bent Gods kostbaar geliefd kind. Je Hemelse Vader wil je bevrijden van de leugen dat jezelf god zal zijn. Je eigen pogingen om heilig en puur te worden zijn alle gedoemd te mislukken. Je hart is een zwart gat dat nooit gevuld zal zijn, totdat God het vult met Zijn  Heilige Geest. Als de Koning Zijn rechtmatige plaats mag nemen in je hart. Dan kan je pas werkelijk vrij in deze wereld staan. God wil je bevrijden van veroordeling. Van je donkere hart. Het hart van steen. God wil je bevrijden van je zelfzucht. Bijbelse nederigheid betekent, vrij worden van jezelf. 

Als je God de troon van je leven geeft, dan kan je pas werkelijk vrij in de wereld staan. Je zoektocht naar liefde, aanvaarding en vrede is dan voltooit in Gods Liefde voor jou. In die zin moet je sterven aan jezelf, je zelfzucht en je donkere hart om werkelijk te worden zoals God je heeft bedoeld. Je hoeft je niet langer bezig te houden met jezelf. Je hebt je handen vrij om ze uit te strekken naar de ander. Je hebt alles ontvangen wat je nodig hebt om een zegen te zijn en te wandelen waardig je roeping. We zijn bedoeld om God te verheerlijken en niet onszelf. Als jij je leven aan God geeft, geeft God Zijn Heilige Geest aan jou.

Het lijkt een tegenstelling maar dit is het antwoord: 
Pas als je sterft aan jezelf kan je echt jezelf zijn.

Met Johannes mogen we zeggen: "Hij moet groter worden en ik kleiner. God tilt ons op uit het proces van meer- en minderwaardigheid en geeft ons een nieuwe identiteit, die los staat van wat anderen zullen denken. Je ego zit niet meer op de troon maar Jezus. God gaat met je aan het werk, want je zult je de oude gewoonten en verkeerde eigenschappen van je oude leven moeten afleggen. Je hebt ze niet meer nodig. Dat zijn de oude vijgenbladeren die  je mag afleggen en je mag goed passende kleding aantrekking, die God speciaal voor jou heeft gemaakt en waar een offer voor nodig was! Het hart van steen wordt een echt hart dat klopt in het ritme van Gods hart.

Samen met God mag je kijken wat niet bij jou hoort. De kleden afleggen die jou niet werkelijk kunnen bekleden. Maskers die je draagt, angsten die je voelt. Stap voor stap aan de hand van Vader mag je steeds echter worden en de Liefde die je van Vader ontvangt mag je doorgeven aan de ander. Steeds vrijmoediger aangespoord door de vreugdevolle knipogen van God zelf. Steeds meer bewust van Gods liefdevolle aanwezigheid zul je steeds meer tot je recht komen. Zoals een bloem die zich openvouwt naar de zon. Je mag Gods Zoon weerspiegelen, door de vruchten van de Geest, op jouw unieke manier.

"Koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld". Ga niet langer op zoek om iemand te zijn die je niet bent!!!

Je hoeft niet meer iets te doen om een onderscheiding of beloning te krijgen. Dit geeft een geweldige vrijheid. Leef daaruit.


maandag 23 januari 2017

We hebben Koninklijk vervoer...

Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit 
elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus. (Fil 4:19 NBV)

Mijn schoonzus, haar schoondochter en ik zouden naar het zangfestijn in Dalfsen. Nu bijna 20 jaar geleden, op 30 maart 1998 om precies te zijn. We zagen er enorm naar uit maar helaas hadden we die dag geen auto tot onze beschikking en moesten we met met de trein. De man van mijn schoonzus wilde ons nog wel bij de trein afzetten maar voor de rest moesten we het zelf zien te regelen.

Natuurlijk hadden we dus niks geregeld. Komt allemaal wel goed ja... Pas in Dalfsen kwamen we erachter dat het conferentiecentrum toch wel ruim 8 kilometer lopen was. Er was geen busje en er stond ook geen taxi. Een kleine 2 uur lopen en we zouden de opening missen. Ondanks deze tegenvaller hadden toch ook enorm veel lol.
Wat minder lollig werd, waren mijn voeten. Ik had nieuwe schoenen aan en binnen 5 minuten voelde ik een blaar opzetten. Nog 8 kilometer te gaan en dat zou ik niet redden. We liepen een "snellere" route door het bos. "Oh, Heer", bad ik in mezelf, "wilt U een oplossing geven, een auto die ons misschien een lift kan geven". Maar met dat ik dat bad, dacht ik gelijk..wat dom, we komen hier nooit een auto tegen.

Maar mijn gebed was nog maar net opgezonden of er klonk lawaai achter ons. Een auto kwam het zandpad opgereden. En niet zomaar een auto, het leek wel een limousine. De bestuurder bleek naast het conferentiecentrum te wonen en bood ons spontaan een lift aan. Op Koninklijke wijze werden we toch op tijd bij het conferentiecentrum afgezet.

Op weg naar binnen deelden we onze zorg. Hoe moeten we weer bij het station komen. Een vrouw hoorde ons praten en zei, dat als we haar na afloop weer tegenkwamen we wel met haar en haar vriendin konden meerijden. Het was een geweldig festijn. We genoten van de nieuwe liederen en volgen een paar workshops. Maar we wilden wel weer op tijd in Groningen zijn dus lieten we de laatste workshops voor wat die waren en liepen naar de parkeerplaats. Hmmm, dan toch maar een taxi bellen? Het was er verlaten en stil, maar wonder boven wonder kwam daar toch de vrouw aanlopen, die ons een lift had aangeboden. Ze was zelf ook verbaasd dat ze ons weer zag. We konden instappen. Dit keer in een dure Mercedes werden we tot het station in Zwolle gebracht. Wauw...weer Koninklijk vervoer.
We waren net op tijd om de trein te halen. Mijn schoonzus had niet de tijd gehad om haar man te bellen, zodat hij ons van de trein kon ophalen. Maar toen we in Groningen aankwamen, kwam haar man al naar ons toegelopen. Hoe kon dat nou? Het bleek dat hij in de tuin aan het werk was en dat de telefoon overging. Hij was net te laat om die te beantwoorden en had aangenomen dat wij hadden gebeld. Ongelooflijk hoe God ons deze dag voorzien had van vervoer. En niet zomaar vervoer. Nee op haast Koninklijke wijze werden we hierin voorzien.

Dit voorval is ons altijd bijgebleven en heeft ons steeds weer bemoedigd. Als God al in zulke kleine dingen wonderbaarlijk voorziet hoeveel niet te meer in grote dingen. Mijn schoonzusje werd 5 jaar later ziek. Ze had niet lang meer te leven en ze kreeg een droom waarbij Jezus haar optilde en door de troonzaal droeg naar de schoot van de Vader. Ze is gestorven maar wel in de wetenschap dat God wonderbaar voorziet... Jezus zou haar dragen...we hebben Koninklijk vervoer...

Swing low, sweet chariot
Coming for to carry me home

woensdag 11 januari 2017

Leven met inhoud.

Wat kan ik genieten van de natuur. Vandaag stormt het, de koude regen striemt in mijn gezicht en toch geniet ik. Het kan me nu niets schelen, God wandelt naast mij en ik stort mijn hart uit. Hij vult mijn gedachten weer met Zijn waarheid. 

Heer Uw schepping is zo prachtig en in alles zie ik Uw hand. Maar de mens heeft Uw schepping in de handen van Uw tegenstander gelegd. Hij is de overste van deze wereld geworden en alles is hierdoor aan het verderf en zinloosheid onderworpen. Hij is de grote verdeler, de diábolos. Met zijn gespleten tong fluistert hij voortdurend angst en argwaan in. "Kan je God wel vertrouwen?" "Heeft die ander wel het beste met je voor?" Hij brengt verdeeldheid en tweestrijd tussen God en mensen. Satan is er altijd op uit om relaties te vernietigen. Mensen te groeperen en tegenover elkaar te zetten, zodat zij elkaar vernietigen met woorden en soms zelfs met daden. De grote mensenmoordenaar gaat rond als een briesende leeuw op zoek naar relaties die hij kan vernietigen. Vooral de relatie tussen God en mensen. Trap niet in zijn valkuil, zijn gedachten zijn ons maar al te bekend (kor 2:11)


Maar gelukkig heeft God ons niet aan ons lot overgelaten. Zijn Geest en waarheid fluisteren ons hart moed in. We herkennen de stem van onze Herder. Hij heeft Zijn leven gegeven opdat wij, als bevrijde zonen en dochters van een Hemels Koninkrijk, voor Hem zouden leven. Wij mogen deze heerlijke boodschap bekend maken. Niet onze kracht maar Uw Kracht heeft ons uit het verderf en zinloosheid getrokken. Niet wij, maar U hebt ons uitgekozen. Wat een bevrijdende gedachte! Door Uw barmhartigheid en liefde heeft U een hoopvolle toekomst gegeven en niet alleen een toekomst, ook een leven waarin Jezus met ons is, alle dagen van ons leven. Het zekere fundament van ons leven. Laat Satan je vreugde en zekerheid niet roven en ga niet mee in het woeden van deze wereld.

Doe alle wrok, woede en haat uit uw leven weg. Vloek niet, maak geen ruzie en beledig elkaar niet. Vermijd alles wat slecht is. Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar, zoals God uw zonden heeft vergeven om wat Christus voor u deed.


Op dit moment lees ik het boek: "Als de olifanten dansen van Paul Estabrooks en verschillende andere schrijvers. Het is een boek van Open Doors. Het is al een oud boek die ik vroeger ook al eens heb gelezen en waar ik destijds erg van onder de indruk was. Het boek gaat over getuigenissen en lessen van vervolgde christenen. De overgave en toewijding aan God is een voorbeeld voor ons. Je bent in Christus gestorven en opgestaan en daardoor kan de wereld je niet schaden... De veiligste plaats is in het centrum van Gods wil... De plaats waar God bij ons is, is het paradijs.. En zelfs de gevangenis kan op die manier een paradijs worden... Deze zinnen zetten mij aan het denken. In hoeverre heb ik mij overgeven aan God. Vertrouw ik op Zijn volmaakte leiding? Wat houdt mij tegen? Deze getuigenissen vullen mij weer met vertrouwen en passie. De vervolgde kerk houdt ons een spiegel voor en geeft ons weer nieuwe moed om de strijd met de wereld aan te gaan. "Hij moet groter worden en ik kleiner". God vult ons lege leven. Onze aardse vaten met Hemels goud. 


Maar deze kostbare schat hebben wij in kwetsbaar aardewerk, ons lichaam. Iedereen kan zien dat de buitengewone kracht in ons niet van onszelf is, maar van God. Wij worden van alle kanten bestookt, maar zitten niet in het nauw. Wij krijgen veel moeilijkheden te verduren, maar worden niet wanhopig. Wij worden vervolgd, maar God laat ons niet in de steek. Wij worden neergeslagen, maar staan telkens weer op. Omdat wij dagelijks ons leven voor Jezus inzetten, ervaren wij in ons lichaam het sterven van Jezus en zo komt ook het leven van Jezus in ons tot uiting. Ja, ons leven loopt steeds gevaar, omdat wij de Here dienen. Maar dan blijkt ook telkens weer hoe sterk het leven van Jezus in ons sterfelijk lichaam zichtbaar wordt. (2 kor 4:7-11)

dinsdag 3 januari 2017

Wat er ook gebeurd God is nabij...

Aantekeningen uit mijn 2016 dagboek. 


-Liefde is een keuze en niet niet zozeer een gevoel.
-Kies ervoor om je hart te leiden in plaats van je hart te volgen.
-Jezus zegt: Weest in geen ding bezorgd, maar laat deze onbezorgdheid geen onverschilligheid worden.
-Loslaten betekent niet dat je er geen zorg meer voor hebt maar dat je het in Gods handen legt.
-Zorgen maken betekent dat je, je problemen uit Gods handen wil nemen. (zin van een vriendin)
-Leef niet met een overtuiging, maar leef met een openbaring.
-Het kwaad dat je overkomt is zinloos, maar God kan er wel zin aan geven. (Lora Kremer)
-Met Christus gestorven (mercy) en weer opgestaan (grace). Gods genade bestaat uit kwijtschelding en herstel. (preek)
-Satans plan is jou te willen laten leven als God in plaats dat je gaat leven voor God.
-De grootste bedreiging voor het beste is het goede. (Henk Binnendijk)
-Vrede is niet de afwezigheid van problemen maar de aanwezigheid van God.(mijn favoriet)

Heer mogen we er voor waken dat onze gedachten niet vluchten naar het verleden of de toekomst door spijt of zorgen maar mogen we leven in het heden en ondanks dat de wereld ons wil overspoelen bevestigd worden door Uw Woord en Waarheid.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...