dinsdag 24 juli 2012

De gave van Randall Wallace


De gave. Een mooi boek waar je wel even in moet komen. De schrijver beschrijft de gevoelens, gedachten en situaties zo uitgebreid dat ik in het begin soms even de draad kwijt was. Maar als je eenmaal aan de schrijfstijl van Randall Wallace gewend bent leest het boek als een film. Je ziet het als het ware voor je gebeuren. Ook de humor spreekt me wel aan. De gave gaat over twee personen. Lara Blair een gedreven wetenschapster en Andrew Jones een getallenteerd chirurg die door een dramatische gebeurtenis niet meer zelf kan opereren. De een zit vast aan de toekomst en de ander aan het verleden. Zo zitten allebei zo vast dat ze beiden niet in het heden kunnen leven. Doordat ze elkaar ontmoeten en hoop geven komen allebei op hun eigen manier weer in het leven te staan. onbaatzuchtig geven.

Het boek doet me toch een beetje aan een aflevering van Oprah Winfrey denken. Het geloof blijft een beetje aan de oppervlakte. Toch spreekt het boek van vertrouwen in het heden als je je gaven in Gods handen legt.

yesterday is the past tomorrow is the future today is a gift and that is why its called the present
.

zaterdag 14 juli 2012

Uitverkiezing

Zonder Jezus Christus mist je leven doel

Brrr. Vandaag een hatelijk stukje over de kerk in het dorpskrantje gelezen. Wat verschrikkelijk als je opgroeid met een verkeerd Godsbeeld. Met mensen die elkaar kapot maken met vrome praat en schijnheiligheid. Er staat...

 "Als je goed was kwam je in de hemel en anders kwam je in de hel. Maar God weet alles, dus ook voor je geboorte al of je in de hemel komt of niet. Dat heet predestinatie. Een baby, die na de geboorte overlijdt kan al verdoemd zijn, terwijl het nog niets bewust heeft gedaan. Dat heet erfzonde. Mensen zijn door dit vraagstuk gek geworden, hebben zelfmoord gepleegd."


Daarna gaat het stukje nog verder over de verschillende opvattingen, strijd en schijnheiligheid van mensen. Pff wat kan ik daar verdrietig van worden. Als ik dit had meegemaakt dan had ook ik de kerk aan de kant geschopt. Hier wordt een beeld van God geschetst als een wrede machtwellustige heerser die zelfs babietjes laat branden in de hel.


De Bijbel laat een heel ander geluid horen. God is liefde... God zelf is mens geworden om ons te redden en hij heeft zichzelf laten zien in Jezus Christus. Je mag zeker zijn dat je bent behouden en dat is juist het goede nieuws. Dat is je vreugde.

 De bijbel zegt iets heel anders over predestinatie of de leer van de uitverkiezing.

Ef 1:4 Voordat de wereld gemaakt werd, heeft Hij ons immers in Christus uitgekozen om hem toe te behoren en smetteloos voor hem te staan.
5 In zijn liefde had hij van tevoren beslist dat Hij ons door Jezus Christus als zijn kinderen zou aannemen. Zo wilde hij het, in zijn goedheid.De Uitverkorene van voor de grondlegging der wereld af, is Jezus Christus. Hij was voor de grondlegging der wereld al uitverkoren om de (komende) mensheid te redden, Door te geloven in Hem, delen wij in Gods verkiezing. We zijn uitverkoren IN Christus. Als God van voor de grondlegging der wereld bepaald zou hebben wie voor eeuwig behouden zullen worden en wie niet dan zou dit betekenen dat God in feite ook mensen heeft aangewezen die nooit behouden zouden kunnen worden en die daardoor voorbestemd zouden zijn voor de hel. Dit is in srijd met het beeld van Gods liefde en genade voor iedereen, zoals in de Bijbel staat. Door heel de Bijbel heen blijkt juist dat het de wil van God is dat alle mensen behouden worden.

Joh 3:16 16 "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. 17 Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen maar om de wereld door hem te redden".

God wil juist niet dat er ook maar iemand verloren gaat! (Ezech 33:11, 1Tim 2:3b,4, 2Petr3:9) Als je verloren zou gaan, dan komt dat niet omdat je niet uitverkoren bent, maar omdat je niet hebt geloofd in de Zoon van God, Jezus Christus, de Uitverkorene. De genade is voor iedereen die wil komen.

God heeft er alles aan gedaan om jou het eeuwige leven te geven. Hij gaf Zijn Zoon, zodat jij vergeving van je zonden en eeuwig leven kunt ontvangen als jij vergeving van je zonden vraagt en in Hem gelooft. Hij biedt jou Zijn genade aan, als een geschenk.


Uitverkiezing is niet bedoeld als een blokkade, als een muur waardoor je niet tot God kunt komen, maar als een poort tot zaligheid. Het is alsof aan de voorzijde van de poort staat: "Kom tot Mij".  Als je door die poort gegaan bent, staat er als het ware aan de achterzijde van die poort: "Ik heb je uitverkoren." Uitverkiezing is geen (nood)lot maar, achteraf gezien, een fundament van troost, bemoediging en zekerheid voor de gelovige. We moeten niet met de uitverkiezing beginnen, maar er mee eindigen.

http://www.benikweluitverkoren.nl/

woensdag 4 juli 2012

Lekker buiten

Is het dan echt waar? Is de zomer nu dan echt begonnen? Na al die dagen van regen eindelijk weer de tuin in. Wat een onkruid. Gewapend met emmer en schoffel ga ik de ongewenste wildgroeiers te lijf. Henze heeft ook weer moed gekregen om met de tuinklusjes aan de gang te gaan. Hierboven het resultaat. Een tuinbankje. Een houtstekje. En hieronder als je goed tussen de bloemetjes doorkijkt, zie je de nieuwe schuur. De merel heeft eindelijk de houten palen vrijgegeven. (zie een paar blogjes geleden).

Bij het tuinieren hoort ook het oogsten. De aarbeien zijn rijp en ook de zwarte bessen moeten nodig worden geplukt. Ik heb er heerlijke zwartebessengelei van gemaakt. Heerlijk een schepje gelei op koude griekse yoghurt hmmm.


zwartebessengelei
 


 Ook de jongens vermaken zich opperbest. Of ze voetballen, of ze helpen op het land. En door het mooie weer onstond er een grappig verschijnsel. Door het warme land en de koude wind onstond er een hooiduivel. Een windhoosje die al het hooi een wijk hier in de buurt inblies.
Hele tuinen en bomen onder het hooi.


Vele handen maken licht werk.
Windhoosje verplaatst het hooi de wijk in

Onze hond heeft ook de zomer in de bol en gaat in een boekenmandje zitten die ik even buiten had neergezet. Zo'n raar gezicht dat ik er even een foto van heb gemaakt. Mal beest.
Met veel moeite krijgt de hond zijn hele lijf in het veel te kleine mandje.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...