zondag 21 juli 2019

Job, oorzaak en gevolg?

Wat heeft het voor nut om voor God te leven...wat levert het op?

De laatste dagen heb ik het boek Job uitgelezen. Het was onderdeel van een leesplan waarmee ik de Bijbel lees. Het boek Job laat zien dat God het lijden dat Job overkomt niet heeft bedacht. Het is de Satan die al wat rechtvaardig is wil besmeuren en vernietigen.

Sluwe vragen
Satans zegt: "Houdt Job niet alleen van U omdat het hem zo goed gaat?" Hij stelt de mens in een kwaad daglicht. (Net zoals in het paradijs waar hij God in een kwaad daglicht zette door te zeggen: ‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’)
Satan mag doen wat hij wil doen maar God geeft de grenzen aan. Hij mag alles van Job afnemen, behalve Job zelf. Satan laat er geen gras over groeien en al Job's 'stoffelijk' bezit wordt hem in één keer afgenomen, zelfs zijn kinderen en zijn gezondheid. (De slang die in het stof mag bijten) Toch zondigt Job niet en blijft op God vertrouwen.

Vertrouwen en verontwaardiging
"Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen en naakt zal ik in haar schoot terugkeren. De HEER heeft gegeven, de HEER heeft genomen, de naam van de HEER zij geprezen." En "Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden?" Job put zijn geloofswoorden uit datgene wat hij weet van God. Toch komt Job in opstand want Job gaat uit van de gedachte dat dit lijden een straf is op een zonde en hij heeft niet gezondigd. De ellende die hem overkomt is onrechtvaardig en onverdiend. Ook de vrienden van Job delen de mening dat alleen zondige mensen worden gestraft en dat Job wel iets verkeerds gedaan moet hebben. Ze worden boos op Job omdat hij recht meent te staan tegenover God. God is rechtvaardig dus zal het de rechtvaardige goed gaan. God straft alleen de zondaars. Zo stellen ze God voor als een straffende God en ze verachten Job. Ze spreken niet recht van God en van Job.

Het leven is niet eerlijk
Job ziet niet alleen het onrecht in zijn eigen leven, hij ziet het ook andersom. De goddelozen kunnen een lang en gelukkig leven leiden zonder ooit gestraft te worden. Het leven hier op aarde is onrechtvaardig. Het doet mij een beetje denken aan Psalm 73 waar Asaf tot dezelfde ontdekking komt en net als Job zegt: "Heb ik mijn hart voor niets zo zuiver gehouden? Maar beiden komen tot de conclusie dat zij, die niets met God te maken willen hebben, ook in hun doodsnood Gods hulp moeten missen.

"Zolang ik verbitterd was, gekwetst van binnen, dom en dwaas, was ik bij u als een redeloos dier. Maar nu weet ik mij altijd bij u, u houdt mij aan de hand en leidt mij volgens uw plan. Dan neemt u mij weg, met ​eer​ bekleed." (psalm 73:23)


Hoop
Ook Job houdt hoop en zegt: "Ik weet echter: mijn Verlosser leeft, en Hij zal ten laatste over het stof opstaan. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen, ik zal hem met eigen ogen zien, ik, geen ander," (Job 19:25 ) Hij heeft in zijn eigen leven ervaren dat God bij hem woonde en dat God voor hem vertrouwd gezelschap was (Job 29) Alleen door de omstandigheden kan hij God niet ontdekken en hij begrijpt God niet meer. Dan begint God te spreken. Zijn wegen zijn niet te volgen, toch mag Job weten dat God hem ziet. Hij is met Job en niet tegen hem. Door dit alles heen leert hij God echt kennen. God is GOED altijd...altijd is God goed.

Het leven van de mens
Het verhaal van Job is het verhaal van de mens. Het kwaad is op aarde geworpen en kan alles van ons afnemen. Behalve één ding en dat is de liefde van God. Niets kan ons scheiden! Verdrukking of benauwdheid of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard.

"God laat zijn zon opgaan over slechten en goeden, en Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen." Ons lijden en geluk in dit leven is vaak geen oorzaak en gevolg van een goed of slecht leven. Het is de gevallen schepping waarin we leven, die aan vruchteloosheid is onderworpen. Vaak menen we dat het goede en het onheil dat ons overkomt het gevolg is van onze goede en slechte daden. Zo wordt het ons van jongs af aan geleerd. Wie goed doet, goed ontmoet...We vragen ons dan af is God boos op mij? Ons beeld van God wordt door onze omstandigheden vertekend. We worden bang en drijven weg van God. Maar met God hebben we geen verdienrelatie. We zijn geen slaven maar kinderen van onze Hemelse Vader. Ook al begrijpen we Zijn wegen niet we mogen op Zijn liefdevolle hart vertrouwen.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...