dinsdag 22 april 2014

Wie zit er op de troon?

Paasweekend. Een weekend waarin van alles wordt georganiseerd. Omdat de Passion dit jaar in Groningen werd georganiseerd was er daar om heen ook veel te doen. Met de kinderen hebben we een Passionwandeling gemaakt.Een wandeling van Haren naar Groningen. Haren werd omgedoopt tot Bethlehem en Groningen werd Jerusalem. Een kleine 10 kilometer. Er zou van alles onderweg te zien zijn van Kerst naar de Kruisiging. Maar onderweg zijn we niets tegengekomen. Waarschijnlijk werd de tekst van de routebeschrijving bedoeld. Toen we eindelijk in Groningen waren hadden we geen puf meer om te kijken naar de voorbereidingen van de Passion. Het begon al te regenen dus zijn we naar huis gegaan. Toch hebben de kinderen genoten.

's Avonds de Passion gekeken met de voeten in een teiltje water. Duizenden mensen in de rij voor het kruis. 
 
Paasfeest het feest dat Jezus voor onze zonden is gestorven en de dood heeft overwonnen. Hij is waarlijk opgestaan. Kerst bracht God bij de mensen en Pasen brengt de mensen bij God. Als we dit offer aanvaarden dan zijn we kinderen van God geworden. Als Jezus Verlosser en Heer wordt van je leven. Als hij mag komen op de troon van je hart. Dan kan je zeggen met Christus ben ik gekruisigd en niet ik leef maar Christus leeft in mij. Ik moet minder worden en Christus meer. We mogen vrijmoedig komen tot de troon van genade om hulp te ontvangen.

Wat een contrast op 2de paasdag. Op het hoofdstation in Groningen staat een troon op de plaats waar weken geleden het verlichte kruis stond. Het is de "throne of games". Een serie op tv waarvan ik wel eens gewelddadige scenes voorbij zie komen. Mensen staan in de rij om te worden gefotografeerd. Een troon van macht gesymboliseerd door zwaarden. Als ik de foto's bekijk zie ik dat onder elke foto staan: All men must die? 
 
 
 
 
Als we zelf op de troon van het leven gaan zitten zal het draaien om macht. Uiteindelijk leid dit naar de dood,  maar als we van de troon afstappen en Jezus op de troon van ons leven laten zitten dan draait het om liefde en genade en zullen we Eeuwig leven ontvangen een leven dat nu al begint. Samen met Jezus door het leven. Steeds meer gevormd worden naar het beeld van de Zoon. Of zoals de tekst die we met Pasen kregen.

Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God Ef 5:1 

Dienaar willen zijn zijn ipv machtig mens.
Maar wie gelooft in een koning
Zonder “luister”
In een spreker zonder woorden
In een leider zonder macht
Maar wie gelooft in een strijder
Zonder wapens
In een God die zich laat doden
In een lam dat word geslacht


zondag 13 april 2014

Psalm 116

 
De HEER heb ik lief, hij hoort
mijn stem, mijn smeken,
hij luistert naar mij,
ik roep hem aan, mijn leven lang.
Banden van de dood omknelden mij,
angsten van het dodenrijk grepen mij aan,
ik voelde angst en pijn.
Toen riep ik de naam van de HEER:
HEER, red toch mijn leven!’
 

De HEER is genadig en rechtvaardig,
onze God is een God van ontferming,
de HEER beschermt de eenvoudigen,
machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.
 


Kom weer tot rust, mijn ziel,
de HEER is je te hulp gekomen.
Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood,
mijn ogen gedroogd van tranen,
mijn voeten voor struikelen behoed.
 


Ik mag wandelen in het land van de levenden
onder het oog van de HEER.
10 Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik:
‘Ik ben diep ongelukkig.’
 
11 Al te snel dacht ik: 
Geen mens die zijn woord houdt.
12 Hoe kan ik de HEER vergoeden
wat hij voor mij heeft gedaan? 
 
13 Ik zal de beker van bevrijding heffen, 
de naam aanroepen van de HEER
14 en mijn geloften aan de HEER inlossen
in het bijzijn van heel zijn volk.
 
 

15 Met pijn ziet de HEER
de dood van zijn getrouwen.
16 Ach, HEER, ik ben uw dienaar,
uw dienaar ben ik, de zoon van uw dienares:
u hebt mijn boeien verbroken.
 
 
17 U wil ik een dankoffer brengen. 
Ik zal de naam aanroepen van de HEER
18 en mijn geloften aan de HEER inlossen
in het bijzijn van heel zijn volk,
19 in de voorhoven van het huis van de HEER,
binnen uw muren, Jeruzalem.
 

 

Halleluja!

dinsdag 1 april 2014

Leven met een weegschaal.
Misschien denk je bij de titel dat ik wat ga schrijven over een nieuw dieet maar niets is minder waar. Nee het gaat niet over mijn gewicht. Ik wil wat schrijven over genade. En dat blijkt geen licht onderwerp. Genade klinkt zo makkelijk maar in de praktijk is genade best ingewikkeld.

Op de lagere school speelden we vaak meisjes en jongensgenade. Iemand legde je op de rug en met je knieën over de bovenarmen rollend schreeuwde je dan meisjesgenade of als een jongen het deed jongensgenade. Je kon alleen maar uit de houdgreep komen als je om genade gilde. Je was overgeleverd aan de genade van de ander.Dit was natuurlijk maar een spelletje...

Genade is de ander iets geven dat hij of zij niet zelf heeft verdient.

Voor ons is mensen is genade heel moeilijk. We leven in een maatschappij waar we alles moeten verdienen. Als je iets gratis krijgt dan krijg je een ongemakkelijk gevoel (er zit vast iets achter).
Sommige mensen willen koste wat het kost iets terugdoen als ze de goedheid van een ander ontvangen. Twee voorbeelden:

-Toen ik op kamers woonde had ik een huisgenoot die nogal verstrooit was. Ze belde me soms of ik een boodschapje voor haar kon halen. Met alle liefde haalde ik wat ze nodig had. Het was een kleine moeite want we woonden praktisch naast de supermarkt. Ze betaalde de boodschappen en bedankte me. Geen probleem....MAAR....Ze moest en zou dan ook boodschappen voor mij doen terwijl ik dat helemaal niet nodig vond. Ik moest dan wat boodschappen verzinnen zodat zij ook boodschappen voor mij kon doen. Heel krampachtig werden alle daden op een weegschaaltje gelegd zodat ze me met dezelfde daden kon terug betalen. Had ik wat van haar afgewassen dan waste ze ook weer voor mij af. Nooit kon ze gewoon dankbaar zijn. Ze voelde dat ze bij mij in de schuld stond. Iets voor haar doen werd steeds vervelender omdat ik wist dat ze dat ook weer terug moest doen. En ik durfde haar ook niks meer te vragen want verwachte ze dan dezelfde munt terug?

-Zo is het ook bijvoorbeeld met mensen die je bijvoorbeeld naar de dokter brengt en persé geld willen geven voor de rit. Ook al zeg je dat  het fijn vind om te doen en er niets voor wil hebben.

Het voelt alsof ze mijn goedheid en liefde niet willen accepteren. Alsof ze mij niet accepteren.

Mensen die leven met een weegschaaltje en niet uit genade van een ander kunnen leven.

 
 
 
 
 
Hoe gaan wij zelf om met genade en hoe gaan we om met met Gods genade?

Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken,
opdat niemand roeme.
Efeze 2:8
 
Heel lang ben ik op de verkeerde manier omgegaan met Gods genade. Ik besefte dat God mij had vergeven. Dat ik verlost was uit de duisternis en door het offer van Jezus Christus Gods kind mocht zijn. MAAR.. nu ik was verlost moest ik God terug betalen. Goede werken doen, goed mijn best doen om zo zuiver mogelijk te leven etc etc. Ik kwam weer in een kramp die ik ook had ervaren in mijn oude leven. Telkens ging het weer fout. Ik leefde op krediet. Tot God mij op de schouders tikte. 

Je hoeft mijn Liefde niet te verdienen lieve dochter. Ontspan je in mijn Liefde en wandel met mij. Ik wil niet dat je mij terugbetaalt. We mogen God liefhebben en Zijn Liefde laten stromen in ons leven. God wil geen verdienrelatie maar een liefdesrelatie. God heeft niets nodig dat jij hem zou kunnen geven. Hij heeft alles al. Aanvaard dat je aanvaard bent. Hij houdt van je. Hij zal je leiden als een liefdevolle Herder en laten zien wat je mag doen. En dat geeft zoveel meer vreugde. Gods genade laten zien.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...