donderdag 21 juni 2018

eigenbelang of belangstelling

"Ik ben met ​Christus​ gekruisigd; en niet meer ik leef, maar ​Christus​ leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de ​Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Als eigenbelang afstand neemt kan echte belangstelling dichterbij komen. 


Niet meer voor onszelf leven maar voor God.
Bevrijd staat nu niet meer het 'ik' in het middelpunt van mijn leven maar Christus.

Toen ik nog geen christen was hield ik me bezig met allerlei theorieën over het goddelijke. Ik was altijd al filosofisch ingesteld en stelde als kind al vragen over de zin van het leven. Voor mezelf had ik zelf een soort geloof samengesteld uit allerlei geloven.

Ik geloofde in reïncarnatie dat wij als mens door verschillende levens steeds meer geestelijk ontwikkelen tot we uiteindelijk opgaan in het goddelijke. God was voor mij een soort zuivere energie. Het aardse was onvolmaakt en ik moest proberen los te komen van alles wat mij bond.

Ook toen probeerde ik mijn 'ik' te laten sterven door meditatie en door me te verdiepen in allerlei 'wijsheden' en ontwikkelen van geestelijke 'gaven' (helderziendheid door pendelen en tarot, telepathie, uittredingen, aurahealing en op zoek naar geestelijke gidsen) om zo los te komen van het aardse en steeds meer goddelijk te worden. Zonder het door te hebben was ik op deze manier juist super egoïstisch en trots bezig met een soort verafgoding van het 'ik'. Worden als God...waar had ik dat eerder gehoord...

'Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend.'

Ik was bezig mijn 'ik' steeds meer ontwikkelen om op te kunnen gaan in het zuivere, goddelijke. (een boeddhistische denkwijze). Tot ik erachter kwam dat we onszelf niet kunnen verlossen of goddelijk maken. We blijven altijd slaaf van ons egoïstische ik.

Het is net zo dom als het grappige verhaal van Baron Munchausen, die niet gered wilde worden uit het moeras, want hij zou zichzelf redden door zich aan de haren uit het moeras trekken...Dat lukt dus niet.

'Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn ​genade, door de verlossing in ​Christus​ ​Jezus...Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof.' (Romeinen 3:23)

Als Christus ons redt, dan kunnen we onszelf niet meer op de borst kloppen en zeggen kijk eens hoe goddelijk ik mezelf heb gemaakt. In Christus worden we werkelijk bevrijd van het ik-gerichte leven om te leven voor Hem. Zonder eigen belang, want ik hoef niet meer door goede werken in een goed blaadje bij God te komen. Ik ben gered! Als ik goede werken doe dan is het alleen maar uit dankbaarheid om wat God voor mij heeft gedaan en uit gehoorzaamheid aan het nieuwe leven in mij. 

Bevrijd van eigenbelang kunnen we bevrijd in het leven staan. 

God is geen onpersoonlijke energie is. God is in Christus Jezus mens geworden en is voor de mens gestorven om ons uit het ik gerichte moeras te trekken.
donderdag 31 mei 2018

Positief denken.

 'Wees niet bezorgd...' 


Zorgeloosheid, het verlangen naar een zorgeloos leven. Zorgeloos. Een woord dat rust en vrede ademt en een tikje roekeloos klinkt. Je zorgen maken is inderdaad niet goed. 'Weest in geen ding bezorgd.'  Maar is dat hetzelfde als zorgeloos zijn? Is het antwoord dan gewoon; niet meer aan de zorgen denken? Vooral maar positief blijven denken en het goede stroomt jou kant uit? Dat lijkt wel toverij.

Zorgeloosheid gaat volgens mij een stap te ver. Met zorgeloosheid sluit je, je helemaal af voor 'negatieve' gebeurtenissen, je denkt alleen maar aan de goede momenten en kijkt niet meer verder dan je neus lang is. Je zet je verstand op nul. Het maakt dat je niet meer nadenkt en onverschillig kan worden.

De Bijbel zegt dat we niet bezorgd moeten zijn. Het zegt niet dat ons niets ergs kan overkomen en flierefluitend door het leven kunnen gaan. Juist lijden is onderdeel van het christen zijn! Maar je hoeft er niet bang voor te zijn, want niets kan ons scheiden van de liefde van God. De Almachtige houd jou liefdevol in Zijn armen en heeft het goede met je voor en heeft een goed plan met zijn schepping. Vertrouw op God en op Zijn beloften. Hij is nabij altijd.

Niet jouw zorgeloosheid maar Gods Liefde drijft angst uit.

De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. (Joh 4:18)

donderdag 17 mei 2018

God der wrake

"Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de ​Mensenzoon​ zal zijn ​engelen​ eropuit sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben ​verkracht​ bijeenbrengen en hen in de vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en knarsetanden. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren!" (Matteüs 13:40)

Elke dag lezen we na het eten een stukje uit de Bijbel. Dit keer waren we toe aan het bovenstaande gedeelte. Onze puberzoon, die het voorlas vond dit 'Heftige shit, Isis is er niks bij'. En voor ik iets kon uitleggen was hij al van tafel gespurt. Doodsbang om ook nog langer aan tafel te moeten zitten om mijn preek aan te horen. Doei en hij rende naar boven.

God die slechte mensen in een vurige oven laat werpen. Als je dit zo plompverloren leest dan is dit inderdaad heel heftig. Maar het feit is dat we allemaal deze straf verdienen. Wij kunnen niet in Gods heiligheid bestaan Als God had gedaan naar onze daden, dan hadden we al lang niet meer geleefd. Want we hebben allemaal gezondigd en missen Gods heerlijkheid staat er in Romeinen 3:23.  Het gaat het er juist om dat de zonde heel serieus genomen moet worden. Het loon van de zonde is de dood. Jezus weet wat de mensen te wachten staat als ze zich niet bekeren. Juist dát is de reden van Zijn komst. Hij wil juist de mensen redden van deze hopeloze toekomst. Hijzelf ondergaat zelf dit lijden om ons hiervan te verlossen. In Ezechiël 33 zegt God:...de dood van een slecht mens geeft me geen vreugde, ik wil dat hij een andere weg inslaat en in leven blijft. Kom toch terug van de heilloze weg die jullie zijn ingeslagen, keer om, want waarom zouden jullie sterven,...


God heeft er alles voor over gehad om ons te redden. Maar wat mensen vaak bij blijft is het beeld dat God een wraakzuchtige dictator is, die mensen opruimt die niet naar hem luisteren. 'Kijk maar uit...God straft gelijk.' Mensen die geloven dat je wel heel goed moet leven voordat God je wil aannemen. Ze redeneren dat ze dat toch niet gaat lukken om al die wetten en eisen te voldoen en schuiven God weg uit hun leven. Ze komen toch niet in de hemel want Gods eisen zijn toch veel te hoog. God zal wel niet bestaan want:  'Als God bestaat dan had hij me allang met de bliksem getroffen...' Nog steeds is in deze wereld het evangelie, het goede nieuws, niet doorgedrongen...

Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. 2 Pet 3:9  God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. 1Tim 2:3


Aan ons de taak om steeds maar weer Gods blijde boodschap de wereld in te sturen. God gaat voor jou als het ware door het vuur...Je kan jezelf niet redden of tot God komen, dat is de reden dat God zelf naar jou toekwam. Hij wil je juist redden!!! Het is niet jouw prestatie maar Gods volbrachte werk aan het kruis.En die redding kan je niet zelf verdienen. Er valt niks te verdienen. Het is genade. Dat is pas echt heftig.  

woensdag 9 mei 2018

Meivakantie


De deur gaat luid krakend open alsof het protesteert dat de rust wordt verbroken. Er dwarrelen wat blaadjes en stof over de donkerbruine houten vloer. De tassen zet ze in de gang. Het is nog maar maart en toch begint het nu al warm te worden. Ze zet de ramen open om de voorjaarslucht de kans te geven alle kamers te vullen. Heerlijk om weer 'thuis' te zijn Lees verder...


Voor de schrijf & win actie van Puurvandaag had ik een verhaal ingestuurd en... het verhaal is het winnende verhaal van april geworden. Het is een fictief verhaal maar ik heb wel inspiratie gehaald uit ons eigen huisje in Duitsland. Ook in de meivakantie zijn we weer naar het huisje geweest. Het was heerlijk om weer even 'de berg op te gaan.' Even weg van de agenda, wifi, en de dagelijkse sleur. We hebben heerlijk in de tuin gewerkt en met de jongens de omgeving verder verkent. We zijn tot de ontdekking gekomen dat de tuin is vol geplant is met voorjaarsbollen. Begin april een bonte verzameling van verschillende soorten narcissen en sneeuwklokjes (ik wist niet eens dat er zoveel verschillende sneeuwklokjes bestonden) en nu eind april en begin mei stond de tuin vol met tulpen in alle vormen en kleuren.

De tuin heeft niet veel onderhoud nodig, omdat er veel bodembedekkers in staan, zodat we vooral, mede door het mooie weer, vooral van de tuin hebben kunnen genieten. Ook hebben we nieuwe weggetjes ontdekt door het bos en over een bergtop met een fantastisch uitzicht.


Nu we weer thuis zijn konden we alweer de tuin in. Het is maar goed dat ik van tuinieren houd. Ik heb wat planten uit Duitsland meegenomen en in de kas gezet. Een prachtige bodembedekker is Aubrieta. Blauwpaarse bloemetjes die als een tapijt de tuin kleuren. En een stekje van de paarse sering. Ik ben heel benieuwd of ze hier ook goed aanslaan.

Voor de schrijf & win actie van mei is het thema: "Dit heb ik geleerd van een conflict van mijn moeder". Maar eerst ga ik genieten van mijn boek van Elizabeth Musser, Als ik mijn ogen sluit. Vandaag in de bus gekregen als cadeau voor het gewonnen verhaal.donderdag 26 april 2018

De tijd vliegt

"God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, 
behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten."(Prediker 3) 

Hoe besteed je, je tijd? Besteden betekent dat zinvol bezig zijn? Ik denk dat rusten als je dat kan een hele zinvolle besteding is. Soms wordt je ook even stilgezet maar na een periode dat ons gezin, waaronder ikzelf beroerd, zwak en misselijk waren, zijn we nu weer een beetje opgeknapt. En dat wil ook wel lukken met dit mooie, warmere weer. De jongens zijn weer naar school en stage en ik heb nu ook weer tijd en zin om bezig te zijn. Dingen doen, die je hand vindt om te doen.

Een eerste klusje die al een tijdje op het programma stond is het schoonmaken van de Mini Bieb. De hele winter staan dezelfde boeken er al in en ik vond het nodig tijd om eens alle boeken en de kast schoon te maken. De meeste boeken heb ik verwisseld voor nieuwe exemplaren. Mooie boeken waaronder romans van Lynn Austin, Laura Frantz , Julie Klassen, Randy Alcorn en Jack Cavenaugh. Vooral de romans van deze laatste auteur heb ik in één ruk uitgelezen. Nu staat het Biebje weer te glimmen en hoeven mensen niet bang te zijn dat er een eng beest uit hun boek kruipt.

In de buurt van de Bieb heb ik een Geocache  geplaatst. Je verstopt een logrol (papiertje of schriftje in een doosje) die mensen proberen te vinden naar aanleiding van de opgegeven coördinaten. Op deze logrol en op internet zetten mensen de datum en hun speelnaam. Een soort verstoppertje voor volwassenen. Ook hierdoor krijgt de Mini Bieb nu regelmatig bezoek.


Verder zijn we bezig met de voorbereidingen voor Henze's klusreis naar Roemenië. Hij gaat de WC hokjes plaatsen die hij met nog wat andere mannen hier in Nederland gemaakt heeft. De WC's en de andere materialen worden met een vrachtauto vervoerd en een maand later vliegt Henze er met nog een paar andere mannen achteraan. 

Het is niet te geloven dat er zo dichtbij zoveel armoede is. Kinderen soms op blote voeten en versleten kleren, die over vuilnisbelten vol glas en menselijke uitwerpselen lopen. Zo armoedig heb ik het niet eens in Afrika gezien. Huizen die van ellende in elkaar zakken. Huizen die je nog niet eens als stal zou gebruiken. 


Vrouwen uit onze kerk hebben dekens gehaakt en kleren gebracht die ik in dozen heb gepakt om naar het laadpunt gebracht te worden.


Verder waren we met Pasen nog even naar ons hutje in Duitsland geweest. Op een kleine goed te verhelpen breuk in de waterleiding na, was alles nog prima in orde. Heerlijk om er even samen tussenuit te zijn. Zonder Wifi!!! wat een verademing. Even de berg op, even afstand nemen om weer met nieuwe moed het dal in te gaan. 
Met onze Duitse buren vierden we "Pasen"

Het grappige was dat er bij de Aldi in Duitsland de dvd Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott, te koop lag voor maar een paar euro. De film The Shack in het Duits. De film en het boek waar ik de afgelopen maand over geschreven heb. Terwijl we in ons eigen hutje verbleven.

Voor Puurvandaag heb ik hier een verhaaltje over geschreven. Elke maand kan je meedoen aan een schrijfwedstrijd waarmee je elke maand een mooie roman kan winnen. De meivakantie staat alweer voor de deur en voor mij gaat de tijd weer veel te snel. 

Leer ons zo onze dagen te tellen

dat wijsheid ons ​hart​ vervult....

Toon uw daden aan uw dienaren,

maak uw ​glorie​ bekend aan hun ​kinderen.

Laat ons uw ​genade​ zien, Heer, onze God.

Bevestig het werk van onze handen,

het werk van onze handen, bevestig dat.
(Psalm 90)

donderdag 29 maart 2018

Godsbeeld van W. Paul YoungDe HEER daalde neer in een wolk, hij kwam naast ​Mozes​ staan en riep de naam HEER uit. De HEER ging voor hem langs en riep uit: ‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en ​genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn ​liefde​ bewijst, die schuld, ​misdaad​ en ​zonde​ ​vergeeft, maar niet alles ongestraft laat...(Exodus 34:6 en 7)

Nadat ik de film The Shack heb gezien en daar een blog over heb geschreven. Heb ik nu ook het boek De Uitnodiging gelezen. Het boek verschilt niet veel van de film. De film komt bijna precies overeen met het boek. De grootste kritiek op het boek is over het Godsbeeld dat wordt geschetst.
Religie maakt dat we een beeld willen vormen van God. Maar God is geheel anders (Blz. 103) In het boek schrijft Paul Young dat God geest is en dat God nog mannelijk of vrouwelijk is. God is niet een goed mens tot de macht zoveel. God is totaal anders. Zo anders dat wij er geen voorstelling van kunnen maken. (Blz. 108)

In de hoofdpersoon Mack laat Paul Young zien dat we allemaal wel een plaatje bij God hebben. De meeste mensen zien bij God een plaatje van een blanke man. Niet zo verwonderlijk, want Jezus zelf is het beeld van de onzichtbare God. God werd in hem ten volle mens om ons te redden. Ook Jezus presenteert God als Hemelse Vader. Daarom denken we vaak aan een man als we aan God denken. Maar God is geen mens. God is Ik Ben, eeuwig onbegrensd, volledig en genoegzaam. (Blz. 109). God is een drie-eenheid, ook dit wordt in het boek steeds benadrukt en uitgelegd.

De reden waarom Paul Young God als zwarte vrouw presenteert wordt ook uitgelegd. Mack, de hoofdpersoon, heeft door een slechte kindertijd een verkeerd vaderbeeld. Na het overlijden van zijn dochter begint hij God als een gevoelloze, afstandelijke vader te zien. In ieder geval als een vader die zich maar weinig aantrekt van zijn schepping. Het geloof wordt voor hem een sleur en nietszeggend. Langzaam zakt Mack in een depressie vol woede en berouw. Toch kan hij God niet loslaten. Om dit Godsbeeld van Mack op de kop te zetten verschijnt God in dit boek  als een zwarte vrouw. Maar niet alleen als een zwarte vrouw. Er komt ook een hoofdstuk in het boek voor waar God aan Mack verschijnt als een man.

De kritiek dat Paul Young Al-verzoening predikt ben ik niet tegengekomen. Het boek legt eerst uit dat Christus voor de hele wereld is gestorven. Van Gods kant is alles volbracht. In het boek staat inderdaad dat God zelf in Christus naar de aarde kwam om zich met alle mensen te verzoenen. Maar liefde die opgedrongen wordt is geen liefde. Er staat dan ook dat het aan de mens is om deze redding te aanvaarden of te verwerpen, door onafhankelijk van God te blijven leven. (Blz. 216) De mens heeft een keuze om met God te leven en voor eeuwig in God's nieuwe hemel en aarde door te brengen of voor eeuwig zonder God in de hel door te brengen. (Blz. 182)

God is Goed. God is Liefde en God is Licht in Hem is geen duisternis. Toch leeft de mens in zijn natuurlijke staat autonoom, zonder God.  De mens heeft zich onafhankelijk verklaart en bepaalt zelf wat goed en kwaad is. Zo komt de mens vanzelf in het kwaad terecht, omdat je los van God alleen maar op jezelf bent aangewezen. Omdat je jezelf van God, de bron het leven hebt losgemaakt leef je op een dood spoor. (Blz. 152).

We hebben niet het recht om door God te worden beschermd staat er in het boek, maar we worden beschermd en gered, omdat God ons heeft liefgehad. We hebben geen recht op Gods goedheid maar Hij heeft ons uit liefde Zijn Zoon gezonden om ons te redden. Het is Gods barmhartigheid. Gods genade kan je niet verdienen. God wil niet dat mensen verloren gaan en heeft Zijn Zoon gegeven om ons te verzoenen...maar de mens kiest vaak zijn eigen weg. Maar als wij Zijn liefde aanvaarden en ons leven, onze onafhankelijkheid en zelfbeschikking, geven aan God dan zal Hij ons veranderen naar Zijn beeld. (Blz.204)

Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie;(Openb. 5:9)

De kritiek dat Paul Young in zijn boek predikt dat alle geloven hetzelfde zijn is onterecht. (Blz. 200, 205) Er wordt benadrukt dat er alleen redding door het offer van Jezus Christus te aanvaarden. Hij is de enige weg tot God voor iedereen (Blz. 218). Ook voor boeddhisten, moslims en christenen, door je eigen onafhankelijkheid los te laten, je eigen systemen, je eigen religie, en je helemaal over te geven aan Christus. Wel laat Paul Young Jezus zeggen dat Hij geen christen is. Het gaat dan in dat hele hoofdstuk over het menselijke religieuze systeem, waarin religie, politiek en economie wordt gezien als een menselijk instituut om veiligheid en controle te hebben, waarbij de belangen van het systeem boven het individu komen te staan. God wil geen religieus systeem maar een levende relatie. Hij wil in die zin dus geen christenen maken maar zonen en dochters.


Nog wat kritiek:
1. The Shack’s god doesn’t punish people.
2. The Shack’s god says punishment is never about destruction.
3. The Shack’s god says he has no expectations for anyone.
4. The Shack’s god is never disappointed in anyone.
5. The Shack’s jesus denies his life is meant to be an example for others.

1. De Shack god straft mensen niet?:
God straft mensen niet? De straf voor de zonde is de dood, mensen die zich niet bekeren die zullen Gods heerlijkheid missen en sterven.
Er staat inderdaad op blz. 133 "Ik hoef mensen niet voor hun zonden te straffen. De zonde straft zichzelf, ze verteert je van binnenuit. Het is niet mijn bedoeling om zonde te straffen, het is mijn vreugde om te genezen." De straf die God geeft is ons, die ongehoorzaam blijven over te laten aan de gevolgen en de macht van de zonde, totdat wij ons weer tot Hem keren. Je moet de zin op bladzijde 133 in de context lezen. Het is een antwoord op de vraag van Mack of God niet de God is die grote schalen gramschap uitgiet en mensen in een poel van vuur smijt.
Ook de Bijbel zegt zelf dat de zonde zichzelf straft: "Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij ​zonde; en als de ​zonde​ volgroeid is, brengt zij de dood voort".
De zin op bladzijde 133 gaat om Gods doel met mensen. Gods doel is om te redden en niet om mensen te straffen en daarom staat deze zin in het boek. Niet om een God te prediken die niet straft!
Jezus zegt in de Bijbel: "En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden". en "Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars".

2. De Shack god zegt dat het oordeel niets te maken heeft met vernietiging maar met dingen in orde maken (Blz. 190)
Deze zin staat in het boek  nadat Mack tot de conclusie kwam dat hij geen oordeel over zijn kinderen kan uitspreken, omdat hij ze allemaal even liefheeft. Hij stelt voor om zelf de straf voor zijn kinderen te dragen. Evenzo heeft ook God ons liefgehad. God heeft zich met ons verzoend door zelf de straf voor de zonde te dragen.

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde". (Joh 3:16,17)

Dit gedeelte uit het boek gaat er niet over dat er geen oordeel is, want er wordt duidelijk aangegeven dat mensen die Gods redding niet aanvaarden verloren gaan.


3. De Shack god zegt dat God geen verwachtingen van ons (Blz. 234)
Ook hier moet je de context goed lezen. Dit wordt gezegd met het idee dat God alles al van ons weet. Hij kent ons beter dan wij onszelf kennen. Hij weet dat we hopeloos tekortschieten. Met deze zin wordt bedoelt dat God niet zozeer verwachtingen van ons heeft maar wel dat Hij vol verwachting naar ons uitziet. Net als de Vader die uitziet naar de thuiskomst van de verloren zoon. Zo ziet God uit naar de mens die zich bekeert en zich over geeft aan Hem om in een levende relatie met Hem te gaan leven. Verwachtingen leiden tot regels, eisen, teleurstelling en schuld. Uitzien en verlangen naar elkaar leidt tot een levende relatie. God wil niet dat we komen als slaven om met allerlei offers, goede werken om zijn liefde te verdienen. Hij wil dat we komen als zonen en dochters, die leven uit en naar Zijn liefdevolle genade. Religie wordt van buitenaf opgelegd maar God wil een veranderd hart, van binnenuit. Deze zin betekent dus niet dat we niet hoeven te veranderen! Of maar door kunnen gaan met zondigen. "want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt".

4. De Shack god is nooit teleurgesteld in mensen (Blz. 234)
“Omdat ik geen verwachtingen opleg stel je me ook nooit teleur” zegt Papa tegen Mack. Hier gaat het er weer om dat God alles al van Mack weet. Hij kent je fouten en wil dat je in vrijmoedigheid komt tot Zijn troon. Het verhaal verduidelijkt dit verder dat God een levende relatie wil, waarin alle zaken aan het licht komen. Een open en eerlijk leven in Zijn licht, waarin je alles wat je doet openbaart aan God. Een man naar Gods hart zijn. God wil betrokken zijn bij alle zaken van het leven ook de zaken die verkeerd gaan. Je kan God door verkeerde keuzes wel degelijk verdriet doen of boos maken door hem niet te kennen, vertrouwen en in angst leven  (Blz. 162, 202) Er staat dat God geen stukje of een deel van je leven God wil ons helemaal. God wil niet het eerste zijn op het lijstje van waardevolle zaken, hij wil het middelpunt zijn. Niet denken in prioriteitenpiramide maar in een cirkel waarvan God het middelpunt is. (Blz. 235)

5. De Shack god vraagt niet om Jezus leven te kopiëren. Je moet niet proberen om als Jezus te zijn (Blz. 168) 
Deze tekst moet je weer echt in de context lezen. 'Jezus' zegt tegen Mack: "Je onderwerpen is niet iets wat je zelf kunt doen. Los van mijn leven binnenin jou, kun jij je niet onderwerpen aan wie dan ook in je leven". Dus geen WWJD? Vraagt Mack."Mijn leven was niet bedoeld als een voorbeeld dat moest worden gekopieerd. Als je mijn volgeling bent, houdt dat niet in dat je gaat proberen om "als Jezus te zijn". Het houdt in dat je, je onafhankelijkheid laat sterven. Ik ben gekomen om jullie leven te geven, echt leven, mijn leven. Wij zullen ons leven in jullie gaan leven, zodat jullie met onze ogen zullen gaan zien en met onze oren zullen gaan horen en anderen zullen aanraken met onze handen en zullen gaan denken zoals wij denken." Vernieuwd worden in je denken en de nieuwe mens aantrekken. Dit is het dagelijks sterven aan jezelf. Ik moet minder worden en Hij moet meer worden. Wat met deze zin wordt bedoelt is dat we niet in eigen kracht moeten proberen om als Jezus te worden. We moeten ons helemaal overgeven aan God en vanuit die relatie doen ons uiterste best doen en doen wat Hij van ons vraagt. God wil dat we van binnenuit gaan verlangen om te dienen, vanuit Zijn Liefde, door Zijn Geest en niet vanuit werken der wet, van buitenaf. Dat gaat je niet lukken. "Dus al wat ik kan doen is haar (God) volgen." (Blz.199, 203) Het gaat in deze zin om de manier waarop je Jezus volgt

Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. 

Al met al is de uitnodiging een mooi verhaal over een visioen van een man met een groot verdriet. Er worden uitdagende stellingen neergezet om de lezer te prikkelen en na te laten denken over zijn eigen godsbeeld en zijn relatie met God. Volg je, je eigen religieuze overtuigingen die je zijn meegegeven of verdiep je, je werkelijk in wie God echt is (alhoewel een mens Gods grootheid nooit werkelijk kan bevatten). Het boek heeft er bij mij voor gezorgd dat ik de Bijbel er vaker bij pakte. Soms moest ik wel een paar maal lezen hoe Paul Young bepaald uitspraak bedoelde. Door het onderwerp, traumaverwerking, belicht dit boek vooral Gods liefde. Toch mis ik in dit boek Gods heiligheid. Het gevaar is dat mensen die dit boek vluchtig lezen God kunnen gaan zien als een goedige gezellige vriend. God is in eerste plaats God!  Heilig en hoog verheven, waarbij we ons vol dankbaarheid mogen verwonderen dat Hij zich vol genade en liefde over ons heeft ontfermd. Dat God zelf naar ons mensen is toegekomen om ons te redden van de duisternis en de dood. Daar mogen we ook dit jaar weer bij stilstaan en vieren met Pasen. Gezegende dagen gewenst.

Een oneindige God kan alles van Zichzelf geven aan elk van Zijn kinderen. 
Hij verdeelt Zichzelf niet, zodat elk een deel krijgt, maar aan een ieder geeft Hij alles van Zichzelf 
net zo volledig alsof er geen anderen zijn.
A.W. Tozer


zondag 18 maart 2018

Werkelijk vrij van slavernij

Vanochtend een tienerdienst gegeven over vrij zijn.

De wereld zegt dat je werkelijk vrij bent als je zonder grenzen kan doen wat jezelf wil.
De Bijbel zegt: doordat je slaaf bent van jezelf kan je nooit vrij zijn.

Vrijheid is niet het van buitenaf weghalen van grenzen maar van binnenuit vernieuwt worden.

Vrij zijn betekent dus niet dat je alles maar doet wat je wilt, maar dat je vrij komt van je eigen verlangens. Vrij van de verkeerde dingen in jou. Dat je vrij wordt van alles wat je weghoudt van wat goed is. Dat het leven niet meer egoïstisch draait om 'me, myself and I', maar om Christus. Met Christus ben ik gekruisigd en niet ik leef meer maar Christus leeft in mij, zegt de Bijbel. We moeten dus sterven aan onszelf om werkelijk vrij te zijn.

Zonder dat je het weet ben je een slaaf van jezelf. God wil je bevrijden van je zelfzucht en verkeerde motivaties. Vrij van zonde heet dat. Bijbelse vrijheid betekent, vrij worden van het verkeerde in jezelf. Als je God de troon van je leven geeft, kan je werkelijk vrij in de wereld staan.

"Je zoektocht naar liefde, aanvaarding en vrede is vervuld in Gods Liefde voor jou. Je hoeft je niet langer bezig te houden met jezelf. Je hebt je handen vrij om ze uit te strekken naar de ander. Je hebt alles ontvangen wat je nodig hebt om een zegen te zijn en om te leven zoals God het heeft bedoeld".


Met Christus gestorven en opgestaan. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. En hoewel we zijn bevrijd, ervaren we nog steeds strijd. We leven in een zondige wereld en strijden nog steeds tegen onze zondige natuur? Zijn we dan wel werkelijk bevrijd?

Jozua 1:10 (HTB)
Toen gaf Jozua de leiders van Israël opdracht het volk te zeggen dat het zich moest klaarmaken voor de overtocht over de Jordaan. ‘Binnen drie dagen zullen wij oversteken en het land dat God ons heeft gegeven, veroveren en er gaan wonen!’

Is het nou gegeven of moet het verovert worden? God heeft het land gegeven maar...het moet ook verovert worden. We zijn bevrijd maar hier houdt het niet op. De strijd is nog niet voorbij. We moeten de vrijheid wel eigen maken. Net als Jozua moeten we het land veroveren dat God ons gegeven heeft!

We zijn bevrijd en zijn in Christus een nieuw mens, maar we moeten nog wel naar het beeld van God gevormd worden, geheiligd worden. We moeten de oude mens uittrekken en de nieuwe mens aantrekken. We moeten steeds weer volhardend kiezen om ons door God te laten vormen. Als ik Gods beloften ontvang, erken ik ook, dat God aanspraak heeft op mij. Dat ik mijn zelfbeschikkingsrecht onderwerp aan Gods wil. Wil ik mij laten vormen? Ga ik de strijd aan? Heer regeer in mij met al Uw kracht.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...