zondag 12 augustus 2018

vakantie...plannen


In het ​hart​ van de mens zijn veel plannen,
maar de raad van de HEERE, die houdt stand.
Spreuken 19:21

Zomaar even tussendoor. Een persoonlijk blogje midden in de vakantie. Dit jaar geen grote vakantieplannen maar lekker vakantie in eigen tuin. Eigenlijk hadden we wel degelijk hele grote plannen maar.... de één wilde naar een grote stad in Zuid-Europa en de ander wilde de natuur ontdekken in het Noord-Europa, naar IJsland of Noorwegen ofzo. Grrr, tot één van de kinderen zei dat we het geld van de vliegvakantie ook konden gebruiken om een boot te kopen. Dan zouden we er ook nog eens langer plezier van kunnen hebben. En omdat ons dat allemaal een goed idee leek zijn we nu een boot en heel wat leuke vaartochtjes rijker. Vooral met dit mooie hete weer was het echt een superidee.

We zijn nog wel even drie dagen naar Duitsland geweest om te klussen. Het nieuwe dak was kapot gegaan tijdens een hevig noodweer. Gelukkig viel de schade mee en mochten we het dat repareren met materiaal van de buren. Toch waren ook deze drie dagen fijn. We hebben vooral gezwommen en nieuwe zwembaden en zwemplassen ontdekt. Vanwege het hete weer hebben we met tentjes in de tuin geslapen.

Thuis vakantie vieren is eigenlijk best wel fijn. Lekker bezig in de tuin en je komt eens toe waar je anders niet aan toe komt. Ook hier hebben we een tent in de tuin gezet en we zeggen vaak tegen elkaar dat het hier toch ook heel mooi is. Je hebt door de drukte vaak zelf geen tijd om van je eigen omgeving te genieten. Vooral nu het in heel Europa zo ontzettend warm is. Hier weten we de weg en kunnen we zo even wat leuks tussendoor plannen. Zo heb ik jam gemaakt van duindoorn, die ik vond tijdens een vaartochtje op het lauwersmeer. Hmmm.

Familie van ons heeft te maken gehad met bosbranden in Portugal en een klasgenoot van mijn zoon is geëvacueerd van een overstroomde camping in Zuid-Frankrijk. Misschien maar goed dat we geen vakantie ver weg hebben gezocht. Het is maar hoe je het bekijkt:


Geloof is vertrouwen in wat het oog niet ziet …

Ogen zien de briesende leeuw.    Geloof ziet de engel die bij Daniël was.
Ogen zien stormen.     Geloof ziet de regenboog uit de tijd van Noach.
Ogen zien reuzen.    Geloof ziet het beloofde land.
Je ogen zien al je fouten.    Je geloof ziet je Redder.
Je ogen zien je schuld.   Je geloof ziet Zijn bloed.
Je ogen zien het graf.    Je geloof ziet een stad waarvan God de Bouwmeester is.

Je ogen kijken in de spiegel en zien een zondaar, een mislukkeling, iemand die zijn beloften niet nakomt. Maar door het geloof zie je jezelf in de spiegel als de verloren zoon, gekleed met een prachtige mantel, met de ring van genade om je vinger en de kus van je Vader op je voorhoofd.


maandag 16 juli 2018

De Liefde zoekt zichzelf niet.

"Overal waar je liefde vindt, vind je zelfverloochening."

Weer een mooie quote, die zo waar is. Ik vond hem in het boekje van Elizabeth George, 'Overdenkingen voor een vrouw naar God hart'. Deze tekst heeft wel een beetje overeenkomt met de quote uit de vorige blog. 'Waar eigenbelang afstand neemt, neemt echte belangstelling toe'. Beiden hebben ze te maken met de vraag waar je liefde naar uit gaat. Is de liefde op zichzelf of gericht naar de ander? 

In 1 Kor 13 staat een opsomming van de Liefde. De ware Liefde. De Liefde van God. En de middelste zin uit die opsomming springt er voor mij uit. De Liefde zoekt zichzelf niet. 

Eigenlijk is de quote die hierboven staat heel erg Bijbels. 
De liefde is geen 'zelfzoeker'. De ware liefde is altijd naar buiten gericht. Gericht op de ander. Het beste voorbeeld is de liefde van een ouder voor zijn kind. Je zoekt als ouder het geluk voor je kind. Toch kan die liefde een afgod worden, want hoever ga je in het gelukzoeken? De liefde kan verstikkend worden. Daarom moet de liefde niet alleen op de ander gericht worden maar ook gericht zijn op het belang van die ander. En dat betekent dat je, je kind ook wel eens moet teleurstellen omdat je weet wat goed en slecht is. Zo is dat ook in onze relatie met God. God is goed, maar Hij stelt ons wel eens teleur. Maar ook al begrijp je Hem soms niet je mag op Zijn hart voor jou vertrouwen. Hij zoekt het beste voor ons en heeft het beste aan ons gegeven. 
Onderstaand gedicht kreeg ik vanochtend via Whatapp en ik past er wel heel goed bij:

"Oh wat een Machtige God heb ik

Ik vroeg GOD mijn gewoonte af te nemen. 
GOD zei: Nee. Het is niet aan mij om het weg te nemen, maar voor jou om het op te geven.

Ik vroeg GOD me geduld te geven
GOD zei: Nee. Geduld is een bijproduct van moeilijkheden; het wordt niet gegeven, het wordt geleerd.
Ik vroeg GOD me blijdschap te geven
GOD zei: Nee. Ik geef je zegeningen; blijdschap is aan jou.

Ik vroeg GOD  om me pijn te besparen
GOD zei: Nee. Lijden onthecht je van wereldlijke zorgen en brengt je dichter bij Mij.

Ik vroeg GOD mijn ziel te laten groeien.
GOD zei: Nee. Je moet zelf groeien. Ik zal je snoeien om je vruchtvol te laten zijn.

Ik vroeg GOD  om alle dingen zodat ik van het leven zou kunnen genieten. 
GOD zei: Nee. Ik zal je leven geven, zodat je van alle dingen kunt genieten.

Ik vroeg GOD om me te helpen anderen LIEF TE HEBBEN, zoals Hij mij liefheeft. 
GOD zei: Ahhhh, eindelijk snap je het."

Mag God ons vullen met Zijn liefde. Dat we mogen overstromen en stromen van levend water, dat uit ons binnenste mag vloeien. 

donderdag 21 juni 2018

eigenbelang of belangstelling

"Ik ben met ​Christus​ gekruisigd; en niet meer ik leef, maar ​Christus​ leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de ​Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Als eigenbelang afstand neemt kan echte belangstelling dichterbij komen. 


Niet meer voor onszelf leven maar voor God.
Bevrijd staat nu niet meer het 'ik' in het middelpunt van mijn leven maar Christus.

Toen ik nog geen christen was hield ik me bezig met allerlei theorieën over het goddelijke. Ik was altijd al filosofisch ingesteld en stelde als kind al vragen over de zin van het leven. Voor mezelf had ik zelf een soort geloof samengesteld uit allerlei geloven.

Ik geloofde in reïncarnatie dat wij als mens door verschillende levens steeds meer geestelijk ontwikkelen tot we uiteindelijk opgaan in het goddelijke. God was voor mij een soort zuivere energie. Het aardse was onvolmaakt en ik moest proberen los te komen van alles wat mij bond.

Ook toen probeerde ik mijn 'ik' te laten sterven door meditatie en door me te verdiepen in allerlei 'wijsheden' en ontwikkelen van geestelijke 'gaven' (helderziendheid door pendelen en tarot, telepathie, uittredingen, aurahealing en op zoek naar geestelijke gidsen) om zo los te komen van het aardse en steeds meer goddelijk te worden. Zonder het door te hebben was ik op deze manier juist super egoïstisch en trots bezig met een soort verafgoding van het 'ik'. Worden als God...waar had ik dat eerder gehoord...

'Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend.'

Ik was bezig mijn 'ik' steeds meer ontwikkelen om op te kunnen gaan in het zuivere, goddelijke. (een boeddhistische denkwijze). Tot ik erachter kwam dat we onszelf niet kunnen verlossen of goddelijk maken. We blijven altijd slaaf van ons egoïstische ik.

Het is net zo dom als het grappige verhaal van Baron Munchausen, die niet gered wilde worden uit het moeras, want hij zou zichzelf redden door zich aan de haren uit het moeras trekken...Dat lukt dus niet.

'Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn ​genade, door de verlossing in ​Christus​ ​Jezus...Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof.' (Romeinen 3:23)

Als Christus ons redt, dan kunnen we onszelf niet meer op de borst kloppen en zeggen kijk eens hoe goddelijk ik mezelf heb gemaakt. In Christus worden we werkelijk bevrijd van het ik-gerichte leven om te leven voor Hem. Zonder eigen belang, want ik hoef niet meer door goede werken in een goed blaadje bij God te komen. Ik ben gered! Als ik goede werken doe dan is het alleen maar uit dankbaarheid om wat God voor mij heeft gedaan en uit gehoorzaamheid aan het nieuwe leven in mij. 

Bevrijd van eigenbelang kunnen we bevrijd in het leven staan. 

God is geen onpersoonlijke energie is. God is in Christus Jezus mens geworden en is voor de mens gestorven om ons uit het ik gerichte moeras te trekken.
donderdag 31 mei 2018

Positief denken.

 'Wees niet bezorgd...' 


Zorgeloosheid, het verlangen naar een zorgeloos leven. Zorgeloos. Een woord dat rust en vrede ademt en een tikje roekeloos klinkt. Je zorgen maken is inderdaad niet goed. 'Weest in geen ding bezorgd.'  Maar is dat hetzelfde als zorgeloos zijn? Is het antwoord dan gewoon; niet meer aan de zorgen denken? Vooral maar positief blijven denken en het goede stroomt jou kant uit? Dat lijkt wel toverij.

Zorgeloosheid gaat volgens mij een stap te ver. Met zorgeloosheid sluit je, je helemaal af voor 'negatieve' gebeurtenissen, je denkt alleen maar aan de goede momenten en kijkt niet meer verder dan je neus lang is. Je zet je verstand op nul. Het maakt dat je niet meer nadenkt en onverschillig kan worden.

De Bijbel zegt dat we niet bezorgd moeten zijn. Het zegt niet dat ons niets ergs kan overkomen en flierefluitend door het leven kunnen gaan. Juist lijden is onderdeel van het christen zijn! Maar je hoeft er niet bang voor te zijn, want niets kan ons scheiden van de liefde van God. De Almachtige houd jou liefdevol in Zijn armen en heeft het goede met je voor en heeft een goed plan met zijn schepping. Vertrouw op God en op Zijn beloften. Hij is nabij altijd.

Niet jouw zorgeloosheid maar Gods Liefde drijft angst uit.

De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. (Joh 4:18)

donderdag 17 mei 2018

God der wrake

"Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de ​Mensenzoon​ zal zijn ​engelen​ eropuit sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben ​verkracht​ bijeenbrengen en hen in de vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en knarsetanden. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren!" (Matteüs 13:40)

Elke dag lezen we na het eten een stukje uit de Bijbel. Dit keer waren we toe aan het bovenstaande gedeelte. Onze puberzoon, die het voorlas vond dit 'Heftige shit, Isis is er niks bij'. En voor ik iets kon uitleggen was hij al van tafel gespurt. Doodsbang om ook nog langer aan tafel te moeten zitten om mijn preek aan te horen. Doei en hij rende naar boven.

God die slechte mensen in een vurige oven laat werpen. Als je dit zo plompverloren leest dan is dit inderdaad heel heftig. Maar het feit is dat we allemaal deze straf verdienen. Wij kunnen niet in Gods heiligheid bestaan Als God had gedaan naar onze daden, dan hadden we al lang niet meer geleefd. Want we hebben allemaal gezondigd en missen Gods heerlijkheid staat er in Romeinen 3:23.  Het gaat het er juist om dat de zonde heel serieus genomen moet worden. Het loon van de zonde is de dood. Jezus weet wat de mensen te wachten staat als ze zich niet bekeren. Juist dát is de reden van Zijn komst. Hij wil juist de mensen redden van deze hopeloze toekomst. Hijzelf ondergaat zelf dit lijden om ons hiervan te verlossen. In Ezechiël 33 zegt God:...de dood van een slecht mens geeft me geen vreugde, ik wil dat hij een andere weg inslaat en in leven blijft. Kom toch terug van de heilloze weg die jullie zijn ingeslagen, keer om, want waarom zouden jullie sterven,...


God heeft er alles voor over gehad om ons te redden. Maar wat mensen vaak bij blijft is het beeld dat God een wraakzuchtige dictator is, die mensen opruimt die niet naar hem luisteren. 'Kijk maar uit...God straft gelijk.' Mensen die geloven dat je wel heel goed moet leven voordat God je wil aannemen. Ze redeneren dat ze dat toch niet gaat lukken om al die wetten en eisen te voldoen en schuiven God weg uit hun leven. Ze komen toch niet in de hemel want Gods eisen zijn toch veel te hoog. God zal wel niet bestaan want:  'Als God bestaat dan had hij me allang met de bliksem getroffen...' Nog steeds is in deze wereld het evangelie, het goede nieuws, niet doorgedrongen...

Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. 2 Pet 3:9  God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. 1Tim 2:3


Aan ons de taak om steeds maar weer Gods blijde boodschap de wereld in te sturen. God gaat voor jou als het ware door het vuur...Je kan jezelf niet redden of tot God komen, dat is de reden dat God zelf naar jou toekwam. Hij wil je juist redden!!! Het is niet jouw prestatie maar Gods volbrachte werk aan het kruis.En die redding kan je niet zelf verdienen. Er valt niks te verdienen. Het is genade. Dat is pas echt heftig.  

woensdag 9 mei 2018

Meivakantie


De deur gaat luid krakend open alsof het protesteert dat de rust wordt verbroken. Er dwarrelen wat blaadjes en stof over de donkerbruine houten vloer. De tassen zet ze in de gang. Het is nog maar maart en toch begint het nu al warm te worden. Ze zet de ramen open om de voorjaarslucht de kans te geven alle kamers te vullen. Heerlijk om weer 'thuis' te zijn Lees verder...


Voor de schrijf & win actie van Puurvandaag had ik een verhaal ingestuurd en... het verhaal is het winnende verhaal van april geworden. Het is een fictief verhaal maar ik heb wel inspiratie gehaald uit ons eigen huisje in Duitsland. Ook in de meivakantie zijn we weer naar het huisje geweest. Het was heerlijk om weer even 'de berg op te gaan.' Even weg van de agenda, wifi, en de dagelijkse sleur. We hebben heerlijk in de tuin gewerkt en met de jongens de omgeving verder verkent. We zijn tot de ontdekking gekomen dat de tuin is vol geplant is met voorjaarsbollen. Begin april een bonte verzameling van verschillende soorten narcissen en sneeuwklokjes (ik wist niet eens dat er zoveel verschillende sneeuwklokjes bestonden) en nu eind april en begin mei stond de tuin vol met tulpen in alle vormen en kleuren.

De tuin heeft niet veel onderhoud nodig, omdat er veel bodembedekkers in staan, zodat we vooral, mede door het mooie weer, vooral van de tuin hebben kunnen genieten. Ook hebben we nieuwe weggetjes ontdekt door het bos en over een bergtop met een fantastisch uitzicht.


Nu we weer thuis zijn konden we alweer de tuin in. Het is maar goed dat ik van tuinieren houd. Ik heb wat planten uit Duitsland meegenomen en in de kas gezet. Een prachtige bodembedekker is Aubrieta. Blauwpaarse bloemetjes die als een tapijt de tuin kleuren. En een stekje van de paarse sering. Ik ben heel benieuwd of ze hier ook goed aanslaan.

Voor de schrijf & win actie van mei is het thema: "Dit heb ik geleerd van een conflict van mijn moeder". Maar eerst ga ik genieten van mijn boek van Elizabeth Musser, Als ik mijn ogen sluit. Vandaag in de bus gekregen als cadeau voor het gewonnen verhaal.donderdag 26 april 2018

De tijd vliegt

"God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, 
behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten."(Prediker 3) 

Hoe besteed je, je tijd? Besteden betekent dat zinvol bezig zijn? Ik denk dat rusten als je dat kan een hele zinvolle besteding is. Soms wordt je ook even stilgezet maar na een periode dat ons gezin, waaronder ikzelf beroerd, zwak en misselijk waren, zijn we nu weer een beetje opgeknapt. En dat wil ook wel lukken met dit mooie, warmere weer. De jongens zijn weer naar school en stage en ik heb nu ook weer tijd en zin om bezig te zijn. Dingen doen, die je hand vindt om te doen.

Een eerste klusje die al een tijdje op het programma stond is het schoonmaken van de Mini Bieb. De hele winter staan dezelfde boeken er al in en ik vond het nodig tijd om eens alle boeken en de kast schoon te maken. De meeste boeken heb ik verwisseld voor nieuwe exemplaren. Mooie boeken waaronder romans van Lynn Austin, Laura Frantz , Julie Klassen, Randy Alcorn en Jack Cavenaugh. Vooral de romans van deze laatste auteur heb ik in één ruk uitgelezen. Nu staat het Biebje weer te glimmen en hoeven mensen niet bang te zijn dat er een eng beest uit hun boek kruipt.

In de buurt van de Bieb heb ik een Geocache  geplaatst. Je verstopt een logrol (papiertje of schriftje in een doosje) die mensen proberen te vinden naar aanleiding van de opgegeven coördinaten. Op deze logrol en op internet zetten mensen de datum en hun speelnaam. Een soort verstoppertje voor volwassenen. Ook hierdoor krijgt de Mini Bieb nu regelmatig bezoek.


Verder zijn we bezig met de voorbereidingen voor Henze's klusreis naar Roemenië. Hij gaat de WC hokjes plaatsen die hij met nog wat andere mannen hier in Nederland gemaakt heeft. De WC's en de andere materialen worden met een vrachtauto vervoerd en een maand later vliegt Henze er met nog een paar andere mannen achteraan. 

Het is niet te geloven dat er zo dichtbij zoveel armoede is. Kinderen soms op blote voeten en versleten kleren, die over vuilnisbelten vol glas en menselijke uitwerpselen lopen. Zo armoedig heb ik het niet eens in Afrika gezien. Huizen die van ellende in elkaar zakken. Huizen die je nog niet eens als stal zou gebruiken. 


Vrouwen uit onze kerk hebben dekens gehaakt en kleren gebracht die ik in dozen heb gepakt om naar het laadpunt gebracht te worden.


Verder waren we met Pasen nog even naar ons hutje in Duitsland geweest. Op een kleine goed te verhelpen breuk in de waterleiding na, was alles nog prima in orde. Heerlijk om er even samen tussenuit te zijn. Zonder Wifi!!! wat een verademing. Even de berg op, even afstand nemen om weer met nieuwe moed het dal in te gaan. 
Met onze Duitse buren vierden we "Pasen"

Het grappige was dat er bij de Aldi in Duitsland de dvd Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott, te koop lag voor maar een paar euro. De film The Shack in het Duits. De film en het boek waar ik de afgelopen maand over geschreven heb. Terwijl we in ons eigen hutje verbleven.

Voor Puurvandaag heb ik hier een verhaaltje over geschreven. Elke maand kan je meedoen aan een schrijfwedstrijd waarmee je elke maand een mooie roman kan winnen. De meivakantie staat alweer voor de deur en voor mij gaat de tijd weer veel te snel. 

Leer ons zo onze dagen te tellen

dat wijsheid ons ​hart​ vervult....

Toon uw daden aan uw dienaren,

maak uw ​glorie​ bekend aan hun ​kinderen.

Laat ons uw ​genade​ zien, Heer, onze God.

Bevestig het werk van onze handen,

het werk van onze handen, bevestig dat.
(Psalm 90)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...