woensdag 22 maart 2017

Blijvend gelukkig


Wat is het heerlijk weer. De wind is gaan liggen en de zon schijnt. De natuur wordt langzaam weer tot leven gewekt. Bomen vormen langzaam knoppen en vogels zijn druk met het maken van nesten.
De lijster heeft zijn nest al klaar

Ook in de tuin beginnen sommige planten aarzelend aan de lente. De sneeuwklokjes, krokussen en narcissen waren de eerste waaghalzen, maar ook de forsythia en wilgen durven nu hun bloemen te laten zien. Van de groenteplanten is de rabarber onverschrokken met een groeispurt begonnen. Nu maar hopen dat het zo'n mooi weer blijft. Het is nog erg nat in de tuin dus kan ik nog niet veel beginnen. Wel heb ik dode bladeren en ander dood materiaal weg gehaald en op de composthoop gegooid.


Onstuitbaar is de lente begonnen en niets kan dat tegenhouden. Misschien dat de kou het proces een beetje kan vertragen maar de groei is begonnen. Het oude is voorbij gegaan en en nieuwe is gekomen. Zo is het ook in ons eigen leven als we ons leven aan God hebben gegeven. Onstuitbaar groeiend in en door de Liefde.


Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde, die in Christus tot uiting komt. De dood niet, het leven niet, engelen niet, regeringen niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer. (Rom 8: 28-29)

We waren te vergelijken met een bloem in een vaas. Een bloem die maar korte tijd bloeit om daarna te sterven maar God heeft ons geënt op een levende plant: U hebt als de takken van de wilde olijf deel gekregen aan het sap uit de wortel van de edele olijf. We mogen nu blijvend vruchtdragen:  Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen. God heeft ons vrede gegeven omdat Hij ons verzoend heeft met zichzelf. We mogen leven als Zijn kinderen. Zonen  en dochters door Zijn genade. 
Heel veel mensen zijn in deze wereld op zoek naar geluk en vrede zonder te weten waarnaar ze precies op zoek zijn of waar ze het kunnen vinden. Geluk en vrede zijn geen doel waar je naar kunt jagen (goede baan, rijkdom, tevreden kinderen) het zijn producten die voortkomen uit de verbondenheid met Gods Liefde. Als je met Gods Liefde verbonden bent dan hangt je geluk en vrede niet meer af van de omstandigheden, in wat je hebt of wat je doet maar van wie je bent in Christus. Geluk en vrede zijn niet de afwezigheid van strijd maar de aanwezigheid van God. 
vrijdag 10 maart 2017

Is de Bijbel wel waar?

Met bovenstaande vraag kwam mijn zoon thuis. Met catechisatie hadden ze het gehad over de verhalen uit de Bijbel en hoe sommige verhalen alleen symbolisch zouden zijn. Dat de schepping alleen symbolisch zou zijn bedoeld. Dat het boek door mensen is geschreven om God te verklaren.

Is dat zo? Zijn verhalen uit de Bijbel door mensen geschreven en vooral symbolisch bedoeld? De Bijbel is het verhaal van God met Zijn Schepping. Het verteld over het begin en het eind van Gods plan met de mensheid. Het vertelt de geschiedenis van God met mensen en het verteld van de toekomst door profetieën.

Zouden de wonderlijke geschiedenissen die er in staan niet echt gebeurd zijn? Of zouden ze echt gebeurd zijn en daarnaast ook verwijzen naar een hoger plan. Ik denk het laatste. God is Almachtig!!!

We waren zelf niet bij de schepping en moeten vertrouwen op Zijn Woord. Als je verhalen uit de Bijbel in twijfel gaat trekken, door ze alleen maar als symbolische verhalen te zien, dan heeft dat grote consequenties. Als de dood al regeerde voor de zondeval d.m.v. evolutie, dan was de schepping niet volmaakt. Ik kan hier nog veel verder over uitweiden maar dat heb ik hier als eens eerder gedaan. Ook hoe ik denk over Jezus wonderen die in twijfel worden getrokken heb ik al eens hier geschreven. Op dit moment lees ik een boekje waarin staat dat ontdekkingen die in deze eeuw zijn gedaan al werden beschreven in de Bijbel. Net andersom dus.

Eerst eens wat feiten:
De Bijbel is geschreven over een periode van 1500 jaar door meer dan 40 schrijvers uit verschillende lagen van de bevolking (koningen, vissers, staatslieden, geleerden, een dokter, een boerenzoon een veehouder etc.) De Bijbel is geschreven op verschillende plaatsen onder verschillende omstandigheden, in diverse culturen. Sommigen schreven terwijl ze in grote blijdschap verkeerden en anderen terwijl ze het eigenlijk niet meer zagen zitten. De Bijbel is geschreven in drie talen. Het oude testament in het Hebreeuws en Aramees. Het nieuwe testament in het Grieks.  De Bijbel is geschreven op drie continenten: Azië, Afrika en Europa.

Het zou niet verwonderlijk zijn als teksten in de Bijbel op verschillende plaatsen met elkaar in strijd zouden zijn. Toch is dat niet het geval. De Bijbelse schrijvers schreven over honderden onderwerpen in harmonie en samenhang. De Bijbel vormt één geheel. Door God geschreven of zoals (2 Petrus 1:20) zegt: "Door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken".
materiaal van Christelijk clubwerk.

Dat dit zo is kan je ook afleiden aan de profetieën die in de Bijbel staan.
Jezus zegt dat het Oude Testament gaat over Hemzelf, de Messias. Gods uiteindelijke plan staat door de geschiedenis en de profetieën geschreven.

Jezus zegt: "Ik heb het gezegd dat alles wat over Mij in de boeken van Mozes en de Profeten en in de Psalmen staat werkelijkheid moet worden." (Lukas 24:44) Ook in (Handelingen 3:18) zegt Petrus: "want lang van tevoren had Hij al door zijn Profeten gezegd dat Christus veel zou lijden".
(1 Korinthiërs 15:3,4): "Christus is voor onze zonden gestorven zoals voorzegd is in de Boeken. Hij werd begraven en is op de derde dag weer levend gemaakt, wat ook in de Boeken stond".

Profetieën
In het Oude Testament staan zestig Messiaanse profetieën en tweehonderd zeventig profetieën die daarmee samenhangen. Gods ‘legitimatiebewijs’ in de geschiedenis, om zijn Zoon, de Messias, de Verlosser der mensheid, te onderscheiden van alle mensen die ooit geleefd hebben. De taak om iemand te laten passen bij Gods legitimatiebewijs dat alleen past bij de Messias is onmogelijk. Er zijn ongeveer veertig mensen geweest die er aanspraak op maakten de Joodse Messias te zijn. Maar slechts één -Jezus Christus- beriep zich erop dat Hij de profetieën vervulde. En Hij vervulde niet alleen de 60 belangrijke profetieën maar ook de 270 daarmee samenhangende!!

Zijn de vervulde profetieën door Jezus toevallig? Een waarschijnlijkheidsberekening sluit toeval uit. Een wetenschapper (Peter W. Stoner, Science Speaks) heeft een waarschijnlijkheidsberekening uitgevoerd met betrekking tot 8 profetieën. "We hebben berekend dat de kans dat een mens, uit welke eeuw dan ook, alle acht profetieën heeft vervuld, één op de 10 tot de 17de is. Een 1 met 17 nullen. En dat zijn dan nog maar 8 profetieën!

Zou Jezus weloverwogen een poging gedaan hebben om de Joodse profetieën te vervullen? Veel gebeurtenissen rond de komst van de Messias gaat alle menselijke inmenging te boven. De geboorte bijvoorbeeld in Bethlehem. De afstamming. Geboren uit het zaad van een vrouw in plaats van een man. De tijd van zijn komst. De omstandigheden rondom zijn geboorte. Het verraad door Judas en het verradersloon (op de cent nauwkeurig) en het land wat met dat loon gekocht zou worden. De manier waardoor Hij ter dood gebracht werd. Hij zou door handen en voeten doorboord worden (een beschrijving Psalm22:17 en Zacharia12:10) Let wel: 800 jaar voordat de kruisiging door de Romeinen als straf werd ingesteld. De reactie van de mensen erom heen, het spotten en spuwen. Het lot dat geworpen werd om zijn kleding. Dat zijn kleding niet werd verscheurd en zijn botten niet gebroken. Dat Hij zou komen voordat de tempel verwoest zou worden (70 jaar later).Waarom deed God al die moeite? Hij wilde dat Jezus Christus als Hij op aarde kwam alle bewijzen voor zijn bevoegdheid zou hebben die Hij nodig had. Maar het meest boeiende feit van Jezus Christus is dat Hij kwam om levens te veranderen. "Ik zal u een nieuw hart geven- en nieuwe en goede verlangens- en een nieuwe Geest in u planten…" (Uittreksel hfst 9. Jezus feit of fictie)

Alleen al door de profetieën moet je tot de conclusie komen dat de Bijbel niet door de mens geschreven is maar door God zelf. Gods Woord is een Levend Woord. Een Woord dat nog dagelijks tot ons spreekt. Het is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Het mag zeker niet afgedaan worden als een menselijk werk om God te verklaren. Dat is geen optie! De Bijbel is een wonder op zich.

Liefde installeren

Een leuk stukje uit vervlogen tijden. De tijd dat je, je computer nog moest opstarten met MS-dos. Maar toch dit verhaaltje nog altijd leuk om te lezen.Healing Helpdesk

Helpdesk: Goedemorgen, waarmee kan ik u van dienst zijn?

Klant: Ik wil graag Liefde installeren. Kunt u me daar misschien bij helpen?

Helpdesk: Ja natuurlijk, bent u er klaar voor?

Klant: Tja, ik ben niet zo technisch, maar ik denk dat ik er wel klaar voor ben.
Wat moet ik eerst doen?

Helpdesk: De eerste stap is het openen van uw Hart. Kunt u dat vinden?

Klant: Ja, zeker, maar er worden nu verschillende andere programma's uitgevoerd. Kunnen die tijdens het installeren gewoon blijven draaien?

Helpdesk: Welke programma's zijn dat precies?

Klant: Laat me eens kijken, op het ogenblik worden Oud-zeer.exe, Lage Zelfwaardering.exe, Wrok.exe en Wrevel.com uitgevoerd.

Helpdesk: Geen probleem. Oud-zeer.exe wordt geleidelijk wel door Liefde gewist uit
uw huidige besturingssysteem. Het kan zijn dat het in het geheugen aanwezig blijft, maar dan laat het
andere programma's ongemoeid. Lage-zelfwaardering.exe wordt op den duur wel door een module van Liefde overschreven. Die heet Hoge zelfwaardering.exe. Maar Wrok.exe en Wrevel.com moet u wel helemaal afsluiten. Door deze programma's kan Liefde niet worden geïnstalleerd. Kunt u deze afsluiten?

Klant: Ik weet niet hoe dat moet.................


Helpdesk: U gaat naar uw startmenu en klikt op Vergeving.exe. Doe dat net zo lang totdat Wrok.exe en Wrevel.com helemaal zijn gewist.

Klant: Oke, gelukt. Maar nu is Liefde vanzelf gestart. Is dat normaal?

Helpdesk: Ja hoor. U moet nu een melding krijgen dat het opnieuw wordt geïnstalleerd voor de resterende levensduur van uw Hart. Krijgt u die melding?

Klant: Oei, ik krijg een foutmelding.

Helpdesk: Welke foutmelding?

Klant: Er staat: Fout 412 Programma wordt niet uitgevoerd op interne componenten. Wat wil dat zeggen?

Helpdesk: O, geen paniek, dat is een probleem dat wel vaker voorkomt. Het wil zeggen dat Liefde is ingesteld om op externe harten te worden uitgevoerd, maar dat het nog niet op uw eigen Hart draait. Het ligt nogal ingewikkeld, maar in lekentermen wil het zeggen dat u pas aan Liefde voor anderen toekomt als u eerst Liefde op uw eigen computer draait.

Klant: Wat moet ik daarvoor dan doen?

Helpdesk: Kunt u de directory Zelfacceptatie openen?

Klant: Ja, die heb ik.

Helpdesk: Klik dan nu maar op de bestanden Ken-je-waarde.txt en Erken-je-beperkingen.doc en kopieer die naar de directory Mijn Hart. De computer zal alle bestanden die nog problemen geven overschrijven en programma's met fouten corrigeren. U dient ook Overdreven-zelfkritiek.exe uit alle directories te wissen en de prullenbak leeg te maken, dan weet u zeker dat het programma voorgoed verdwenen is en nooit meer terug kan komen.

Klant: Zo, dat is gebeurd. Hela! Mijn Hart loopt vol met nieuwe bestanden........Glimlach.mpg draait nu op mijn beeldscherm en geeft gelijk aan dat Vrede.com en Tevredenheid.com in mijn Hart worden overschreven. Is dat wel goed?

Helpdesk: Dat gebeurt wel eens ja. Maar alles op zijn tijd. Liefde is nu dus geïnstalleerd en wordt uitgevoerd.  Als het goed is moet u nu vanaf alles zelf aankunnen, als er nog problemen voordoen of u nog vragen heeft belt u gerust nog een keer. Nog een hele fijne dag gewenst.

vrijdag 24 februari 2017

Land van stilte van Tessa Afshar

Indien de Here mijn hulp niet was geweest, mijn ziel zou bijna in de stilte gewoond hebben. (psalm 94:17)


Land van Stilte. Een ontroerende historische roman van Tessa Afshar. Zij weet als geen ander de Bijbelse tijden te laten herleven. Dit keer speelt het verhaal zich af in de historische setting van het nieuwe testament. De Joodse Elianna vindt dat ze het niet meer waard is om geliefd te zijn. Ze verwijt zichzelf de dood van haar kleine broertje, de oogappel van haar vader, die gebroken door het verdriet niet meer de kracht heeft om het linnenbedrijf te leiden. Samen met haar verloofde probeert ze het bedrijf overeind te houden, maar rampspoed blijft haar achtervolgen. Elianna ervaart al deze tegenspoed als een veroordeling van God en probeert hierin te berusten door haar eigen verlangens overboord te zetten. Om haar verloofde te beschermen besluit ze bij hem weg te gaan en daarna wordt ze tot overmaat van ramp ook nog lichamelijk ziek. Gamaliël een religieuze leraar probeert Elianna te troosten door haar een deel van de Heilige Schrift te geven. Hierin leert Elianna dat Gods haar een hoopvolle toekomst wil geven. Ze leert God zien wie Hij is en ontdekt dat, dat iets anders is dan haar ervaringen haar vertellen. Juist onder de last van lijden en ziekte leert ze God vertrouwen. Na een ontmoeting met Jezus, laat ze alle wrok varen en komt er een keer in haar leven.

Een roman met een diepere boodschap, die laat zien dat we moeten leren ons niet door onze ervaringen te laten leiden maar door wat de God zegt. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here staat er in spreuken 34:20. Als we ons laten leiden door alles wat we zien en meemaken, dan kunnen we gaan denken dat God tegen ons is. De rampen die ons overkomen ervaren we dan als een straf, maar God wil dat we Hem leren vertrouwen ook als daar geen aardse reden toe is. Juist op die momenten op God's liefde blijven vertrouwen. We moeten ons gaan richten op Gods wil en niet op onze eigen verlangens, door gehoorzame stappen te zetten in de ruimte die God ons geeft. Tessa Afshar wil met haar roman Land van stilte laten zien dat God ons vertrouwen niet zal beschamen en dat we allemaal geliefde kinderen zijn van onze Hemelse Vader. 

‘Jullie moeten geen rouwkleren dragen, maar feestkleren. Jullie moeten niet bedroefd op de grond zitten, maar dansen en vrolijk zijn!’ (Jesaja 63:3)


Tessa Afshar is geboren in Iran en groeide daar op al moslima. Op haar veertiende ging ze naar een Engelse meisjesschool in Amerika. Toen ze haar opleiding aan deze school had afgerond, vestigde ze zich definitief in de Verenigde Staten. Haar leven kreeg een andere wending toen ze christen werd. Ze ging theologie studeren aan de Unicersiteit van Yale en maakte daar deel uit van het evangelisch genootschap. Tegenwoordig schrijft ze romans en is ze actief als kerkelijk werker in een gemeente in New England. 

Andere boeken van haar zijn: Aan zijn voeten. Schrijfster in Jeruzalem, Schrijfster aan het Perzische hof en Achter de muren van Jericho. 

vrijdag 17 februari 2017

Gevoel of verstand?

Moeten we als ouders trots zijn als onze kinderen mondig en weerbaar zijn? In deze maatschappij is het een groot goed als je, je staande weet te houden en je woordje klaar hebt. Ouders moedigen hun kinderen aan om voor zichzelf op te komen. Wat vroeger gezien werd als brutaal en grof wordt tegenwoordig mondig en weerbaar genoemd. Je ziet het ook terug in de maatschappij. Mensen worden steeds egoïstischer; "als ik maar aan mijn trekken kom, want een ander doet het niet voor je".
Vaak laten we ons handelen en spreken afhangen van ons hart, ons gevoel. "Ik mag toch zeker wel boos zijn". "Je moet niet alles maar slikken, je moet je gevoelens laten zien anders raak je gefrustreerd".
Maar is dat wel zo?

Gevoel is de wind in je zeil (welk gevoel blaast in je zeil?)
Deze theorie, dat het slecht is om je gevoelens te onderdrukken,  komt voort uit Freuds denkwijze dat veel psychische klachten ontstaan uit het onderdrukken van driften. Alhoewel deze theorie in de psychologie al lang weer achterhaald is, werkt deze nog wel steeds door in onze maatschappij. Het is de basis geweest van de seksuele revolutie en aan dat grote goed willen we niet tornen.

In de Bijbel staat dat we ons niet moeten laten beheersen door onze gevoelens. Als ik me laat meevoeren met mijn negatieve gevoelens dan gaat het van kwaad tot erger. Ik betrek er steeds meer dingen bij waar ik boos over ben. In plaats dat, deze uiting van gevoelens, me oplucht word ik steeds bozer.

De Bijbel zegt dat ik best boos mag worden (Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen plaats.) Ik mag dus boos worden over onrecht. Maar ik moet me niet aan die boosheid overgeven door zelf te gaan zondigen. Mopper niet..., erger je niet..., wees niet jaloers...Je zou er toch gefrustreerd van raken maar....

De Bijbel geeft gelukkig ook de oplossing hoe je met negatieve gevoelens moet omgaan. Er staat in Efeze 4:"...dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken". 

Wijsheid is het roer van je schip. (Wie staat aan het roer?)
De Bijbel raad aan om je niet over te geven aan je gevoelens maar dat je met verstand naar de situatie gaat kijken. Onze overtuigingen en gedachten hebben een grote invloed op ons gevoel en gedrag. Je moet vanuit dat nieuwe denken en de rijkdom,  die je van God ontvangen hebt,  geheel anders in de wereld gaan staan. Kijk met je verstand naar de situatie en heers over je gevoel. Kijk niet alleen naar jezelf maar ook naar de ander en naar wat werkelijk belangrijk is. Het is niet aan jou om te oordelen. Het is aan jou om de Liefde (God) te laten regeren.Vertrouw op God. Hij heeft deze situatie in Zijn hand.  God voorziet je in alles wat je nodig hebt. Zijn nabijheid is de bron van vreugde, die alle boosheid verdrijft. Waardoor je helderder de wereld in kan kijken.

...maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en ​barmhartig, en ​vergeef​ elkaar, zoals ook God in ​Christus​ u ​vergeven​ heeft.Wandelen als ​kinderen​ van het licht. Wees dan navolgers van God, als geliefde ​kinderen, en wandel in de ​liefde, zoals ook ​Christus​ ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven.

zaterdag 4 februari 2017

Afstemmen op de Meester

Oh wat kan ik slecht tegen onrecht. Soms kan ik gewoon zwelgen in verontwaardiging over mensen die iets doen of zeggen waarvan ik vind dat, dat gewoon niet kan. Nog steeds pluk ik de vruchten uit de boom van goed en kwaad. Vaak stel ik mezelf teleur. Weer niet gelukt om op een positieve manier te reageren op een situatie waarvan ik vond dat ik op mijn rechten stond. Maar nu werd het me toch echt te gortig.

Het beltegoed van mijn zoon bleek alweer op te zijn. "Hoe kan dat nou. Heb je, je gevensgebruik niet uitgezet?" Verontwaardigd beweerde mijn mijn zoon niks gedaan te hebben waardoor het geld op kon zijn. Hij gaf me zijn telefoon en ik ging eens goed op zoek. Bij de sms-berichten vond ik een berichtje over een abonnement??? Wat is dit! via http://www.payinfo.nl/ kan je kijken of er een abonnement is afgesloten met je mobiele telefoon en het bleek dat Daniël een abonnement van 5 euro per week had. Hij had via Whatsapp een linkje gekregen en daarin stond dat je 10 gratis emoji's kreeg als je op het linkje klikte en dat had hij gedaan. Via dat linkje van Whatsapp kwam hij op deze pagina:

Hij had op de groene Ga Verder knop gedrukt en niet op Klik hier zoals eronder staat en daarmee was het abonnement gestart. Ik kookte van woede. Wat een vieze vuile manier om kinderen te pakken. Welk weldenkend mens gaat bewust een abonnement afsluiten van 7,50 per week voor wat emoticons. De hele middag was ik bezig om dingen uit te zoeken wat mijn rechten waren en of dit mag. Ik schreef een voorbeeldbrief naar het bedrijf en kreeg een reactie terug. Tja niks aan te doen.
Op het moment dat de bevestigingsknop werd geselecteerd is de abonnementsdienst op 02/11/2016 van start gegaan. De kosten en de frequentie van de dienst, alsmede andere relevante informatie aan u werden verstrekt via onze website. Vervolgens werd u naar ons productenportaal geleid waar u de gekozen items kon downloaden en installeren. Hierna is ook een gratis welkomstbericht naar uw telefoon gestuurd welke de aanmelding op onze dienst bevestigde. Het welkomstbericht bevat ook alle informatie betreffende onze abonnementsdienst. Er is geen gegronde reden om een vergoeding toe te kennen aangezien alle informatie betreffende het abonnement bekend was gemaakt voordat de dienst werd bevestigd.

Waaat, oh wat was ik woest en ook de hele avond was ik bezig met brieven om bezwaar te maken en overheidsinstanties aan het schrijven die zich bezig houden met deze nepperij. De volgende ochtend was ik nog chagrijnig. Steeds weer moest ik denken aan het onrecht dat was aangedaan. Ik zou hoe dan ook dat geld terugkrijgen...ik zal ze pakken...vieze vuile...

Goed, maar eerst maar eens stille tijd en ik pakte mijn Bijbel en las het stukje, dat bij die ochtend aan de beurt was.

Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten. Zegen​ hen die u ​vervloeken​, en ​bid​ voor hen die u belasteren. Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de andere. Verhinder hem die het ​bovenkleed​ van u afpakt, niet ook uw ​onderkleed​ te nemen. Maar geef aan ieder die iets van u vraagt, en eis niet terug van hem die neemt wat van u is. En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. En als u hen liefhebt die u ​liefhebben​, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars hebben degenen lief die hen ​liefhebben​. En als u goed doet aan hen die aan u goeddoen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde. En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars lenen aan zondaars, om hetzelfde terug te ontvangen. Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. .......En oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden; verdoemt niet, en gij zult niet verdoemd worden; laat los, en gij zult losgelaten worden. (Lucas 6:27-36)

Ik kwam in opstand: "Maar Heer, moet ik het dan zomaar laten gebeuren?"  Tijdens de wandeling met de hond dacht ik er langer over na. Waar ben ik eigenlijk mee bezig. Waarom laat ik de woede zo toe. We leven in een wereld vol onrechtvaardigheid. Laat het maar los. Langzaam kon ik het loslaten en dat voelde zo heerlijk. We kunnen ons zo laten leiden door de negatieve dingen van deze wereld. Dingen veraf en dichtbij. Maar de Heer wil niet dat het ons helemaal gaat beheersen. Natuurlijk mag ik duidelijk maken dat dit een oneerlijke zaak  is maar daarna moet ik het loslaten. Of ik nu wel of niet mijn geld terug krijg is opeens niet meer belangrijk. Ik heb toch genoeg. Ik ben zo rijk en dan bedoel ik niet mijn aardse bezit. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn. Door mijn negatieve houding en boosheid steek ik ook andere mensen in mijn omgeving aan. Wees blij staat er in de Bijbel. Het staat zelfs twee keer achter elkaar:

 "Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u".

We mogen als christen positief in het leven staan en dankbaarheid is de meest effectieve manier om die negativiteit te verdrijven. We mogen dankbaar zijn omdat God heel dicht bij ons is.
Hij is nabij staat er na de oproep om blij te zijn. Dat is de grootste reden van onze vreugde. God ziet ons, hij weet onze strijd, Hij geeft ons raad, Hij geeft ons weer vrede die alle verstand en ons gevoel te boven gaat.

Telkens weer afstemmen op de stem van de Meester. Jezus hield zich ook niet met het onrecht bezig door zich druk te maken over de Romeinse bezetter. Jezus keek naar de persoon, de mens en zelfs de onrechtvaardige gemene tollenaar riep Hij bij zijn naam. Niet om hem te veroordelen maar om maaltijd bij hem te houden. Wij moeten nog zoveel leren. Juist door onze houding (Geheel anders zijn) kunnen we mensen Christus laten zien. Ooh Heer, help me om niet van de boom van goed en kwaad te eten maar van de boom des levens. WWJD? What Would Jesus Do?

donderdag 26 januari 2017

Jezelf zijn of Jezus volgen?

Mijn zoon stelde mij de vraag: "Mam, ik heb geleerd dat je bij God helemaal jezelf mag zijn maar waarom moet je dan gaan lijken op Jezus?" Voor het zoeken naar het antwoord op deze vraag moet je eigenlijk eerst een andere vraag beantwoorden namelijk: Wie ben je?

We zijn door de wereld zo aangetast dat we niet meer weten wie  we zijn. God heeft ons geschapen naar Zijn evenbeeld. Na de zondeval schaamden ons voor wat we soms denken, wat de ander zal denken. Bang om veroordeeld te worden door God, anderen en onszelf, omdat we wisten dat ons hart niet meer puur en zuiver was. De mens verstopte zich...en maakte kleren van vijgenbladeren voor zichzelf.

Maar God riep en roept nog steeds uit: "Mens, waar ben je". "Kom tot mij". God roept je en je mag komen. Dit zegt God niet om je gevangen te nemen maar om je te bevrijden van jezelf. Zonder dat je het weet ben je een slaaf van jezelf. Maar God liet ons vrij om te kiezen. Wil je bij mij horen of kies je voor de wereld en blijf je, je verstoppen. Door het offer van Jezus hoef je, je niet langer verstoppen uit angst voor God- en mensenoordeel. In die zin mag je jezelf zijn en mag je komen zoals je bent. Maar wie ben je dan?

Je bent Gods kostbaar geliefd kind. Je Hemelse Vader wil je bevrijden van de leugen dat jezelf god zal zijn. Je eigen pogingen om heilig en puur te worden zijn alle gedoemd te mislukken. Je hart is een zwart gat dat nooit gevuld zal zijn, totdat God het vult met Zijn  Heilige Geest. Als de Koning Zijn rechtmatige plaats mag nemen in je hart. Dan kan je pas werkelijk vrij in deze wereld staan. God wil je bevrijden van veroordeling. Van je donkere hart. Het hart van steen. God wil je bevrijden van je zelfzucht. Bijbelse nederigheid betekent, vrij worden van jezelf. 

Als je God de troon van je leven geeft, dan kan je pas werkelijk vrij in de wereld staan. Je zoektocht naar liefde, aanvaarding en vrede is dan voltooit in Gods Liefde voor jou. In die zin moet je sterven aan jezelf, je zelfzucht en je donkere hart om werkelijk te worden zoals God je heeft bedoeld. Je hoeft je niet langer bezig te houden met jezelf. Je hebt je handen vrij om ze uit te strekken naar de ander. Je hebt alles ontvangen wat je nodig hebt om een zegen te zijn en te wandelen waardig je roeping. We zijn bedoeld om God te verheerlijken en niet onszelf. Als jij je leven aan God geeft, geeft God Zijn Heilige Geest aan jou.

Het lijkt een tegenstelling maar dit is het antwoord: 
Pas als je sterft aan jezelf kan je echt jezelf zijn.

Met Johannes mogen we zeggen: "Hij moet groter worden en ik kleiner. God tilt ons op uit het proces van meer- en minderwaardigheid en geeft ons een nieuwe identiteit, die los staat van wat anderen zullen denken. Je ego zit niet meer op de troon maar Jezus. God gaat met je aan het werk, want je zult je de oude gewoonten en verkeerde eigenschappen van je oude leven moeten afleggen. Je hebt ze niet meer nodig. Dat zijn de oude vijgenbladeren die  je mag afleggen en je mag goed passende kleding aantrekking, die God speciaal voor jou heeft gemaakt en waar een offer voor nodig was! Het hart van steen wordt een echt hart dat klopt in het ritme van Gods hart.

Samen met God mag je kijken wat niet bij jou hoort. De kleden afleggen die jou niet werkelijk kunnen bekleden. Maskers die je draagt, angsten die je voelt. Stap voor stap aan de hand van Vader mag je steeds echter worden en de Liefde die je van Vader ontvangt mag je doorgeven aan de ander. Steeds vrijmoediger aangespoord door de vreugdevolle knipogen van God zelf. Steeds meer bewust van Gods liefdevolle aanwezigheid zul je steeds meer tot je recht komen. Zoals een bloem die zich openvouwt naar de zon. Je mag Gods Zoon weerspiegelen, door de vruchten van de Geest, op jouw unieke manier.

"Koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld". Ga niet langer op zoek om iemand te zijn die je niet bent!!!

Je hoeft niet meer iets te doen om een onderscheiding of beloning te krijgen. Dit geeft een geweldige vrijheid. Leef daaruit.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...