donderdag 31 oktober 2013

Jezus nooit gezien

Ik kwam dit gedicht tegen van Martin Brand.
Een mooie aanvulling op mijn vorige blog Imago Dei.
 


Jezus nooit gezien

 
'k Heb Jezus nooit gezien, nooit zachtjes aangeraakt.
Nooit hoorde ik Hem lachen aan mijn tafel om een grap
of iets dat Hij had meegemaakt.
Nog nooit zag ik Hem eten of dansen op een feest.
Al die alledaagse dingen, k ben er nooit echt bij geweest

Dus hoe kan ik dan zeggen dat ik zo veel van Hem hou
En hoe kan ik dan zingen dat ik Hem geloof en Hem vertrouw.

'k Heb Jezus nooit gezien en ik heb Zijn stem nog nooit gehoord.
Zijn haarkleur en zijn ogen, ik heb geen flauw idee,
zo weinig, dat ik zeker weet.
Ik heb Hem niet zien lijden voordat Hij stierf aan 't kruis voor mij.
En toen Hij opstond was ik er weer niet bij.

Maar hoe kan ik dan zeggen dat ik zo veel van Hem hou.
En hoe kan ik dan zingen dat 'k Hem geloof en Hem vertrouw.

ja, ik weet het klinkt onlogisch en ik snap dat je sceptisch bent.
Maar sinds ik Hem mijn hart gaf heeft mijn hele wezen God erkend.
Mijn hele leven is veranderd sinds ik knielde voor mijn Heer.
Hij heeft mijn schuld vergeven mijn hart weer zacht gemaakt.
Hij leidt mij stap voor stap. Hij vult mij met zijn kracht.
Zodat ik weet: Jezus leeft!

En je zult het nooit begrijpen als je aan de zijlijn staat.
Maar als je eerlijk zoekt naar Jezus, als je bidt en vraagt om Jezus,
als je knielt en bidt tot Jezus, weet ik dat er iets veranderen gaat.
 
 

zondag 27 oktober 2013

Imago Dei


De mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. We zijn geschapen om een beelddrager van God te zijn. Hier op aarde Zijn heerlijkheid te weerspiegelen. Maar in plaats van Gods Liefde te reflecteren hier op aarde zijn we onszelf gaan presenteren. We zijn zelf op de troon gaan zitten en zijn zelf gaan bepalen wat goed en slecht is. God is geen Koning meer in ons leven als we voor onszelf leven. Het Koninkrijk van God is alleen daar waar God Koning is. En als we naar de wereld kijken dan lijkt dat Koninkrijk van God verder weg dan ooit. Mensen zijn alleen bezig met zichzelf. "Me myself and I".

Geloof in God de Vader hangt  ook samen met ons eigen vaderbeeld. Wat heb je van huis uit meegekregen. Ik las dat we in het 'vaderloze tijdperk' leven.Vaderloosheid kent verschillende vormen. De afwezige vader, doordat veel vaders het te druk hebben met hun eigen carriërre Of de afwijzende vader, doordat vaders het gezin verlaten. Projecteren we dit vaderbeeld naar God de Vader?

http://www.ikzoekgod.nl/een-brief-voor-jou/een-brief-voor-jou-tekst-versie/

Mijn vader?
Het eerste waar ik aan denk bij het woord vader is:  "Ik ben er niet"
“Ik ben er niet,” dat had mijn vader op een briefje geschreven. Mijn moeder kwam mijn vader tegen toen hij naar buiten liep. Ze vroeg waar hij heen ging. Hij zei dat hij haast had en dat er een briefje op tafel had lag. Mijn moeder zwaaide hem uit en liep naar de tafel en daar lag het briefje, “Ik ben er niet”. En zo was het. In het gezin was hij de grote afwezige. Altijd bezig met zichzelf te presenteren.

Mijn vader, de man die mijn moeder bedroog en die zijn vriendin belangrijker vond dan ons gezin. Belangrijker vond dan mij, zijn eigen dochter.  Hij was altijd al erg op zichzelf en vond het heerlijk om mensen voor de gek te houden. Nooit was ik zeker over zijn gevoelens voor mij.
Mijn vader had al vaker laten merken dat ook wij niet zo belangrijk waren. Vaak gingen we voor de ‘gezelligheid’ mee als hij zijn etsen aan de man moest brengen. Hij ging dan bij de afspraak naar binnen en lieten mijn broertje en ik soms uren alleen achter in de auto. Die hij een straat verder had geparkeerd. Hij ging dan koffie drinken of zelf eten bij de mensen. Af en toe gingen we toch aanbellen bij de mensen waar hij naar toe was gegaan en de mensen waren dan geschokt dat wij nog in de auto zaten maar dan verzon hij een leugen dat hij ons eerst had afgezet bij een kennis. Mijn vader kon heel goed liegen. En deed dat zonder blikken of blozen en hij was er zelfs trots op. Zo was ik nooit zeker wat waar en niet waar was bij mijn vader. Zelfs niet of hij wel van ons hield.

Hij verliet ons en liet bijna niks meer van zich horen. We bezochten hem wel maar we moesten daar zelf achteraan. Verjaardagen werden vergeten. Bezoekjes waren moeizaam en als we op bezoek kwamen vroeg hij nooit hoe het met ons ging maar vertelde altijd hoe geweldig het met hem ging.

Mensen die in ons leven beelddragers hadden moeten zijn waren beelddragers van zichzelf. We zijn beschadigd door diezelfde mensen. God de Vader is Ik Ben. De betrouwbare persoonlijke betrokken Vader en ondanks onze verwrongen beelden die we hebben mee gekregen kunnen we deze Liefdevolle vader leren kennen.

De Liefde "zij zoekt zichzelf niet".
Jezus heeft ons laten zien wie God is. Met onbaatzuchtige Liefde heeft Hij onze schuld aan het kruis gedragen. God zelf is naar deze wereld toegekomen om haar te bevrijden van zichzelf.
 
Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.

Hij is de Verlosser en Heer van mijn leven en ik hoop dat deze Vader ooit de Heer van mijn Vader mag zijn. Dat mijn vader af stapt van zijn troon en God Koning laat zijn in zijn leven. We zijn allemaal op één of andere manier beschadigd. Ook mijn vader is weer beschadigd door zijn eigen vader. Laten we voor onszelf en de mensen om ons heen bidden. Dat we werkelijk beelddragers mogen zijn.

Imago Dei

 
 

dinsdag 15 oktober 2013

Regenboog

 
 
Ha, alweer over regenbogen. Tja je ziet ze de laatste tijd zoveel met dit buiige weer. Laatst vertelde iemand mij een mooie gedachte bij het zien van een regenboog.
God heeft de wereld bijna vernietigd om hem daardoor te redden.

God legde na de zondvloed  zijn strijdwapen in de lucht te ruste.


"nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen."
 
 

De pijlen van de dodelijke vloed waren niet meer op de aarde gericht.
 
Gods grote woede over haat, zonde en dood is tot uitbarsting komen maar niet op ons....maar
op Zijn Zoon. De Redder. Jezus Christus.
 
Kijk nog eens goed naar de boog. Hij wijst omhoog.
Hij zelf heeft de straf van onze zonden dragen.
 
De aarde zal vergaan maar er staat een levende ark gereed.
Kom aan boord.Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.  Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.    Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.  Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.  Als een dief in de nacht  Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 
  De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.
2Petr 3

woensdag 9 oktober 2013

Puur vandaag
Even reclame maken voor een nieuwe site van uitgeverij Kok: Puurvandaag. Een maand geleden is deze site de lucht ingegaan. Het grappige is dat ik aan deze site mag meewerken door af en toe een boekreview te schrijven. Maar sowieso is het een site die de moeite waard is om eens te bezoeken.  

"Puurvandaag.nl is het nieuwe platform voor vrouwen  die van lezen houden en elkaar willen ontmoeten en inspireren. Elke dag vind je artikelen vol inspiratie, boekreviews, persoonlijke verhalen van auteurs, bezinning en praktische tools voor opvoeden, timemanagement en DIY.
Puurvandaag.nl is onderdeel van het Puur!Concept van Uitgeverij Kok.

Mijn boekreviews kan je voortaan vinden bij Puurvandaagwoensdag 2 oktober 2013

Een overheerlijk buffet

'De voorschriften van de Heer zijn waarachtig,
rechtvaardig, geheel en al.
Ze zijn begeerlijker dan goud,
dan fijn goud in overvloed,
en zoeter dan honing,
dan honing vers uit de raat.'
Psalm 19:10b-11 (NBV)
 
 
 
Deze week een creatieve overdenking uit de binnenkamer van Sestra.
 
Wil je gezond blijven? Eet dan gevarieerd.
Wil je geestelijk gezond blijven? 'Eet' dan gevarieerd.
Mag ik je meenemen naar het meest unieke geestelijke restaurant dat er bestaat?
 
Geachte gast,
 
 
Welkom bij Bijbelrestaurant 'Uit de Honingraat'. Er is een speciaal Bijbelmenu voor je samengesteld. Een rijkelijk, overvloedig buffet. Laat mij de gerechten, die verschillende soorten Bijbelgedeelten voorstellen, even toelichten.
 
 
 
 
 
Het vlees:
Symboliseert het bestuderen van wetten, voorschriften en offers, zoals je die vindt in o.a. Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Het vlees is zeer voedzaam en belangrijk om alle andere gerechten beter te kunnen waarderen. Soms is het wat taai en moet je er langer op kauwen. Als je dat doet zul je er van onder de indruk raken en de smaak zeker gaan waarderen.
 
De groente:
De vier Evangeliën (Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes) zijn als vier soorten groente. Elk heeft zijn eigen kleur, smaak en textuur. Zij vullen elkaar aan in het groentepalet en zijn absoluut noodzakelijk in het menu.
 
De aardappels:
Stellen de geschiedenissen, geslachtsregisters en gebeurtenissen voor die door heel de Bijbel beschreven zijn. Volgens sommigen smaken die verhalen wat droog. Maar wie goed proeft, ontdekt dat aardappels de basis vormen voor het hele buffet en bijzonder voedzaam zijn.
 

 
 
De saus:
De Brieven in het Nieuwe Testament zijn als een rijk gevulde saus die Oude Testament en Evangeliën met elkaar verbindt. In de Brieven worden beide uitgelegd en verrijkt. De saus is op smaak gemaakt met ruim 20 kruiden.
 
Het dessert:
Dan serveren wij een heerlijk uitgebalanceerd dessert van psalmen geschreven door David, Mozes, Asaf, e.a. De psalmen zijn:
zoet als custardvla: wanneer zij troost bieden en indrukwekkende aanbidding vertolken
zuur als yoghurt: wanneer zij over schuld, wraak en tranen gaan
De unieke combinatie van zoet en zuur maakt dit dessert enorm geliefd en waardevol in het algehele menu.
 
 
 
Het fruit:
De wijsheid uit Spreuken, Hooglied, Prediker en Job is als eerlijk, vers en fris fruit, vol vitamines voor vandaag. De smaak varieert van bitter, zuur, fruitig tot zoet. Zeer gezond!
De koffie:
Symboliseert de profetieën zoals die beschreven zijn door o.a. Jesaja, Jeremia, Joël, Hosea, Micha, Habakuk en Johannes (in Openbaring).
Soms zijn ze zo pittig en scherp als een kopje espresso. Je bent in één keer wakker. Zoals bij een profetie die zonde aan de kaak stelt en oordeel en vergelding aankondigt.
Soms zijn ze zo warm en mild als een Café Latte, wanneer zij troost, genezing en herstel aankondigen.
 
 
 
 
Het gebak:
Bestaande uit verschillende soorten soezen, elk ambachtelijk gevuld met een unieke vulling. Zo hebben de levensverhalen van mensen uit de Bijbel als Abraham, David en Maria elk hun eigen omvang, vorm en smaak.
 
De chocolade:
Gods beloften, gevonden in de hele Bijbel, zijn als overheerlijke rijke chocolade. Blank, melk, puur of gevuld, bemoediging en troost in elke situatie.
Dit zijn de gerechten uit het Bijbelbuffet dat wij vandaag serveren. Ik zal je nu even alleen laten zodat je een keuze kunt maken uit het menu. Denk over elk gerecht na en bedenk wat jij hiervan deze week zou willen 'eten'.
Bedenk dat onze Hemelse Chef-kok liefdevol, ruimhartig en gul is en alle gerechten in overvloed heeft. Dus bescheidenheid is niet nodig.
 
 
 
 
 
Wil je meer lezen?
Numeri 23:19
Psalm 12:6, 119:103, 105, 130
Jesaja 45:18-25, 46:8-11, 55:10-11
Matteüs 5:17-19, 24:32-35
2 Timoteüs 3:16

Appelmoes:
Sommigen doen rijkelijk appelmoes over hun voedsel. Hierdoor proeven zij de werkelijke smaak niet meer. Sommigen gebruiken moes bij het Bijbellezen. Bijvoorbeeld:

  • De 'Dat geldt vast niet voor mij-moes', waardoor zij die woorden minder serieus nemen.
  • De 'Ik snap het toch niet-moes', waardoor zij het maar laten zitten.
  • De 'Ik ben toch al gered?-moes', waardoor zij grondige Bijbelstudie wat overdreven vinden.
  • De 'God is liefde-moes', waardoor zij de smaak van profetieën, oordelen en vergelding niet meer proeven.
  • De 'Ik heb nu geen tijd-moes', waardoor vluchtig lezen prima smaakt.

Welke (s)moes gebruik jij?

Doe het eens met wat minder moes en ontdek de ware smaak, zodat je deze leert kennen en waarderen.

Bestek helpt je bij het nuttigen van de maaltijd. Het is niet de maaltijd.
Concordanties, commentaren, atlassen en woordenboeken zijn bijzonder handige hulpmiddelen. Gebruik ze waar nodig, maar het gaat om de bijbel zelf.

De Hemelse Bereider heeft met veel liefde en zorg
een overheerlijk geestelijk buffet
voor jou
klaargemaakt.
Hij zegt:
Neem en eet.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...