dinsdag 15 oktober 2013

Regenboog

 
 
Ha, alweer over regenbogen. Tja je ziet ze de laatste tijd zoveel met dit buiige weer. Laatst vertelde iemand mij een mooie gedachte bij het zien van een regenboog.
God heeft de wereld bijna vernietigd om hem daardoor te redden.

God legde na de zondvloed  zijn strijdwapen in de lucht te ruste.


"nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen."
 
 

De pijlen van de dodelijke vloed waren niet meer op de aarde gericht.
 
Gods grote woede over haat, zonde en dood is tot uitbarsting komen maar niet op ons....maar
op Zijn Zoon. De Redder. Jezus Christus.
 
Kijk nog eens goed naar de boog. Hij wijst omhoog.
Hij zelf heeft de straf van onze zonden dragen.
 
De aarde zal vergaan maar er staat een levende ark gereed.
Kom aan boord.Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.  Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.    Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.  Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.  Als een dief in de nacht  Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 
  De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.
2Petr 3

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...