maandag 30 januari 2012

Gods zal voorzien.

Fillipenzen 4:19 Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. Dit is een fantastische hoopvolle tekst maar zo vaak gaat het leven anders als wij hadden gedacht en gaat God andere wegen die wij hadden gekozen. Toch mogen we vertrouwen dat God het beste geeft.
God vervult niet al onze wensen,
maar wel al Zijn beloften.
We mogen bidden maar gebed is geen toverspreuk.
Soms is Gods antwoord: "Nee"
Soms bidden we verkeerd. Je zet je zinnen ergens op en toch krijg je het niet omdat je er niet om bidt en als je ervoor bidt krijg je het nog niet want je bidt verkeerd. Je wilt alleen maar je hartstochten bevredigen. Vriendschap met de wereld is vijandschap met God. Want de wereld met zijn hartstochten is het omgekeerde van wat God wil. Onderwerp je aan God en verzet je tegen de duivel, dan zal hij voor je vluchten.
Ik zie steeds vaker dat het Christelijk geloof gebruikt wordt als een soort psychologische therapie om tot rust/vrede te komen. (Net zo als soms onderdelen van andere geloven gebruikt worden). Om zo een beter en geliefder mens te worden. Maar volgens mij is dat een verkeerd gebruik van het geloof. Geloof is er niet zozeer voor dat wij ons goed voelen maar juist dat wij niet meer leven voor onszelf en gehoorzaam worden aan wat God wil. Het gaat om Gods koninkrijk en Zijn gerechtigheid. Want wie z'n leven wil behouden zal het verliezen maar wie het verliest om Mijn Naam zal het vinden. Ik wil U dienen Heer ook als het soms pijn doet, ook als mensen me erom verachten. Het gaat om U.

Het Evangelie is geen welvaarts-evangelie. Geloof en alles zal goed komen. Ja uiteindelijk zal het goed komen maar dat wil niet zeggen dat je in dit leven geen tegenslagen meer zult ondervinden. Lees maar eens wat Christenen te wachten staat in Romeinen 8. Honger, dorst, dood, naaktheid en in Hebreeën 11. Eerst verteld de schrijver over alle grootse wonderen. Vrouwen hebben haar doden uit de opstanding terug ontvangen, vijandelijke legers verslagen etc etc. en dan..vers 35 horen we andere woorden:  foltering, hoon, geselslagen, boeien, gevangenschap, gestenigd, vermoord, ontbering, verdrukking en mishandeling De wereld was hun niet waardig. Ook lijden en tegenslagen kunnen een teken en getuigenis van geloof geven.

Of heeft God alleen maar waarde in ons leven als Hij voor ons winst opleverd???

Vertrouw maar gewoon Hij geeft het BESTE

zaterdag 21 januari 2012

Gister hoorde ik het weer: “Heb je een goed leven geleid, denk je dat je in de hemel komt en zal Petrus je binnenlaten”. Terwijl er in de bijbel staat dat je door een goed leven te leiden niet in de hemel komt. Het geeft de tegenovergestelde boodschap van de bijbel. In de bijbel staat juist dat alle mensen nooit goed genoeg zullen zijn om ooit in de hemel te komen. (Romeinen 3:23: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd uit genade, door de verlossing in Christus Jezus”)Welke goede werken je ook doet en hoe puur je ook bent. Je kan de hemel nooit verdienen…De boodschap van de bijbel is dat er een onoverbrugbare kloof is tussen God en mensen. God is Liefde maar ook rechtvaardig en Heilig. Hij kan fouten niet door de vingers zien. MAAR God heeft een brug gemaakt door zijn Zoon. Jezus stierf in onze plaats.
Niet wij zijn het die opklimmen naar het ‘goddelijke’maar God zelf kwam naar ons toe. Wij kunnen onszelf niet op de borst slaan dat we door onze goede werken de hemel verdienen. God verdient alle eer. We hoeven dit alleen maar in dankbaarheid te aanvaarden en te geloven en dan zal door God Geest ons leven veranderen. Goede werken en goed leven vloeien dan voort uit het nieuwe leven. Goede werken uit dankbaarheid!! Aanvaard jij dat je aanvaard bent. Jezus zegt: Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

maandag 9 januari 2012

Mijn geliefd kind,

Ik houd van jou!
Ik heb Mijn eigen bloed voor jou vergoten
om je rein te maken.
Je bent nieuw, geloof dat dat waar is!
Je bent lieflijk in Mijn ogen en Ik schiep je zoals je bent.
Bekritiseer jezelf niet en raak niet ontmoedigd,
omdat je niet volmaakt bent in je eigen ogen.
Dit leidt enkel tot frustatie.
Ik wil dat je Mij vertrouwt,
iedere dag weer, stap voor stap.
Blijf in Mijn kracht en Mijn liefde.
En wees vrij- wees jezelf!!
Sta niet toe dat andere mensen je opjagen.
Ik zal je leiden als je het Mij toestaat.
Wees je mijn aanwezigheid bewust.
Ik geef geduld, vreugde en vrede.
Verwacht de antwoorden van Mij.
Ik ben je Herder en Ik zal je leiden.
Volg Mij alleen.
Wees niet bezorgd over jezelf,
je bent Mijn verantwoordelijkheid.
Ik zal je veranderen zonder dat je het eigenlijk door hebt.
Heb jezef lief en heb anderen lief omdat Ik je liefheb.
Wees niet op jezelf gericht, wees op Mij gericht!
Ik leid, ik verander, maar niet wanneer je het zelf probeert.
Want ik wil jouw krachtsinspanningen niet bevechten.
Je bent van Mij.
Geef Mij vreugde je gelijkvormig aan Christus te maken.
Je enige opdracht is op Mij gericht te zijn en op Mij alleen!
Worstel niet zo, maar ontspan je in Mijn liefde.
Ik wil de vrijheid om je vrijuit lief te kunnen hebben!
Houd ermee op in je eigen kracht te willen doen!
Mijn wil is volmaakt, Mijn liefde is voldoende.
Ik zal in al jouw behoeft voorzien, want Ik heb je lief!
Je Hemelse Vader.

zondag 8 januari 2012

Geloofsvertrouwen

Beelden zeggen soms meer dan 1000 woorden en kunnen je soms veel dieper raken. Zo ook met dit stukje uit de film van de Reddertjes in kangaroeland. Glen keane is de 'schepper' van vele Disneykarakters. (Het beest van belle, Tarzan etc. De tekenaar is ook Christen en probeert door de tekeningen heen iets van Gods heerlijkheid te laten zien. In een interview vertelde hij iets over dit stukje van Marahute de arend. Het jongetje Cody valt van een rots en wordt opgevangen door de arend en leert steeds meer te vertrouwen dat hij niet bang hoeft te zijn. De arend is steeds in de buurt om hem op te vangen. Op het water laat de arend hem los en hij gaat recht op een waterval af. De tekenaar vertelde dat hij niet precies wist hoe hij Cody moest uitbeelden. Angstig naar beneden kijkend. Steeds weer was de tekening niet goed totdat hij bedacht dat hij volkomen vertrouwen moest uitbeelden. Hoofd omhoog en armen gespreid. Volkomen vertrouwend dat hij de kloof overbrugt. En zo is in dit kleine fragment een stukje evangelie zichtbaar geworden. God is dichtbij als je je leven aan Hem toevertrouwd. Jezus heeft onze zonden gedragen en draagt jou. Steeds meer leer je Hem vertrouwen. Hij zal ons over de kloof dragen. Geloof...Als je weet dat God met je is kan je de toekomst aan.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...