maandag 30 januari 2012

Gods zal voorzien.

Fillipenzen 4:19 Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. Dit is een fantastische hoopvolle tekst maar zo vaak gaat het leven anders als wij hadden gedacht en gaat God andere wegen die wij hadden gekozen. Toch mogen we vertrouwen dat God het beste geeft.
God vervult niet al onze wensen,
maar wel al Zijn beloften.
We mogen bidden maar gebed is geen toverspreuk.
Soms is Gods antwoord: "Nee"
Soms bidden we verkeerd. Je zet je zinnen ergens op en toch krijg je het niet omdat je er niet om bidt en als je ervoor bidt krijg je het nog niet want je bidt verkeerd. Je wilt alleen maar je hartstochten bevredigen. Vriendschap met de wereld is vijandschap met God. Want de wereld met zijn hartstochten is het omgekeerde van wat God wil. Onderwerp je aan God en verzet je tegen de duivel, dan zal hij voor je vluchten.
Ik zie steeds vaker dat het Christelijk geloof gebruikt wordt als een soort psychologische therapie om tot rust/vrede te komen. (Net zo als soms onderdelen van andere geloven gebruikt worden). Om zo een beter en geliefder mens te worden. Maar volgens mij is dat een verkeerd gebruik van het geloof. Geloof is er niet zozeer voor dat wij ons goed voelen maar juist dat wij niet meer leven voor onszelf en gehoorzaam worden aan wat God wil. Het gaat om Gods koninkrijk en Zijn gerechtigheid. Want wie z'n leven wil behouden zal het verliezen maar wie het verliest om Mijn Naam zal het vinden. Ik wil U dienen Heer ook als het soms pijn doet, ook als mensen me erom verachten. Het gaat om U.

Het Evangelie is geen welvaarts-evangelie. Geloof en alles zal goed komen. Ja uiteindelijk zal het goed komen maar dat wil niet zeggen dat je in dit leven geen tegenslagen meer zult ondervinden. Lees maar eens wat Christenen te wachten staat in Romeinen 8. Honger, dorst, dood, naaktheid en in Hebreeën 11. Eerst verteld de schrijver over alle grootse wonderen. Vrouwen hebben haar doden uit de opstanding terug ontvangen, vijandelijke legers verslagen etc etc. en dan..vers 35 horen we andere woorden:  foltering, hoon, geselslagen, boeien, gevangenschap, gestenigd, vermoord, ontbering, verdrukking en mishandeling De wereld was hun niet waardig. Ook lijden en tegenslagen kunnen een teken en getuigenis van geloof geven.

Of heeft God alleen maar waarde in ons leven als Hij voor ons winst opleverd???

Vertrouw maar gewoon Hij geeft het BESTE

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...