zaterdag 21 januari 2012

Gister hoorde ik het weer: “Heb je een goed leven geleid, denk je dat je in de hemel komt en zal Petrus je binnenlaten”. Terwijl er in de bijbel staat dat je door een goed leven te leiden niet in de hemel komt. Het geeft de tegenovergestelde boodschap van de bijbel. In de bijbel staat juist dat alle mensen nooit goed genoeg zullen zijn om ooit in de hemel te komen. (Romeinen 3:23: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd uit genade, door de verlossing in Christus Jezus”)Welke goede werken je ook doet en hoe puur je ook bent. Je kan de hemel nooit verdienen…De boodschap van de bijbel is dat er een onoverbrugbare kloof is tussen God en mensen. God is Liefde maar ook rechtvaardig en Heilig. Hij kan fouten niet door de vingers zien. MAAR God heeft een brug gemaakt door zijn Zoon. Jezus stierf in onze plaats.
Niet wij zijn het die opklimmen naar het ‘goddelijke’maar God zelf kwam naar ons toe. Wij kunnen onszelf niet op de borst slaan dat we door onze goede werken de hemel verdienen. God verdient alle eer. We hoeven dit alleen maar in dankbaarheid te aanvaarden en te geloven en dan zal door God Geest ons leven veranderen. Goede werken en goed leven vloeien dan voort uit het nieuwe leven. Goede werken uit dankbaarheid!! Aanvaard jij dat je aanvaard bent. Jezus zegt: Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...