zaterdag 14 juli 2012

Uitverkiezing

Zonder Jezus Christus mist je leven doel

Brrr. Vandaag een hatelijk stukje over de kerk in het dorpskrantje gelezen. Wat verschrikkelijk als je opgroeid met een verkeerd Godsbeeld. Met mensen die elkaar kapot maken met vrome praat en schijnheiligheid. Er staat...

 "Als je goed was kwam je in de hemel en anders kwam je in de hel. Maar God weet alles, dus ook voor je geboorte al of je in de hemel komt of niet. Dat heet predestinatie. Een baby, die na de geboorte overlijdt kan al verdoemd zijn, terwijl het nog niets bewust heeft gedaan. Dat heet erfzonde. Mensen zijn door dit vraagstuk gek geworden, hebben zelfmoord gepleegd."


Daarna gaat het stukje nog verder over de verschillende opvattingen, strijd en schijnheiligheid van mensen. Pff wat kan ik daar verdrietig van worden. Als ik dit had meegemaakt dan had ook ik de kerk aan de kant geschopt. Hier wordt een beeld van God geschetst als een wrede machtwellustige heerser die zelfs babietjes laat branden in de hel.


De Bijbel laat een heel ander geluid horen. God is liefde... God zelf is mens geworden om ons te redden en hij heeft zichzelf laten zien in Jezus Christus. Je mag zeker zijn dat je bent behouden en dat is juist het goede nieuws. Dat is je vreugde.

 De bijbel zegt iets heel anders over predestinatie of de leer van de uitverkiezing.

Ef 1:4 Voordat de wereld gemaakt werd, heeft Hij ons immers in Christus uitgekozen om hem toe te behoren en smetteloos voor hem te staan.
5 In zijn liefde had hij van tevoren beslist dat Hij ons door Jezus Christus als zijn kinderen zou aannemen. Zo wilde hij het, in zijn goedheid.De Uitverkorene van voor de grondlegging der wereld af, is Jezus Christus. Hij was voor de grondlegging der wereld al uitverkoren om de (komende) mensheid te redden, Door te geloven in Hem, delen wij in Gods verkiezing. We zijn uitverkoren IN Christus. Als God van voor de grondlegging der wereld bepaald zou hebben wie voor eeuwig behouden zullen worden en wie niet dan zou dit betekenen dat God in feite ook mensen heeft aangewezen die nooit behouden zouden kunnen worden en die daardoor voorbestemd zouden zijn voor de hel. Dit is in srijd met het beeld van Gods liefde en genade voor iedereen, zoals in de Bijbel staat. Door heel de Bijbel heen blijkt juist dat het de wil van God is dat alle mensen behouden worden.

Joh 3:16 16 "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. 17 Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen maar om de wereld door hem te redden".

God wil juist niet dat er ook maar iemand verloren gaat! (Ezech 33:11, 1Tim 2:3b,4, 2Petr3:9) Als je verloren zou gaan, dan komt dat niet omdat je niet uitverkoren bent, maar omdat je niet hebt geloofd in de Zoon van God, Jezus Christus, de Uitverkorene. De genade is voor iedereen die wil komen.

God heeft er alles aan gedaan om jou het eeuwige leven te geven. Hij gaf Zijn Zoon, zodat jij vergeving van je zonden en eeuwig leven kunt ontvangen als jij vergeving van je zonden vraagt en in Hem gelooft. Hij biedt jou Zijn genade aan, als een geschenk.


Uitverkiezing is niet bedoeld als een blokkade, als een muur waardoor je niet tot God kunt komen, maar als een poort tot zaligheid. Het is alsof aan de voorzijde van de poort staat: "Kom tot Mij".  Als je door die poort gegaan bent, staat er als het ware aan de achterzijde van die poort: "Ik heb je uitverkoren." Uitverkiezing is geen (nood)lot maar, achteraf gezien, een fundament van troost, bemoediging en zekerheid voor de gelovige. We moeten niet met de uitverkiezing beginnen, maar er mee eindigen.

http://www.benikweluitverkoren.nl/

4 opmerkingen:

 1. Mooi stukje. Dapper dat je dit zo uiteen durft te zetten. Kan soms nogal reacties geven, maar ik vind het heel mooi verwoord. Ook dat Christus de Uitverkorene is, eigenlijk heb ik het nog nooit helemaal zo bekeken. Dank je wel,
  Annemieke

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Moeilijk begrip dat je naar voren brengt. Ik geloof zeker in de uitverkiezing (anders zou er niemand zalig worden) maar dit moet je niet als blokkade brengen, inderdaad. Het is als een troost achteraf, zoals je zegt in je laatste alinea. Wij hebben in de eerste plaats te maken met Gods welgemeende aanbod van Zijn genade. Als je dat verwerpt, heb je jezelf in feite veroordeeld. Want God meent wat Hij zegt en Hij doet wat Hij belooft! Laten we nooit voor een ander het wel of wee invullen maar onszelf onderzoeken of wij in Christus zijn, in Hem geloven.
  Ik word ook vaak verdrietig bij al het geoordeel en strijd van mensen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. 't is wel even een zwaar stukje maar wel vanuit een bewogen hart geschreven. Zoveel mensen die ik ken willen niks meer met het Christelijk geloof te maken hebben doordat ze vroeger bepaalde dingen mee hebben gemaakt. Ze verwerpen God door hun vooroordelen en verkeerd Godsbeeld. Terwijl God zijn liefdevolle handen uitstrekt en ze juist geloofszekerheid wil geven. We kunnen alleen maar bidden dat God ze wil overtuigen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Dit heb je mooi gezegd, Diane, God biedt zijn genade en liefde aan aan alle mensen, maar het is de mens zelf die kiest of hij Zijn Zoon wil aanvaarden als zijn Heer en Verlosser.
  Christus is de Uitverkorene en omdat we door het geloof in Hem zijn, hebben we deel aan Zijn uitverkiezing. Het uitverkoren zijn heeft als doel dat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Zijn aangezicht. Wat een genade.

  BeantwoordenVerwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...