woensdag 3 mei 2017

De 10 beloften van God

Binnenkort vieren we Pinksterfeest, Sjavoeot, is het feest van de wetgeving voor de Joden. De uitstorting van de Heilige Geest voor de Christenen. De wet die in ons hart wordt gelegd door de Heilige Geest. Pinksteren is Gods natuur ontvangen. Nog elke zondag wordt de wet voorgelezen.  

Maar Christus heeft de wet vervuld! We geloven dat de wet niet meer van buitenaf opgelegd wordt maar voortvloeit uit de Liefde die God ons geeft. God verandert ons naar het beeld van Zijn Zoon doordat Hij ons vult met de Heilige Geest. Met Zijn Liefde worden wij van dag tot dag veranderd. De wet is niet meer nodig, want de liefde vervult de wet. 

De wet wordt in het nieuwe testament beschreven als een gevangenisbewaker. Nu we tot geloof zijn gekomen zijn we niet meer onder de wet Het staat in Galaten 3:23

Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot ​Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent allen ​kinderen​ van God door het geloof in ​Christus​ ​Jezus. Want u allen die in ​Christus​ ​gedoopt​ bent, hebt zich met ​Christus​ bekleed.

We mogen nu de wet vervuld zien als een belofte van God karakter in ons. 
Deze onderstaande 10 geboden werden een paar zondagen geleden gelezen:


Want Hij is de Heere uw God, die Zijn Zoon heeft uitgeleid, uit het rijk van de dood, daarom zal er een einde komen aan het zoeken van andere goden. 

Er zal een einde komen aan het verlangen om 
de levende God te vangen in verkeerde beelden en eigenzinnige gedachten.

Nog even, dan zult u Hem zien, zoals Hij is. 
Er zal een einde komen aan het misbruiken van zijn Heilige Naam. 
Nog even en dan zullen allen die Zijn Naam belijden zich eindeloos verblijden.

Sabbat zal het zijn, eeuwige sabbat, in het Koninkrijk der Hemelen, 
daar mag u rusten van alle moeitevolle arbeid.

Geen vader en geen moeder zal meer bedroefd zijn om hun kinderen, 
want allen zullen broeders en zusters zijn in de Heere.

Geen doodslager zal er gevonden worden in dat land van vrede.

En er zal een einde gekomen zijn aan alle ontrouw en huwelijksverdriet, 
want heel Gods gemeente zal als een bruid gekleed gaan voor haar bruidegom Christus.

Alle deuren kunnen open, want geen dief zal er gevonden worden.

Ieder zal een goed getuigenis geven van zijn naaste.

Aan alle hebzuchtig begeren en verkeerde verlangens zal een einde komen, 
want ieder zal meer dan verzadigt zijn van de liefde van God, 
die is in Christus Jezus, onze opgestane Heer. 
Zo zal het eenmaal zijn Halleluja.
Amen.

2 opmerkingen:

  1. Een geweldige beschrijving wat het is om opnieuw geboren te zijn of te wel van boven geboren Gods Geest in ons halleluja !!

    BeantwoordenVerwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...