vrijdag 28 oktober 2016

Leven als god of leven voor God

Elk mens is op zoek naar het geluk: Het gevoel van innerlijke vrede en het verlangen dat er onvoorwaardelijk van je gehouden wordt. Het gevoel dat je aanvaard en geliefd bent en dat je tot je recht komt. Voor de tienerdienst gingen we kijken hoe verschillend de wereld deze zoektocht naar vrede en liefde invult en hoe God zegt dat we dit doel kunnen bereiken.

Wat zegt de wereld en wat zegt de Bijbel over jou?

Je bent het waard-------------------------------Je bent waardevol in Gods ogen
Jij bent belangrijk------------------------------Jezus is Heer
Volg je hart--------------------------------------Leid je hart
Volg je droom----------------------------------Volg de droom van God
Denk om jezelf---------------------------------Denk aan het belang van een ander
Zorg dat je niks mist---------------------------Zoek eerst het Koninkrijk van God
Vecht voor je recht-----------------------------Geef als je vijand je mantel vraagt, loop de 2de mijl.
Bepaal zelf wat je wel en niet wil-----------Vertrouw op Gods leiding
Geniet zoveel mogelijk (YOLO)------------Wees geen slaaf van de zonde

De wereld zegt dat niets mag jou geluk in de weg staan, dat je mensen om je heen moet kiezen die jou bevestigen en gelukkig maken. Als je goed oplet heb je gezien dat al de wereldse zinnen draaien om één persoon en dat ben jezelf. Het Ik wordt vergoddelijkt. En er zijn zelfs occulte stromingen die beweren dat je zelf goddelijk bent en steeds goddelijker moet worden. Het eeuwenoude verlangen om als God te zijn.

Gen 3:4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.

Op zoek naar de vervulling van je eigen verlangens kom je tot de ontdekking dat het nooit genoeg is. Steeds weer moet je bevestiging krijgen. Steeds weer, honger en dorst. Die prachtige keuken, een goede baan, die snelle auto en ga zo maar door het vult nooit. Als je iets eenmaal iets hebt (succes of bezit) het wordt weer normaal en er wordt weer een nieuw verlangen geboren. Je wordt en bent een slaaf van jezelf. Maar Jezus maakt je werkelijk vrij. 
Met Christus ben ik gekruisigd en niet ik leef meer maar Christus leeft in mij zegt de Bijbel. Ik wordt verlost van mijn ikke ikke en Christus komt in mijn hart wonen, Hij die al mijn verlangens vervult. Ik honger en dorst niet meer. Nu ben ik in staat om onvoorwaardelijk lief te kunnen hebben. Het is een vrucht van de Heilige Geest in mij en geen produkt van mijn eigen succes. Een onvoorwaardelijke liefde die zichzelf niet zoekt. Nu ik bevrijd ben van de slavernij van mijn ik kan ik mijn vijanden liefhebben. Ik heb geen bevestiging nodig want ik weet God houdt van mij en die liefde mag ik uitdelen. Geven wordt zaliger dan nemen. Het geeft je een ander perspectief want deze wereld is maar tijdelijk en aan zinloosheid onderworpen maar God is eeuwig en geeft richting aan je leven.

Ieder, die zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen, maar ieder, die het verliezen zal, die zal het vernieuwen.Luc 17:33

God zet de wereld op zijn kop. Leef door te sterven, Wordt rijk door te geven, De eersten worden de laatsten. Wordt groot door een kind te worden etc etc...

2 opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...