zaterdag 18 oktober 2014

Wat doe je als je onrecht wordt aangedaan?


Jabes was de aanzienlijkste onder zijn broeders; zijn moeder had hem Jabes genoemd:
want, zeide zij, ik heb hem met smart gebaard.
 
Jabes nu riep de God van Israël aan met de woorden: Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten; laat uw hand met mij zijn; weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft!
 
En God schonk wat hij had gevraagd.
1 Kronieken 4:9-10

Jabes, zijn naam valt zomaar tussen een opsomming van namen in een geslachtsregister van Juda. Er wordt van hem niet verteld wie zijn vader en moeder waren. Plompverloren staat er ineens dat Jabes de aanzienlijkste onder zijn broeders was. Wie is deze man waarvan er verder niets over in de bijbel staat. Zijn naam betekend zorgzaam. Zijn moeder had Jabez(zorgzaam) met Jazeb(smart) gebaard. Een woordspel zoals die vaker in de bijbel voorkomt. Het leven van de moeder van Jabes werd beheerst met smart en hij wordt er voortdurend aan herinnerd. Hij wil niet dat zijn leven beheerst wordt door smart en vraagt God: Weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft. Als je kijkt naar de Statenvertaling dan staat het er nog beter.:
Dat U het met het kwade alzo maakt, dat het mij niet smarte!

Kwaad overkomt ons maar God kan het zo maken
dat het ons hart niet treft.

In ons leven maken we allemaal afwijzing, verdriet, zonde en pijn mee. Verdriet kan je boos maken maar God kan dat verdriet zo aanraken dat het het hart niet verhard of bitter maakt. God wil ons uit dit gebied van smart leiden. Zijn diepe goddelijke vrede geven die alle verstand te boven gaat. Filippenzen 4:7  
En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
 
Jezus Christus Gods Zoon was de man van smarten om ons uit het gebied van smarten te leiden om ons te brengen in het gebied van Zijn Koninkrijk In Colossenzen 1:13 staat. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Hij vergroot ons gebied.


Kies voor de weg van Jezus als mensen ons pijn doen. Laat je vrede en vreugde niet roven. Hoe reageer jij als je onrecht wordt aangedaan, als mensen je onterecht beschuldigen of pijn doen. Vertrouw dan op God en wordt niet boos.
Weet dat het kwade je overkomt maar Gods liefde zorgt ervoor dat het je hart niet meer treft. Je bent geliefd. Door deze liefdevolle nabijheid van God in je leven heb je de kracht om je vijand te vergeven
Jij keuze stelt je vijand in de vrijheid. Vergeef en veroordeel niet. Vertrouw op God ook als het in je nadeel werkt. Niets kan je scheiden van Zijn liefde.

Of zoals in het onze Vader staat: Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking...om toch boos te worden of zorgen te gaan maken.

Ik bid dat je in de dingen van alle dag Gods hand mag zien. Dat je mag zien dat Hij je draagt en alle dingen (niet sommige dingen) laat meewerken ten goede. God wil het kwade niet maar Hij kan het wel gebruiken.1 opmerking:

  1. mooie blog, ik vondt u via andere bloggers...zal zeker meer bezoeken...groetjes ❤

    BeantwoordenVerwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...