zondag 11 oktober 2015

Het geheime logboek van topnerd Tycho

Vorige maand is het boek Het geheime logboek van topnerd Tycho uitgekomen. Geschreven door Corien Oranje in samenwerking met Cees Dekker. Ik vind het zelf altijd heel boeiend om te zien dat de wetenschap de Bijbel bevestigd.  

Zoals ook in Romeinen 1:20 

Mijn kinderen mog dan ook blij dat dit boek uitkwam. Yes, eindelijk een boek dat wetenschappelijk interessant is en geloof niet ontkracht. Zelf was ik erg geraakt door het boek van Ben Hobrink, Moderene wetenschap en de Bijbel. Wat zou is het geweldig dat er nu ook zo'n soort boek is voor de kinderen. Zodra het boek uit was heb ik het gekocht maar wat een grote teleurstelling. Het boek was een pleidooi voor de evolutie theorie.

Het boek gaat uit van de oerknal en evolutie met als conclusie dat de wetenschappelijke kijk op het ontstaan van de wereld waar is. Met een verschil dat God de oerknal en de evolutie geschapen en bedacht heeft. De schepping is 13.8 miljard jaar begonnen. De aarde is 4,54 miljard jaar oud en het leven begon uit de oersoep vanaf 3,5 miljard jaar. De mens en de aap hebben gemeenschappelijke voorouders. Ons staartbotje is het bewijs. 
Dat de aarde in 6 dagen is geschapen is wordt afgedaan als een bekrompen denkwijze die voortkomt uit een te letterlijke kijk op de Bijbel. 

De ouders, die in het boek die komen protesteren tegen de ideeën die de wetenschapper 'oom Jeroen'. Ze worden neergezet als boze drukpratende ouders. Toms moeder heeft  zelfs rode vlekken in haar nek. Ook deze mensen komen even aan het woord maar alle argumenten worden snel van tafel geveegd met snelle logisch klinkende feiten die ook heel anders uitgelegd kunnen worden.

Als argument om het boek te schrijven haalt Corien Oranje Augustinus aan:
Het is een schande als christenen allerlei onzin vertellen over de aarde, de hemel en de natuur en dan ook nog zeggen dat het uit de Bijbel komt. Als ze dat doen, denken niet-christenen  dat er onzin staat in de Bijbel. En dan geloven ze ook niet wat er in de Bijbel staat over Jezus en over Gods nieuwe wereld. Als we de wetenschap ontkennen kan dat een struikelblok voor onze kinderen worden die later met diezelfde wetenschap worden overladen.Een dominee komt op de school van Tycho vertellen dat je de Bijbel niet letterlijk moet nemen.God heeft de Bijbel door mensen laten opschrijven op hun eigen manier in de taal van hun tijd. Mensen wisten nog niets van zwaartekracht en sterrenkunde. De Bijbel moet je niet gebruiken als een natuurkunde boek. Het boek van Ben Hobrink komt juist tot een tegenovergestelde conclusie. De Bijbel bevestigd juist veel wetenschappelijke feiten die nu pas bekend geworden zijn.

In het boek van Oranje wordt dan een psalm aangehaald. Er staat dat de aarde op palen staat... Het is een lied van David waarin de palen staan voor grondvesten van de aarde. Corien zegt dat men vroeger dacht dat de aarde plat was en vier hoeken had.

Maar in Jesaja 40 staat: Hij troont boven het rond der aarde, en haar bewoners zijn als sprinkhanen; Hij breidt de hemel uit als een doek en spant hem uit als een tent waarin men woont. En in Job Hij hangt de aarde op aan het niets. De Bijbel gaat uit van een ronde aarde die hangt in het niets! Hoe konden de schrijvers dat toen al weten. En ook dat de hemel zich uitbreidt als een doek. 

Je ziet dus een heel selectief gebruik van feiten en Bijbelteksten om de evolutie theorie te ondersteunen en de Bijbel te ontkrachten.

Tycho blijft met nog een heleboel vragen zitten. Hoe moet je de Bijbel dan lezen. Hadden Adam en Eva ook ouders? en hoezo was de aarde goed, als er aardbevingen en overstromingen waren. Had God dat eerste kleine stofje dat te zwaar was om te tillen in Zijn hand gehad?

Als de feiten van dit boek doortrekt en inderdaad uitgaat van de wetenschappelijke kijk op het ontstaan van de aarde dan kom ik met een groot probleem.

De Bijbel gaat namelijk uit van een historische Adam er staat in Romeinen 5: Vanwege de zonde van één mens, Adam, kreeg de dood macht over alle mensen. Maar dankzij één mens, Jezus Christus, zullen wij allemaal eeuwig leven, samen met hem. Want dankzij Jezus Christus ziet God ons als goede mensen. Dat is Gods grote geschenk voor ons.

Als de dood niet door Adam in de wereld gekomen is maar al heerste voordat adam er was en zelfs noodzakelijk was voor de evolutie dan hoefde de dood ook niet overwonnen te worden???

Dit boek roept meer vragen op dan ze beantwoord en stelt te stellig dat de wetenschappelijke kijk waar is. Er wordt selectief gebruik gemaakt van feiten. Het laat geen ruimte voor andersdenkenden. Mensen die er anders over denken worden neergezet als een stelletje sullige oververhitte ouders. Mijn zoon is halverwege het boek maar zegt nu ook helemaal in de war te zijn omdat het niet klopt met de Bijbel. Bah wat een rot boek.Nog even een klein psje. Het is niet zo dat ik christenen die wel in de evolutie theorie geloven veroordeel. Waar het mij om gaat is dat het boek te stellig positie neemt met de evolutieleer. Er zijn ook genoeg christelijke wetenschappers die op basis van dezelde feiten tot andere conclusies komen. Wat ik wel goed vind aan het boek is dat uitgelegd wordt dat ook als de evolutie waar zou zijn het nog steeds een wonder van God moet zijn. 


1 opmerking:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...