zondag 12 juli 2015

vakantietijd...rust


Vakantietijd...een tijd van rust na gedane arbeid. Een tijd waarin alle routines wegvallen. Heerlijk die vrijheid. Het is geweldig maar er zitten ook keerzijdes aan deze rust..


Zo ziet het aanrecht eruit als je man het ontbijtje maakt.
Kinderen gaan laat naar bed en hebben daardoor wat kortere lontjes.
We eten later en er blijft minder tijd over voor andere dingen.
Als je opruimt en je je even omkeert ligt er al weer rommel.
Dan nog het voorbereiden van de vakantie en er moet nog zoveel gebeuren.

Als je niet oppast is er geen sprake meer van vakantierust maar van vakantiestress. Het grote geheim is dat echte rust niet van buitenaf komt maar van binnenuit. Een rust die zelfs kan bestaan in woelige tijden. Naar deze rust ben ik op zoek.Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God, want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. (Hebr 4:9)

Deze rust heeft alles te maken met nederigheid of beter gezegd met afhankelijkheid en vertrouwen. We zijn zo bezig met met eigen leventje dat we vergeten in afhankelijk te leven met God.

Zo was het ook met de Israelieten dat in deze Bijbeltekst als voorbeeld wordt genoemd. Ze werden door God bevrijdt uit de slavernij. Ze hadden aan hun bevrijding zelf geen aandeel. In alles wat ze nodig hebben had God voorzien. God heiligt het volk en gaf de tabernakel, wetten en geboden. Toch blijft het volk klagen en nu na ongeveer 3 jaar staan ze op het punt het beloofde land in te trekken. Dan blijkt dat het volk niet veranderd is en nog steeds op zichzelf vertrouwt. Ze zien geen land van melk en honing maar een land van reuzen. Ze zien zichzelf als nietige sprinkhanen die dat land niet kunnen innemen. En dat klopt omdat ze nog steeds alleen op zichzelf en hun eigen kracht vertrouwden (trots) en niet op God. 


Ook wij moeten leren om niet naar onszelf of omstandigheden te kijken en het te verwachten van de dingen uit de schepping. We moeten naar onszelf en de omstandigheden kijken vanuit God ogen en leven uit Zijn kracht. 


maar dan heb je wel hele leuke broodjes
Geliefde Kind. Ik verlang ernaar om samen te zijn. Worstel niet zo. Ik vraag niets van je dan op Mij te vertrouwen. Kom tot Mij en Ik zal je rust geven. Mijn juk is zacht en Mijn last is licht...

We zijn soms zo bezig met onze eigen dingen, misschien hele goede dingen maar vergeten dat te doen in afhankelijkheid van God. Hij overvraagt je niet en geeft je alles wat je nodig heeft voor de taak die Hij voor jou in petto heeft. Vertrouw daar maar op. Laat los en weet ik ben jou God..

Ik wens je deze vakantie de echte rust die God jou wil geven. Rust te midden van de woelige baren.

Shalom1 opmerking:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...