dinsdag 20 december 2016

Vrede op aarde?


Kerst, alles staat in het teken van het genieten en gezelligheid. En omdat het een feest van vrede is, wordt er ook gedacht aan de mensen die het minder hebben of eenzaam zijn. De commercie doet er ook flink aan mee met allerlei acties en ontroerende reclamefilmpjes. Heb oog voor elkaar. Hele mooie initiatieven. Het is fijn om iets voor een ander te betekenen. Is er dan toch nog hoop voor deze wereld? De engelen zongen het toch? Vrede op aarde...

Maar ondanks het laagje goud dat Kerst eventjes over onze samenleving legt, komt de lelijkheid van de harde werkelijkheid er dwars doorheen. Als je naar het nieuws kijkt zakt de moed je in de schoenen. Vrede op aarde is ver te zoeken. Het lijkt wel of de mensen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Groepen worden gevormd en tegen elkaar opgehitst. Elke groep met een eigen kleur. Onrecht moet onmiddellijk worden vergolden. Oog om oog en tand om tand is het devies en vergelding wordt gerechtvaardigd door kokende haat. 
Zo was het ook met Zacheüs. Hij, als oneerlijke handlanger van het onderdrukkend regime, werd gehaat. Maar niemand had ooit oog voor wie hij werkelijk was, een verloren zoon, en wat hij werkelijk nodig had. Namelijk een thuis, Gods ontfermende liefde en acceptatie. En zo is er ook in onze samenleving geen aandacht en liefde meer voor de personen zelf. De liefde van de mensen is egoïstisch en verkilt. 

Als we de Bijbel goed lezen is dit ook de weg die de wereld zal gaan. "Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden", zei Jezus. Een steeds grotere liefdeloosheid en hardheid zal er zijn onder de mensen en vreselijke dingen zullen de aarde overspoelen tot het einde toe. Hoezo dan, vrede op aarde...

Jezus zei zelf: Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want als je kiest voor het Koninkrijk van God dan wordt je vanzelf metterdaad een vijand van deze wereld. Je zal vervolgd en veracht worden. Toch mag je ondanks alles mag je vrede ervaren want Ik ben met je.

Vrede op aarde is een groot misverstand  Er komt geen vrede op aarde. De engelen zongen ook niet vrede op aarde....De engelen zongen: Vrede op aarde in de mensen van Gods welbehagen. Dat is iets heel anders. Dat is vrede in mensen die God als hun Redder en Heer aannemen .

Door menselijk toedoen zal er op deze aarde geen vrede kennen. God zelf zal vrede brengen in de harten van Zijn kinderen. Een vrede die alle verstand te boven gaat. En door zijn Geest mogen wij Zijn licht verspreiden als lichtende sterren in een steeds duister wordende wereld. Wij mogen geheel anders zijn en anders reageren. We mogen die vrede van God laten zien in alle dagelijkse dingen in de kracht van de Heilige Geest. Geduld en vriendelijkheid tonen als we in de rij van de kassa staan of rijden in het verkeer. Liefde en vergeving schenken als een ander jou pijn doet. Leed en onrecht
verdragen omdat je beseft hoe groot Gods goedheid en liefde voor jou is. Geen kwaad met kwaad vergelden maar het kwaad vergelden met Liefde. Zo mogen we in deze wereld staan en steeds meer gaan lijken op onze Vader. Ik wens jullie vredige en liefdevolle Kerstdagen ondanks de dingen van deze wereld. Hij is nabij.

2 opmerkingen:

  1. Wat een mooie blog, dank je wel. Ik schreef er net zelf ook over op mijn blog... vrede is de vrede van Christus in ons hart!

    BeantwoordenVerwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...