donderdag 16 maart 2023

Geloofsvertrouwen


Afgelopen woensdag hadden we een koffieochtend waarbij Willie Zeldenrust ons iets mocht vertellen over haar boek Uitdagende Outfit. Waarbij de uitdagende outfit staat voor de wapenrusting van God (Efeze 6: 10-18). Bij deze spreekbeurt ging ze vooral in op het schild van geloof. Er staat: "en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven."
Zonder geloof, het grote schild waarachter we ons in het geheel verschuilen, komen de de andere onderdelen van de wapenrusting in gevaar. Je moet immers wel geloven in de waarheid en in de rechtvaardigheid die God je geeft. Jezelf volkomen toevertrouwen aan Christus, ook wanneer je Hem niet meer begrijpt. Blijf vasthouden en laat niet los. Bekleed je met Hem die de Waarheid is, die Gods Gerechtigheid is, die Gods Woord is, die de Redder is. Jezus, Hij is onze wapenrusting.

Maar wat betekent dat Geloof


Geloof is vertrouwen
Geloof betekent in onze taal ergens een bepaalde waarde aan hechten "Ik geloof dat het zo zal gaan, Ik geloof het wel/niet". Het woord geloof in de Bijbel betekent veel meer. Het is niet alleen maar een gedachte, maar betekend ook vertrouwen. Het komt van het Griekse woord pistis wat vertrouwen betekent. 

Geloof is zekerheid
In tegenstelling tot de Bijbel kan geloven in onze taal zelfs onzekerheid uitdrukken. In de Bijbel is dat nooit zo. met geloven/vertrouwen wordt altijd zekerheid bedoeld. "Het geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien." staat er in Hebreeën 11.

Geloof is handelen
"U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen." Jakobus 2:19 Alleen geloven dat God bestaat is dus niet genoeg.  Geloven in God is vertrouwen in Zijn Woord en er naar handelen. We Vertrouwen op wat God heeft gezegd, We handelen ernaar en richten ons leven ernaar in.

Geloof is je toevertrouwen aan...
Voordat je je helemaal ergens aan toevertrouwt moet je wel de bron 100 procent kunnen vertrouwen dat wat Hij zegt ook waar is en waar kan maken. Je kan geloven dat een koorddanser een ravijn kan oversteken maar vertrouw je hem nog steeds als hij vraagt in zijn kruiwagen te stappen?
Geloof is dan ook veel meer dan geloven met je denken. Het geloof omvat ook  je hart en je wil. Geloof in God betekent dat we geloven dat God zal doen wat Hij heeft gezegd en dat we het zo grondig geloven dat we bereid zijn er volledig naar te handelen. Toevertrouwen aan God en Hem uit liefde gehoorzamen. (niet om iets te verdienen).

Geloof kan je niet alleen
"Meteen riep de vader van het kind uit: ‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp." (Marcus 9:24) God kent ons Hij weet dat wij zwak zijn en schenkt ons ook Zijn Heilige Geest om ons tot hulp te zijn. Om te kunnen geloven. 
"Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan door toedoen van de Geest van God zeggen: ‘Vervloekt is Jezus,’ en niemand kan zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ behalve door toedoen van de heilige Geest." (1kor 12)"maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb." (joh. 14)

Gespreksvragen:
- 1. Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Deze tekst komt uit Hebreeën 11. Wat betekent deze tekst volgens jou?
- 2. God schenkt vrijspraak op grond van geloof in Jezus Christus, aan allen die geloven. En er is geen onderscheid. (Romeinen 3) Hoe groot is je vertrouwen op God? Kun je een positief en/of een negatief voorbeeld geven?
- 3. Je kan geloven dat een koorddanser een ravijn kan oversteken maar vertrouw je hem nog steeds als hij vraagt in zijn kruiwagen te stappen? Het Bijbelse geloof is een actief persoonlijke daad, waardoor de gelovige zich aan Hem toevertrouwt. Ben je het met deze stelling eens?
-4. U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen. (Jakobus 2:19) Wat is het verschil tussen geloven en vertrouwen?
-5. en draag daarbij het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. (Efeze 6:16) We hoeven met God niet bang te zijn. Is dat realiteit in je leven? Waarom is het zo moeilijk geen angst te hebben?
-6.Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was hebben ze geen werkelijkheid zien worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. (Hebreeën 11) Welke persoon uit de Bijbel spreekt je het meeste aan als het op zijn of haar vertrouwen aankomt? Waarom?
-7. Meteen riep de vader van het kind uit: ‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.’
(Marcus 9:24) Hoe groot is jouw zelfredzaamheid. Wanneer vertrouw je meer op jezelf dan op God? Voorbeeld?


Beelden zeggen soms meer dan 1000 woorden en kunnen je soms veel dieper raken. Zo ook met dit stukje uit de film: de Reddertjes in Kangaroeland. Glen keane is de 'schepper' van vele Disneykarakters. Glen is christen en probeert door animatie iets van Gods heerlijkheid te laten zien. In een interview vertelde hij iets over dit stukje van Marahute de arend. Het jongetje Cody valt van een rots en wordt opgevangen door de arend en leert steeds meer te vertrouwen dat hij niet bang hoeft te zijn. De arend is steeds in de buurt om hem op te vangen. Op het water laat de arend hem los en hij gaat recht op een waterval af. De tekenaar vertelde dat hij niet precies wist hoe hij Cody moest uitbeelden. Angstig naar beneden kijkend. Steeds weer was de tekening niet goed totdat hij bedacht dat hij volkomen vertrouwen moest uitbeelden. Hoofd omhoog en armen gespreid. Volkomen vertrouwend dat hij de kloof overbrugt. En zo is in dit kleine fragment een stukje evangelie zichtbaar geworden. God is dichtbij als je je leven aan Hem toevertrouwd. Jezus heeft onze zonden gedragen en draagt jou. Steeds meer leer je Hem vertrouwen. Hij zal ons over de kloof dragen. Geloof...Als je weet dat God met je is kan je de toekomst aan.

"Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de heilige Geest." (Romeinen 15:13)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...