zaterdag 20 oktober 2012

Gebed van Hizkia

Als sinds 8 juli 2008 hebben we een gebedsgroep in onze buurt. Dit is ontstaan naar aanleiding van het boek van Fern Nichols, Elk kind heeft een biddende moeder nodig. Elke week komen we als buurvrouwen en buurtgenoten bij elkaar om te bidden voor onze kinderen, gezinnen, scholen, kerk en buurt. We houden van elke samenkomst een boekje bij met punten voor dank en voorbede. Het is mooi om daarmaa 'achteruit te geloven' zoals Gerry Velema het zo mooi verwoorde. Vanuit de dingen die God in het verleden heeft gedaan geloven dat hij ook in de toekomst zal zorgen. Het mooiste is dat we uit allerlei kerkelijke richtingen komen. Christelijk gereformeerd, Gereformeerd vrijgemaakt, Evangelisch en PKN. We bidden niet alleen. We bemoedigen elkaar ook met de dingen die we met God beleven. Zo kreeg ik van mijn buurvrouw dit artikel van een gemeentelid uit haar kerk. Wat een prachtig getuigenis temidden van een wereld waar zoveel ellende is. Ondanks het feit dat ik afgelopen jaren ook wat lieve mensen heb verloren aan kanker. Ik heb gemerkt dat welke weg God met je gaat. Of je blijft leven door een wonder of dat je wordt thuisgehaald. God is in control.

1 opmerking:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...