zondag 28 juli 2013

Verdien jij de hemel?

 “Heb je een goed leven geleid, denk je dat je in de hemel komt en zal Petrus je binnenlaten”.

 
 
 
 
Gister tijdens een radio uitzending werd dit gevraagd aan een of andere cabaretier. Wat weten mensen toch weinig van het evangelie.
 
Is de kerk dan zo onduidelijk geweest? Ik denk het wel. Preken over goede werken hebben het evangelie verdrongen. Ook de Rooms Katholieke kerk heeft rare ideeën de wereld ingestuurd en doet dat nog steeds. Tijdens onze vakantie in België werden we overspoelt met heiligenbeelden langs de weg en op het nieuws hoorden we dat de Paus aflaten geeft aan mensen die hem volgen via twitter of facebook. WAT??? Ik dacht dat aflaten uit de tijd van Luther stamde maar aflaten bestaan dus nog steeds.

 
 
 

In de bijbel staat dat je door een goed leven te leiden niet in de hemel komt. Het geeft de tegenovergestelde boodschap. In de bijbel staat juist dat alle mensen nooit goed genoeg zullen zijn om ooit in de hemel te komen. 

(Romeinen 3:23: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd uit genade, door de verlossing in Christus Jezus”)

Welke goede werken je ook doet en hoe puur je ook bent. Je kan de hemel nooit verdienen…

De boodschap van de bijbel is dat er een onoverbrugbare kloof is tussen God en mensen. God is Liefde maar ook rechtvaardig en Heilig. Hij kan fouten niet door de vingers zien. MAAR God heeft een brug gemaakt door zijn Zoon. Jezus stierf in onze plaats. Hij heeft de straf gedragen en wij ontvangen een nieuw leven uit geloof. We worden niet meer veroordeelt door de wet

 Romeinen 8 1. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest

Niet wij zijn het die opklimmen naar het ‘goddelijke’maar God zelf kwam naar ons toe. Wij kunnen onszelf niet op de borst slaan dat we door onze goede werken de hemel verdienen. God verdient alle eer. We hoeven dit alleen maar in dankbaarheid te aanvaarden en te geloven en dan zal door God Geest ons leven veranderen. Goede werken en goed leven vloeien dan voort uit het nieuwe leven. Goede werken uit dankbaarheid!! Aanvaard jij dat je aanvaard bent. Jezus zegt: Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

 
 
 
Gezegende zondag,
 
 

3 opmerkingen:

  1. Dank je voor dit mooie blog. Zelf het omkeren (bekeren) uit de duisternis naar het licht van God, is door de Heilige Geest. Hij heeft mij gezocht en vastgehouden ondanks mijn tekortkomingen.

    BeantwoordenVerwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...