maandag 10 maart 2014

Bij God is het precies andersom...Ik werd wakker met een woord dat nagalmde in mijn hoofd, een naam: "Ruchama". Zonder dat ik nog wist wat het betekende raakte ik ontroerd. Het maakte me zo nieuwsgierig dat ik op zoek ging naar wat deze naam toch betekent. 


De naam komt uit de bijbel en wel uit Hosea 2:25

want het land zaai ik in met mijn volk.
Over Lo-Ruchama zal ik mij ontfermen,
Lo-Ammi noem ik weer mijn volk,
en dan antwoordt hij: ‘Mijn God.’ 
 


Ruchama betekent ontferming. Dus God zal zich ontfermen over degenen die zonder ontferming zijn. Gods ogen zijn op het kleine en op datgene wat niets betekent in de wereld. 


Wat een mooi woord om mee wakker te worden. Juist op het moment dat ik niet zo lekker in mijn vel zit laat God me weer een nieuwe dingen ontdekken. Want door dit ene woord zat ik de hele ochtend met de Bijbel op schoot. 

De HEER is hoogverheven! Naar de nederige ziet hij om,de hoogmoedige doorziet hij van verre.’ 


Waar is de wijze, waar de Schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend, en hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. .... een gekruisigde Christus,

Bij God is alles andersom. De Levende overwint de dood ipv de dood overwint de levende.

Datgene wat de wereld belangrijk vind is bij God helemaal niet belangrijk. De wereld draait om ik, ik ,ik ...Status, macht geld, invloed, prestatie...meer, meer, meer


God draait het om.  Het gaat niet meer om IK maar om God en de ander.

Je moet:
de ander hoger achten dan jezelf, 
de ander gaan dienen, 
een blijmoedige gever zijn, 
de andere wang toe keren, 
geen kwaad met kwaad vergelden maar vergelden met het goede. 
Niet je recht halen en op je strepen gaan staan. 
Ja...God zet je wereld op zijn kop. 
Geen wonder dat de wereldse mens niets van God moet hebben.

 Want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen. 

 Kijk eens naar de gemeente, de kerk. Onder  ons zijn er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. (2 Kor 10)

Ja laat mij maar zwak en klein zijn aan alles wat in de wereld is. 
Maar laat mij rijk aan Gods Liefde zijn zodat ik staan kan in de sterkte van Zijn Kracht.

Het draait om LIEFDE mogen wij met Gods ontfermende Liefde in het leven staan! Ruchama.3 opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...