maandag 23 mei 2016

Groeien kan alleen als je verbonden blijft.

 "Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen." 
(Johannes 15:4-5, NBV2004)

Pomo d'oro = gouden appel
Gisteren in de kerk zongen we Gezang 78. Laat me in U blijven, groeien, bloeien. Een toepasselijk lied voor de tijd van het jaar. Vanochtend in mijn stille tijd lees ik in mijn dagboek "toevallig" hetzelfde lied. In alle rust kan ik de tekst lezen en wat staan er mooie woorden in. Het valt me op dat de Bijbel vaak spreekt in termen van de landbouw. Zaaien, oogsten, dorsen, eggen, enten en ga zo maar door. Wij gelovigen worden vergeleken met akkers en ranken en zaad. Veel kunnen we leren van de gang van zaken in de natuur. De natuur is na de Bijbel het tweede boek van God.

Misschien is het wel daarom dat ik het zo fijn vind om in de tuin te werken. Dit keer ben ik begonnen met zaden te verzamelen uit de vruchten die we eten. Als eerste de trostomaat. De pitjes heb ik uit de tomaat gehaald en grondig afgespoeld. Daarna alle zaadjes in de grond gestopt. Bijna alle zaadjes ontkiemden, ze hadden goede grond voldoende water en warmte. In totaal kwamen er meer dan 80 plantjes op. Maar ik maakte een beginnersfout. Ik verspeende de plantjes te vroeg en de helft van de plantjes begonnen slap te hangen en bleven klein, omdat de jonge worteltjes het overplanten niet aan konden. Gelukkig had ik de andere helft nog niet verspeend en liet ik langer in de vensterbank staan tot ze 4 blaadjes hadden. Deze planten overleefden het verspenen allemaal. En groeien voorspoedig. Deze laatste zijn veel groter en sterker dan de eerdere planten. Zo is het ook met ons. We moeten eerst goed gegrond en geworteld zijn in Gods Woord voor we taken op ons nemen (1 Tim 3: 1-13) We mogen eerst groeien en ons laten vullen met Zijn Geest. Zijn water, licht en warmte. Groeien, bloeien en vruchtdragen. Dat kan alleen als we in Christus blijven.

Wij kunnen alle pitten in een tomaat tellen
 maar God kan alle tomaten
 in een pit tellen
Te vroeg, de plantjes verschrompelen
of blijven klein.


Nu zijn ze groot genoeg

Laat m' in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland, die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij.

Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer.
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer.
Uw Geest zij in mij uitgestort;
de rank, die U ontvalt, verdort.

Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,
'k blijf d' uw' altijd, blijf Gij de mijn'!
Uw liefde moet alom mij leiden,
uw leven moet mijn leven zijn,
uw licht moet schijnen in mijn huis
bij kruis naar kracht, en kracht naar kruis.

Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk, in need'righeid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de winds'len sliep, ontbot
en komt in 't licht en rijpt voor God.


Andere experimenten. 


2 opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...