donderdag 28 april 2016

Weten dat je geborgen bent.Wees mij genadig, God, wees mij genadig, want bij u is mijn leven geborgen. In de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen... Mijn hart is gerust, o God, mijn hart is gerust, ik wil voor u zingen en spelen.(Psalm 57)

Ons leven is met Christus verborgen in God staat er in Kolossenzen 3:3. Niet alleen verborgen maar ook geborgen. We mogen zeker zijn van Gods liefdevolle bescherming. En toch...We maken ons zo vaak zorgen. Iemand vertelde me; dat als we ons zorgen maken we eigenlijk de problemen uit Gods handen proberen te trekken om er zelf mee aan de slag te gaan. We vertrouwen God niet en willen Hem wel even helpen. We gaan zelf op zoek naar een oplossing. Maar hoeveel heb je eigenlijk zelf in de hand. Als je eerlijk bent dan weet je dat je niet kan weten wat de volgende dag zal gebeuren. Zelfs niet de volgende seconde. Er kan van alles gebeuren waardoor je leven van de een op het andere moment kan veranderen. De wereld speelt er handig op in en je kan je verzekeren voor alle mogelijke onvoorziene omstandigheden die zich kunnen voordoen. De wereld wordt geregeerd door angst. 

Maar wij mogen door Christus nu een ander perspectief op het leven ontvangen. Christus verlost ons van de angst. We mogen ons geborgen weten, veilig, wat er ook gebeurd. Er is niks dat ons kan scheiden van Gods liefde, er is niks dat onze band met God kan verbreken. Er is niks dat uit Gods handen kan vallen. Of iets waar God niet op gerekend had. Zijn eeuwige armen zijn onder ons. Filippenzen 4 is één van mijn lievelingsteksten. Wees niet bang maar laat alles wat je zorgen maakt bekent worden bij God door gebed en smeking met dankzegging, en de vrede van God zal je hart en je gedachten behoeden in Christus Jezus. Gods vrede zal ons beschermen tegen de onvrede en angst van deze wereld. Gods vrede betekend niet de afwezigheid van strijd maar wel de aanwezigheid van God. Hij heeft ons bij de naam geroepen. Wij zijn van Hem. Wij zijn veilig....geborgen. Geloof je dat? Vertrouw maar dat God met ieder Zijn weg gaat. Leg het in Zijn Vaderhand.


We moeten leren om niet zelf alles in de hand te nemen. Laat God regeren in je hart en gedachten. Ga jezelf steeds afvragen: "Wat wilt U Heer dat ik doe". Het leven draait niet meer om mij maar om U Heer. Hierdoor zal je steeds meer onaantastbaarder worden voor de wereld. Want het werk dat ik deed, dat deed ik voor de Heer. Ik sta niet meer op mijn rechten maar op het fundament van Gods liefde.We hoeven dan niet meer op zoek naar liefde en aanvaarding buiten God. Als God in het middelpunt van je leven staat dan valt alles op zijn plek en dan ben je pas echt geborgen.

Met deze blog doe ik mee aan de bloghop van April, met als thema geborgenheid. 
Het thema voor deze maand  is bedacht door Anton van: God is in de stilte2 opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...