zondag 10 april 2016

Het l'Oréal geloof

Ik kwam in het blad B&O een artikel tegen over het l'Oréal evangelie. In het kort gaat het erover dat steeds meer evangelieverkondigingen een positief mensbeeld voorspiegelen. God heeft je gered omdat je het waard bent.

De slogan van l'Oréal schalt al meer dan 40 jaar.

Mijn blog heet Waardevol-menszijn en ik voelde me gelijk aangesproken. Heb ik mijn blog zo genoemd omdat ik uitga van het goede van de mens? NEE...Juist niet. Jezus is niet voor ons gestorven omdat wij zo goed waren. Hij is juist gestorven omdat wij nooit aan Gods standaard zouden kunnen voldoen. Wij waren verloren. Het is juist de liefde van God die ons redde. We hebben vergeving en redding nodig om tot God te kunnen komen. We moeten bevrijd worden van ons egoïstische ego en God moet in ons leven alle zeggenschap krijgen. Dan kunnen we onze zelfrechtvaardiging loslaten en werkelijk dienstbaar worden.

Ook wordt in dit artikel het idee verworpen dat het geloof gebruikt als een soort psychotherapie om ons ego op te  vijzelen. Om je te leren waardevol en zelfverzekerd te voelen. Ook daar is het geloof is daarvoor niet bedoeld. En ook daar ben ik het helemaal mee eens. We moeten juist bevrijd worden van de slavernij aan onszelf en leven voor God.

De naam Waardevol menszijn heb ik gekozen omdat we in Christus waardevol worden (Tit 2:14). Wij zijn duur gekocht (1kor7:23) Omdat we sterven aan onszelf en gaan leven voor God krijgt ons leven zin en doel. We hebben geen bevestiging meer nodig van de wereld. Dit geeft een geweldige bevrijding omdat we niet meer gebonden zijn aan de slavernij van ons ego. Omdat je weet ik ben in Gods hand en Hij doet alle dingen (ook de nare) meewerken ten goede. Dit tot een leven van dankbaarheid en vertrouwen. Hij moet meer worden en ik minder. We mogen leven tot zijn eer en heerlijkheid dan komt God komt toe alle eer.

Als je mijn blogjes leest zul je ook wel tot de ontdekking zijn gekomen dat ik geen l'Oréal evangelie verkondig. Maar toch... ik moest er zelf wel even over nadenken. Vandaar deze blog

Galaten 2:19 Want ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven. 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven. 21 Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.

1 opmerking:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...