donderdag 17 november 2016

Morren en mopperen

"Bah het regent, wat een donkere rotdag". "Nog zoveel te doen niemand die even helpt". Mopperen, als ik naar mezelf kijk dan kan ik mezelf helemaal boos praten. Sommige dagen gaat alles fout,.
Of let je op alle dingen die fout gaanOh, wat hebben we het moeilijk en wat is de wereld oneerlijk. Zelf zou ik het natuurlijk helemaal anders aanpakken.

Mopperen, het kan goed zijn om ergens je ongenoegen over te uiten maar daarna moet je het ook weer loslaten. Het mopperen moet geen donkere wolk worden die ons hart overschaduwd waardoor alle dingen hun glans verliezen.

Voor de gebedsgroep bereidde ik een overdenking voor. Voordat ik bezig ging, was ik me aan het ergeren over iets wat er was gebeurd in de familie. Bah...ik pakte de stilletijdkalender van Sestra en zocht week 46 op. Doe alles zonder mopperen stond er met grote letters. In Filippenzen 2: 13-15 staat:

Want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.
Doe alle dingen zonder morren en tegenspreken, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld,

Het is een opdracht om niet te mopperen. En niet soms maar alles doen zonder mopperen. Gelukkig staat er nog een klein zinnetje boven. God werkt in ons zowel het willen als het werken. God geeft ons kracht voor deze opdracht. Telkens als we bewust worden van ons gemopper mogen we onze ziel tot stilte manen. Wees stil mijn ziel, wees stil. Kom niet in opstand maar Vertrouw. Vertrouw op God en richt je hart op Hem. Hij kan alle dingen laten meewerken ten goede ook de dingen die verkeerd gaan. Soms gebruikt God juist die verkeerde dingen om er iets anders mee te bewerken. Zie ook het blogje hiervoor.

Meestal is mopperen een teken dat je vast zit aan je eigen gelijk in plaats dat je vertrouwt op Gods leiding ook door de mindere dingen heen. Morren is het omgekeerde van danken. Het beste medicijn tegen mopperen is danken. Ga als je merkt dat je aan het mopperen bent eerst je ergernissen bekent maken aan God en ga dan danken. Dank voor de dingen die wel fijn zijn. Dank voor Gods nabijheid in deze situatie. Dank God dat hij je ziet en dat je Hem vertrouwt. Je zal merken dat je hart veranderd en dat een situatie meerdere kanten heeft. Laat het los in Gods hand. Loslaten niet in onverschilligheid maar met vertrouwen. Laat je niet leiden door gevoel maar laat je leiden door God.

"De Hemel is niet hier, het is Daar. Als we hier alles zouden krijgen wat we zouden willen, zou ons hart zich richten op deze wereld, in plaats van de volgende wereld. God lokt ons voortdurend weg van deze, ons bewegend naar Zichzelf en Zijn nog onzichtbaar Koninkrijk, waar we zeker zullen vinden waar we zo gretig naar verlangen."
Elisabeth Elliot


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...