zondag 4 februari 2018

Winterse uitrusting

U, HEER, bent een ​schild​ om mij heen,u bent mijn ​eer, u houdt mij staande.
Roep ik tot de HEER om hulp,hij antwoordt mij vanaf zijn ​heilige​ berg. sela
Ik ga liggen, val in slaap en word wakker – de HEER beschermt mij.
Ik vrees de tienduizenden niet die mij aan alle kanten omringen.(psalm 3)

Kom je net in de lentestemming gaat het weer sneeuwen en wordt met je neus op de feiten gedrukt dat je nog midden in de winter zit. Brrr, ik heb een hekel aan die koude, donkere en stille dagen. De lente is mijn favoriete jaargetijde. Het jonge groen, het gefluit van vogels, de kleuren en geuren van bloemen. Maar zover is het nog niet. Eerst moeten we de lange winter door en het beste er maar van maken. Binnen, dichtbij de kachel met een goed boek en warme chocolademelk. En als je toch naar buiten moet trek je een dikke jas aan, goed ingepakt. goed beschermt naar buiten.


Zo is het ook in het leven. We houden niet van de winters in ons leven. De dagen die donker zijn, koud, alleen. De vrede lijkt gevlogen. God waar bent U? Toch mogen we weten dat God ons juist op die dagen ons hart en onze gedachten wil verwarmen met Zijn vrede, die alle verstand te boven gaat. Elke dag, elke ochtend mogen we ons weer laten vullen met Zijn Geest en Zijn leiding. We mogen ons op God richten, zoals een bloem zich naar de zon richt.

Pas ervoor op dat je, je vreugde en vrede niet laat roven door leugen dat God ver weg is, dat Hij niet van je houdt of dat je best zonder God kan. De vijand van God, de oude slang probeert nog altijd een wig te drijven tussen God en mensen onderling. Er woedt een geestelijke strijd. We strijden niet tegen mensen maar tegen geestelijke machten staat er in Efeze 6. Nog steeds laten we vaak onze vrede en vreugde roven door de gedachte dat er buiten God om een grotere rijkdom wacht, die God ons niet wil geven. De slang zaait twijfel en wantrouwen. "Is God wel goed...Heeft God niet gezegd...Staat er niet geschreven..." Met zijn gespleten tong verdraait Gods woorden zo dat het zelfs aannemelijk begint te lijken.

Als U de Zoon van God bent...Zegt de satan als eerste tegen Jezus. Hij trekt het Zoonschap van Jezus gelijk twijfel door te wijzen op het zichtbare gemis. En die tactiek gebruikt hij ook bij ons. "Kijk nou naar jezelf, kijk naar je omstandigheden... Ben jij nou zo'n geliefd kind van God..? Kijk dan wat je mist... Als je werkelijk Gods kind was dan was het verschrikkelijke wat je is overkomen niet gebeurd... Er is iets mis tussen God en jou..."


Het antigif  voor deze leugens en verleidingen is je volkomen toevertrouwen aan God. Aan Zijn waarheid en Zijn beloften. De strijd wordt gewonnen in de binnenkamer. Door te gaan luisteren naar wat God zegt. Richt je blik niet op de reuzen maar op de levende God. Net zoals Jozua of zoals David. Vertrouw je op de woorden van Jezus? "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aard", "Ik ben met je al de dagen van je leven".
God geeft ons Zijn wapenrusting om bestand te zijn tegen de vele verleidingen en leugens, die geen blijvende vrede, vreugde en liefde geven. Je ontkent de feiten niet maar vertrouwt dat God je alles geeft wat je nodig hebt.

  1. Hij omgord ons met de waarheid. De waarheid wie God is en wie wij zijn. Geliefde zonen en dochters van de Hemelse Vader, gered uit de duisternis en overgebracht naar het Koninkrijk van Zijn Geliefde Zoon.  
  2. Het pantser van gerechtigheid dat ons hart beschermd. Niet onze eigen gerechtigheid, niet onze eigen inspanningen en rechtvaardige daden maar Gods barmhartigheid maakt dat we Zijn rechtvaardigheid mogen aantrekken. 
  3. We mogen bereidvaardig gaan wandelen in de vrede in het goede nieuws dat God ons en anderen wil redden van de leugens dat God ver weg is en dat we onszelf wel kunnen redden. De Liefde dringt ons, spoort ons aan om Gods Liefde te delen, zichtbaar te maken. Dit zijn onze zichtbare daden die voortkomen uit geloof. Je wandel met en door God.
  4. We ontvangen een schild van geloof waarop alle brandende pijlen van de boze zullen doven. Zijn aanvallen afslaan door te schuilen dichtbij God. Hij is ons schild en beschermer. 
  5. We mogen de helm van het heil opzetten. Gedachten van vrede tussen God en onszelf. Vrede en vreugde die alle verstand te boven gaat en die onze gedachten behoed tegen de leugens van het kwaad. 
  6. We krijgen één wapen en dat is het zwaard van de Geest. Het woord van God die ons leidt op de juiste weg, de juiste gedachten dat Hij ons vult met Zijn Heilige Geest. 

Hij is nabij en dan is er warmte en liefde zelfs in de winter van je leven. Uw genade is genoeg. Zie uit naar het Beloofde land en laat Gods Koninkrijk heersen in je hart. God vervult niet al onze wensen maar wel al Zijn beloften.

Film van Go and Tell Jezus wil jouw huiseigenaar worden.

Midden in de winter begint de magnolia al te bloeien1 opmerking:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...