donderdag 17 mei 2018

God der wrake

"Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de ​Mensenzoon​ zal zijn ​engelen​ eropuit sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben ​verkracht​ bijeenbrengen en hen in de vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en knarsetanden. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren!" (Matteüs 13:40)

Elke dag lezen we na het eten een stukje uit de Bijbel. Dit keer waren we toe aan het bovenstaande gedeelte. Onze puberzoon, die het voorlas vond dit 'Heftige shit, Isis is er niks bij'. En voor ik iets kon uitleggen was hij al van tafel gespurt. Doodsbang om ook nog langer aan tafel te moeten zitten om mijn preek aan te horen. Doei en hij rende naar boven.

God die slechte mensen in een vurige oven laat werpen. Als je dit zo plompverloren leest dan is dit inderdaad heel heftig. Maar het feit is dat we allemaal deze straf verdienen. Wij kunnen niet in Gods heiligheid bestaan Als God had gedaan naar onze daden, dan hadden we al lang niet meer geleefd. Want we hebben allemaal gezondigd en missen Gods heerlijkheid staat er in Romeinen 3:23.  Het gaat het er juist om dat de zonde heel serieus genomen moet worden. Het loon van de zonde is de dood. Jezus weet wat de mensen te wachten staat als ze zich niet bekeren. Juist dát is de reden van Zijn komst. Hij wil juist de mensen redden van deze hopeloze toekomst. Hijzelf ondergaat zelf dit lijden om ons hiervan te verlossen. In Ezechiël 33 zegt God:...de dood van een slecht mens geeft me geen vreugde, ik wil dat hij een andere weg inslaat en in leven blijft. Kom toch terug van de heilloze weg die jullie zijn ingeslagen, keer om, want waarom zouden jullie sterven,...


God heeft er alles voor over gehad om ons te redden. Maar wat mensen vaak bij blijft is het beeld dat God een wraakzuchtige dictator is, die mensen opruimt die niet naar hem luisteren. 'Kijk maar uit...God straft gelijk.' Mensen die geloven dat je wel heel goed moet leven voordat God je wil aannemen. Ze redeneren dat ze dat toch niet gaat lukken om al die wetten en eisen te voldoen en schuiven God weg uit hun leven. Ze komen toch niet in de hemel want Gods eisen zijn toch veel te hoog. God zal wel niet bestaan want:  'Als God bestaat dan had hij me allang met de bliksem getroffen...' Nog steeds is in deze wereld het evangelie, het goede nieuws, niet doorgedrongen...

Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. 2 Pet 3:9  God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. 1Tim 2:3


Aan ons de taak om steeds maar weer Gods blijde boodschap de wereld in te sturen. God gaat voor jou als het ware door het vuur...Je kan jezelf niet redden of tot God komen, dat is de reden dat God zelf naar jou toekwam. Hij wil je juist redden!!! Het is niet jouw prestatie maar Gods volbrachte werk aan het kruis.En die redding kan je niet zelf verdienen. Er valt niks te verdienen. Het is genade. Dat is pas echt heftig.  

1 opmerking:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...