dinsdag 29 november 2022

Schenken


'Waar eigenbelang afstand neemt,
neemt echte belangstelling toe'.''Als je veel van iemand houdt Geef je 't mooiste wat je hebt. Da's heel gewoon
Omdat God van mensen houdt gaf Hij 't mooiste wat Hij had: Zijn eigen Zoon
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk een mooier geschenk ken ik niet..."
Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld

De feestmaanden zijn weer begonnen. Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar en voor ons nog drie verjaardagen en een trouwdag. De laatste twee maanden staan in het teken van schenken. Schenken in de vorm van liefde, tijd, aandacht en natuurlijk ook cadeautjes. We geven om elkaar en geven daarom iets aan elkaar. Geven zonder iets terug te verwachten omdat we van elkaar houden. 

Aan het einde van het jaar in de donkerste periode gedenken we ook dat God het Licht naar deze aarde zond. Zijn eigen Zoon. Het kostte God alles om ons te redden. Het allergrootste geschenk in de geschiedenis van de mensheid.

De eerste keer dat we in de Bijbel iets lezen over schenken is in Genesis 4 waar twee broers allebei een geschenk aan God geven. Kaïn de oudste was landbouwer en gaf God een offer van de vruchten van de aarde. Abel was schaapherder en bracht de eerstelingen van zijn schapen en hun vet. De eerste opbrengst van hun werk gaven ze aan God. Maar...

"De HEER schonk aandacht aan Abel en zijn offer, maar aan Kaïn en zijn offer niet.
Dat maakte Kaïn woedend, zijn blik werd donker."

Als wij iets aan een ander schenken uit liefde worden we dan boos als de ander er geen aandacht aan besteed? We wilden de ander blij maken en misschien worden we verdrietig. Maar hebben we wel recht op iets als wij de ander iets geschenken. Mogen wij bepalen hoe de ander reageert? Willen we met het schenken misschien iets verdienen? Als wij iemand iets schenken en diegene weigert beleefd of reageert anders dan wij verwachen, dan komt de ware motivatie van het schenken aan het licht.

"De HEER zei tegen hem: ‘Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij.’ " 

Uit de reactie van Kaïn kunnen we opmaken dat zijn offer niet onbaatzuchtig was. Hij wordt boos op de Ontvanger en dat geeft aan dat het hem niet zozeer om de Ontvanger te doen was maar om zichzelf. Hij gebruikte zijn geschenk als een soort ruilmiddel. Een vorm van religie die we bij vele volken tegenkomen. De goden tevreden stellen en een tegenprestatie terug verwachten in de vorm van voorspoed en geluk. Zijn offer ging van onder naar boven. Een geschenk geven in ruil voor een zegen. "Ik geef dus ik verdien en bepaal."  


Abel had iets van Gods liefde begrepen en uit liefde gaf hij het beste wat hij had. Het had hem echt iets gekost en het was uit dankbare liefde dat hij dit geschenk aan God teruggaf. Dit is een religie waarbij we geen tegenprestatie terug verwachten maar geloven en vertrouwen in de Liefde die eerst naar ons toegekomen is. Een offer uit dankbaarheid. Een geloof van boven naar beneden. God geeft de eerste zet.

"Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden...Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft."
(1 Johannes 4:10‭, ‬19 HSV)

Met welke motivatie schenken wij? 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...