donderdag 26 juni 2014

De Heer is mijn Herder

Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten! (Mattëus 10:34)

 
 
Bovenstaande Bijbeltekst vind ik één van de meest heftige uitspraken van Jezus. Als we Jezus werkelijk willen volgen dan zullen we de vijandschap van de wereld gaan ervaren omdat we niet meer van de wereld zijn. De mensen die ons het meest lief zijn en zelfs onze geloofsgenoten kunnen onze vijanden worden als zij regels stellen boven Gods Liefde. Regels zijn goed als ze van binnenuit komen. Als je regels oplegt van buitenaf kan dit grote dilemma’s geven.

God bewandelt met elk van zijn kinderen een andere weg. Om Gods stem te volgen moet je soms regels van mensen overtreden. Hieraan moest ik denken toen ik de documentaire a secret life. Het verhaal van David en Miriam Lapp zag. Een Amish familie die op sommige gebieden van het geloof een andere visie hebben en daarmee excommunicatie riskeren.


Een mooie documentaire over het eenvoudige leven in de dichte nabijheid van God en de schepping. Het maakte me duidelijk dat we niet voor God kunnen leven uit angst of trots, religie of rituelen. Geloof moet komen uit een verlangend hart dat door Gods Geest is veranderd. Besef van zijn Liefde die ons hart in vuur en vlam zet. Dat kan je niet van buitenaf opleggen.

19 Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste, en Ik zal het hart van steen uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven, 20 opdat zij naar mijn inzettingen zullen wandelen en naarstig mijn verordeningen onderhouden; zij zullen Mij tot een volk en Ik zal hun tot een God zijn. (Ezechiël 11)
 
 

In deze wereld zullen we tegenstand ervaren omdat de mensen onze weg met God niet begrijpen en veroordelen. Er staat een mooie belofte in Johannes 16 God wil ons ZIJN vrede geven. Hij roept ons op te vertrouwen met het besef dat Jezus de wereld heeft overwonnen.
 
 

1 opmerking:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...