zondag 29 juni 2014

Jezus volgen...

 
Het zal ons niet berouwen de smalle weg te gaan.
Hij riep ons, de Getrouwe, en Hij ging zelf vooraan.
Komt en vertrouwt op Hem die u is voorgetogen
en richt uw hart en ogen vast op Jeruzalem.

Maar reist gij op uw wijze, dan reist gij nog niet goed.
De rechte pelgrimsreize is tegen vlees en bloed.
Hoe zoudt gij zonder pijn uw oude mens verlaten?
Geen medicijn kan baten: er moet gestorven zijn.

Wie eens ten hemel schouwde, van de aarde losgekocht,
zijn hebben en zijn houden bezwaren slechts zijn tocht.
Niets dan het daag'lijks brood is voor een pelgrim nodig.
O draagt niets overbodig: gij draagt uzelve dood!

Uw ziel moet gij stofferen, maar niet uw aardse stee.
Als gij gaat pelgrimeren, wat neemt gij met u mee?
Gemak wordt u tot last. Een pelgrim moet zich voegen,
met alles vergenoegen, want hij is slechts te gast.
(Deel uit gezang 441)
 
 
 
 
In de vorige blog haalde ik een tekst uit Mattheüs 10 aan. Jezus die niet gekomen is om vrede te brengen maar het zwaard
 

Het wonderlijke is dat de preek van vanochtend over precies hetzelfde vers ging met een aanvulling uit Micha 7.

 
De dag van straf, door uw wachters aangekondigd, is gekomen, en het volk is in beroering! Geloof je naaste niet, vertrouw je vriend niet, let op je woorden, ook bij wie er in je armen ligt. De zoon veracht zijn vader, de dochter verzet zich tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder, en huisgenoten blijken vijanden. Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God.     
 
Als we Jezus navolgen zullen we strijd gaan krijgen met de wereld.

Wij gaan als ingekeerden stil door een vreemd gebied,
verachten voor de wereld, die men niet hoort of ziet.
Maar geeft men op ons acht, dan hoort men hoe wij zingen
van onze grote dingen: wij weten wat ons wacht!
 
In de wereld zullen we geen vrede vinden. De engelen zongen het al. Vrede op aarde in de mensen van het welbehagen. Degenen die op aarde vrede zullen ervaren zijn mensen die bij Hem horen. Er staat niet dat er vrede op aarde zal komen. Maar ondanks dit zwaard, en deze verdrukking mogen wij Gods vrede ervaren omdat we Zijn kinderen zijn. Die belofte staat steeds maar weer in de bijbel. Daarom kunnen wij blijven zingen en blij zijn ondanks verdrukking. Hij is bij je al de dagen van je leven.
 
 
 
 Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij.  Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.  En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
 
Goede zondag
 

1 opmerking:

  1. Verblijdt je in de Here, daar ging het gisteren bij ons ook over in de kerk. Mooi zoals jij erover geschreven hebt.

    BeantwoordenVerwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...