donderdag 9 mei 2019

Beproeven


De examens zijn begonnen. Spannend. Alles wat je geleerd hebt moet in een paar uur tot uiting komen. Nu maar hopen dat de vragen gaan over dat wat je geleerd hebt. Een momentopname met grote consequenties. sommigen zien alleen daar al zo tegen op, dat díe spanning al teveel is.

Ook in de Bijbel lezen we dat ons geloof beproefd wordt. In ons leven komen we allerlei situaties tegen. Mooie maar ook verschrikkelijke. Hoe gaan we dan om met datgene wat ons geleerd is? God is liefde, Hij is erbij. Behoedt Hij ons voor het slechte? Of gaan we er samen doorheen.

Met een boekenkring van de kerk hebben we het boek de Schuilplaats van Corrie ten Boom gelezen. Het boek gaat over Corrie's leven voor en in de Tweede Wereldoorlog. Van een kalm rustig godsdienstig leven vol liefde voor de naasten komt ze midden in de hectiek en spanning van het verzetswerk terecht. Ze is verbaasd en ontzet over de nietsontziende wrede, sadistische haat waarmee de bezetters de Joden en andere (unter)mensen haat. Er is bij de nazi's een afschuw voor alles wat oud, zwak of hulpbehoevend is. Ze proberen als familie zoveel mogelijk Joden te redden uit de klauwen van deze demonische moordmachine. Helaas worden Corrie en haar familie verraden en worden zo bijna aan het eind van de oorlog opgepakt. Van een eenzame mensonterende opsluiting in Scheveningen gaat ze door naar kamp Vught waar ze verschrikkelijke dingen meemaakt. Ze dacht dat het niet erger kon maar dat kon toch. Als de bevrijders voor de deur staan gaat zij met haar zus op transport met de beruchte goederenwagons naar Ravensbrück. Onbeschrijfelijk is het leed dat ze daar meemaakt. De haat en de duisternis is verstikkend en toch getuigt ze dat God ook daar was. Zijn Woord was in hun midden. Ze maakte ook daar wonderen mee. De Bijbel werd een helder licht in die zwartste duisternis. Een licht dat steeds helderder ging schijnen. De woorden van God werden relevant en onontbeerlijk om niet over te gaan in een egoïstisch zelfbehoud. Ze kon zich overgeven aan Gods genade. Uiteindelijk (na de oorlog) kon Corrie zelfs haar vijanden vergeven.


Ons geloof wordt door deze wereld op de proef gesteld. Er is alleen één verschil. We hoeven deze examens niet alleen te maken. We mogen ons overgeven aan Hem die alles heeft volbracht en we mogen vanuit een ander perspectief naar de situatie kijken. Hij geeft ons kracht voor elke dag, zodat we niet worden meegesleurd door onze gevoelens maar getrokken worden door Zijn banden van liefde.

"Je zult wellicht nooit weten dat Jezus alles is dat je nodig hebt, totdat Jezus het enige is dat je hebt."
Corrie ten Boom


1 opmerking:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...