donderdag 21 juni 2012

de boekenkast


Boeken die ik aanbeveel:
Historische romans:
De mooiste boeken van Lynn Austin en dan vooral de verhalen uit de bijbelse tijden. De boeken over Hizkia en Manasse. Ik heb ze in één adem uitgelezen.


1. God is mijn sterkte is het eerste deel van Lynn Austins verhaal over de bijbelse koning Hizkia, die regeerde van 716 tot 687 voor Christus. Getrouw aan de bijbelse gegevens brengt Austin in haar levendige stijl een oud verhaal tot leven.
2.God is mijn lied is het tweede deel waarin koning Hizkia Juda wil hervormen. De leiders van het land zijn daar niet blij mee. Wanneer Hizkia besluit om niet langer schatting te betalen aan Assyrië, weet hij zich dan ook omringd door vijanden zowel binnen als buiten de landsgrenzen. Kan zijn geloof het land bijeenhouden?
3. God is mijn redding is het derde deel waarin God Hizkia's trouw met grote rijkdom en macht heeft beloond, maar de godvruchtige koning heeft geen erfgenaam. In haar wanhoop wendt Chefsiba, zijn geliefde vrouw, zich tot de vruchtbaarheidsgodin Asjera, om haar man een zoon te geven. Zal Hizkia in zijn laatste strijd overeind blijven en God zijn redder laten zijn? Is zijn geloof sterk genoeg om erop te vertrouwen dat God zijn vijanden, zowel van buitenaf als van binnenuit, zal overwinnen?


1. God van mijn vader is in de tijd dat Manasse, twaalf jaar oud, koning wordt als zijn vader, koning Hizkia, overlijdt. Zijn vader was een groot koning en Manasse is bang dat hij niet in zijn schaduw kan staan. Verbitterd door de dood van zijn vader en onzeker over zijn eigen positie zoekt Manasse steun bij een valse profeet, die hem opzet tegen zijn raadslieden en hem overhaalt de Baäl te dienen.
2. God van mijn volk. Manasse laat zich verleiden tot afgodendienst en sleept zijn volk daarin mee. Hij groeit uit tot een wreed koning en staat zelfs zijn vriend Jozua naar het leven. Jozua vlucht naar Egypte, samen met enkele priesters die God trouw willen blijven. Ondertussen valt Juda ten prooi aan de Assyriërs. Manasse wordt gevangengenomen en ontdekt dat zijn afgoden niet in staat zijn hem te redden. Kunnen Jozua en Manasse de pijn van het verleden vergeten en de weg hervinden naar elkaar en naar God?
Naast de boeken van Lynn Austin vind ik ook de boeken van Jack Cavenaugh erg mooi. De Morgan Saga die bestaat uit 9 dikke boeken waren binnen no time uit. De titels zijn: De puriteinen, de kolonisten, de patrioten, de tegenstanders, de pioniers, de bondgenoten, de overwinnaars, de vredestichters, de erfgenamen. De Morgan Saga vertelt over de lotgevallen van de familie Morgan door de eeuwen heen: van de Puriteinen die in de 17e eeuw naar Amerika trokken, tot de 21e eeuw. Van generatie op generatie wordt het geloof doorgegeven; daarvan getuigt de eeuwenoude familiebijbel.

Toch vind ik het eerste deel nog het mooist. De puriteinen. Naast de Morgan Saga heeft Jack Cavenaugh ook een boek geschreven over de tijd dat de eerste Engelse vertalingen De van de Bijbel verschenen. De verborgen Bron De tijd van Wycliffe (1328-1384).De morgenster van de Reformatie. De hoge prijs die betaald moest worden om een bijbel in eigen taal te kunnen lezen.
Ook hele mooie boeken over deze tijd zijn de boeken van Brenda Rickman Vantrease. Haar debuutroman De miniatuurschilder en het vervolg daarop Anna van Praag. Historische figuren zoals Henry Despenser, John Wycliffe en Julian van Norwich komen in haar boeken tot leven

De miniatuurschilder gaat over Finn de miniatuur schilder en lady Katryn. Finn versiert geschriften voor de kerk met mooie miniaturen, maar tegelijkertijd kopieert hij geschriften van John Wycliffe, die werkt aan een bijbelvertaling in het Engels. Voor zijn werk wordt Finn met zijn dochter ondergebracht bij Lady Katryn die moeite moet doen om haar landgoed te behouden. Zowel de kerk als de troon maken aanspraak op haar eigendom; bovendien wordt ze bedrogen door een vijandige rentmeester. Finn en Katryn krijgen een relatie, maar als Katryn een geheim van Finn ontdekt, heeft dat ingrijpende gevolgen. Het bijzonder boeiende verhaal speelt in de 14de eeuw en geeft een fraai beeld van het harde leven in de vroege Middeleeuwen.


Anna van Praag gaat over een jonge vrouw die in Praag opgroeide, vlucht naar Engeland. Haar Wycliffe-Bijbel neemt ze mee. Dit boek zal haar leven in gevaar brengen. En Gabriël: een jonge aflaathandelaar die van de aartsbisschop de opdracht krijgt om uit te zoeken waar die ketterse geschriften vandaan komen.

Nog een mooi boek over de bijbel en de reformatie is het boek Maarten Luther van Reg Grant. Meeslepende historische roman die de lezer midden in de turbulente tijd van Luthers reformatie plaatst. 1517: Duitsland zucht onder het zware juk van Rome. Maar de augustijner monnik Maarten Luther verbreekt de lijdzaamheid en komt in opstand. Hij veroorzaakt daarmee grote onrust. Hij moet zich verantwoorden in de hoogste kerkelijke kringen en wordt voor ingrijpende keuzes gesteld.Volgende keer meer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...